BG/Prabhupada 0234 - Да станете преданоотдадени е най-великото достояниеLecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

И така, Прахлада Махарадж... Нрисимхадева предложил на Прахлада Махарадж, "Сега можеш да поискаш каквато ти харесва благословия." Прахлада Махарадж отвърнал: "Мой Господи, ние сме материалисти. Аз съм роден от баща, който е пълен материалист. Затова и аз, тъй като съм роден от баща материалист, също съм материалист. А Ти, Върховната Божествена Личност, Ти ми предлагаш да ми дариш някаква благословия. Аз мога да получа всякаква благословия от Теб. Знам това. Но каква е ползата от нея? Защо да искам благословия от Теб? Нали видях своя баща. Материално той беше толкова могъщ, че дори полубоговете, Индра, Чандра, Варуна, се страхуваха от почервенелите му очи. Той имаше власт над цялата вселена. Толкова беше могъщ. Имаше богатства, имане, власт, репутация, всичко в пълна степен, но Ти приключи с него за една секунда. Защо тогава ми предлагаш такива благословии? Какво ще правя с тях? Ако взема подобна благословия от Теб и се възгордея, и ако върша всякакви нередности против Теб, Ти можеш да приключиш с нея за една секунда. Затова бъди добър да не ми предлагаш такава благословия, такова материално величие. По-добре ми дай благословията да бъда зает в служене на Твоя слуга. Тази благословия искам. Нека бъда благословен от Теб да бъда зает в служене на Твоя слуга, не директно да бъда Твой слуга."

Тогава, след много молитви, след като умиротворил Бога... Той бил много ядосан. Тогава, след като малко се поуспокоил, той попитал: "Мой скъпи Господи, мога да Ти поискам още една благословия. Баща ми беше Твой непоколебим враг. Това беше причината за смъртта му. Сега аз Те моля милостиво да го извиниш и да му дадеш освобождение." Такъв е синът ваишнава. Той не поискал нищо за себе си. И макар да знаел, че баща му е най-големият враг, все пак той молел да бъде благословен: "Нека този злочест окаяник бъде освободен." И Бог Нрисимхадева гарантирал, казал: "Мой скъпи Прахлада, не само баща ти, но и бащата на баща ти, и неговият баща, четиринадесет поколения назад ще бъдат освободени. Защото ти си роден в това семейство." Така че всеки, който е станал ваишнава, преданоотдаден на Бога, отдава най-голямото служене на семейството си. Защото заради връзката си с него, неговите баща, майка, всеки ще бъде освободен. Точно както знаем, че ако някой загине в бой преждевременно, правителството поема грижата за семейството му. По същия начин, да станеш преданоотдаден е най-голямата квалификация. Ятра йогешваро харих ятра дханур-дхарах партхах (БГ 18.78) Там, където е Кришна и там, където е преданият, там са и цялата победа, и цялата слава. Това е гарантирано.