BG/Prabhupada 0472 - Не оставайте в този мрак. Преминете в царството на светлинатаLecture -- Seattle, October 7, 1968

Прабхупада: Говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами.

Бхактите: Говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами.

Прабхупада: Ние обожаваме Говинда, източника на цялата наслада, Говинда, Кришна. И Той е ади-пуруша, изначалната личност. Говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами. Бхаджами означава "Аз обожавам," "Отдавам се на Него и съм съгласен да Го обичам." Това са словата, поднесени в химните на Брахма. "Брахма Самхита" е сравнително голяма книга. В първия стих от Пета Глава се казва, че Господ, Говинда, си има Своя планета, която е позната като Голока Вриндавана. Тя е отвъд това материално небе. Това материално небе се простира докъдето погледът ви стига, ала отвъд това материално небе е духовното небе. Това материално небе е покрито от материалната енергия, махат-таттва, и има седем слоя покривала от земя, вода, огън, въздух. Отвъд тези покривала има океан, а оттатък този океан започва духовното небе. И в това духовно небе, най-висшата планета се нарича Голока Вриндавана. Тези неща са описани във ведическата литература, също и в "Бхагавад Гита". "Бхагавад Гита" е много добре позната книга. Там също се казва:

на ятра бхасаяте сурйо
на шашанко на паваках
яд гатва на нивартанте
тад дхама парамам мама
(БГ 15.6)

В "Бхагавад Гита" се казва, че съществува друго, духовно небе, където няма нужда от слънчева светлина. На ятра бхасаяте сурйо. Сурия означава слънце, а бхасаяте означава разплискващо светлина. Там няма нужда от слънчева светлина. На ятра бхасаяте сурйо на шашанко. Шашанка означава луна. Нито пък има нужда от лунна светлина. На шашанко на паваках. Нито има нужда от електричество. Такова е царството на светлината. Тук, този материален свят, е царство на мрака. Това всеки го знае. Тук действително е мрак. Когато тук има слънце, от другата страна на земята цари мрак. Това означава, че по природа тук е тъмнина. Просто чрез слънцето, луната и електричеството става светъл. В действителност е мрак. А мракът означава и невежество. Както нощем хората са по-невежи. Ние сме невежи, обаче нощем сме още по-невежи. Затова ведическата инструкция е тамаси ма джйотир гама. Ведите казват: "Не оставайте в този мрак. Преминете в царството на светлината." А "Бхагавад Гита" също казва, че съществува специално небе, духовно небе, където няма нужда от слънчева светлина, няма нужда от лунна светлина, няма нужда от електричество, и яд гатва на нивартанте (БГ 15.6) - и ако някой отиде в това царство на светлината, той никога вече не се връща в царството на мрака. Как можем да преминем в царството на светлината? Цялата човешка цивилизация се основава на тези принципи. Веданта казва: атхато брахма джигяса. Атха атах. "Затова сега трябва да питате за Брахман, Абсолюта" "Затова сега" означава... Всяка дума има значение. "Затова" означава защото сте получили това човешко тяло - "затова". А атах означава "отсега нататък". "Отсега нататък" означава, че сте минали през много, много животи, 8,400,000 форми на живот. Водни животни - 900,000 Джаладжа нава-лакшани стхавара лакша-вамшати.