BG/Prabhupada 0797 - Тези, които проповядват от името на Кришна приемането на Кришна съзнанието, те са велики воини

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0796
Следваща страница - видео 0798 Go-next.png

Тези, които проповядват от името на Кришна приемането на Кришна съзнанието, те са велики воини
- Prabhupāda 0797


Arrival Address -- Vrndavana, September 3, 1976

Прабхупада: Ведическото знание е откровение. Ведическото знание не може да бъде разбрано чрез така нареченото светско образование и четене на граматика. Не. Ведическото знание може да бъде разбрано от този, който има непоколебима вяра в авторитетен гуру. Гуру означава представител на Кришна - Кришна и Неговият представител. Многократно сме обсъждали този факт, че гуру означава истински слуга на Кришна. Гуру не означава магьосник или жонгльорство. Това не е гуру. Гуру означава ... Това е обяснено от Шри Чайтаня Махапрабху как много лесно да станем гуру. Той моли всеки, особено тези, които са родени в Индия, бхарата бхумите манушя-джанма хаила яра (ЧЧ Ади 9.41). Най-вече. Защото ние, индийците, бхаратия, имаме всичко необходимо, за да станем гуру на целия свят. Имаме възможностите. Защото тук разполагаме с литературата, ведическите писания, и особено "Бхагавад-гита", която е изговорена от самия Кришна. Ако се опитаме да разберем каква е целта на живота и проповядваме по целия свят, тогава ставаме гуру. А ако искаме да мамим другите в името на така наречените йоги, свами, учени, това няма да ви направи гуру. Гуру... Чайтаня Махапрабху казва, всички индийци, всички бхаратия, да станете гуру. Амара агяя гуру хана тара еи деша (ЧЧ Мадхя 7.128). Където и да сте. И как да стана гуру? Яре декха таре каха кришна упадеша. Това е всичко.

Така че движението за Кршна съзнание означава да се следват наставленията на Чайтаня Махапрабху. И заръката на Чайтаня Махапрабху е да се проповядва кришна-упадеша. И това е кршна-упадеша: на мам душкритино мудхах прападянте нарадхамах (БГ 7.15). Не сме си измислили тези думи; това е кришна-упадеша, че "Всеки, който не се е отдал на Мен, е душкритина и незабавно попада в една от четирите групи." Какви са те? Душкритина, мудхах, нарадхамах, маяяпахрита-гяна, асурам бхавам ашритах. Така че това е много просто нещо. Кой е мудха? Ако човек не се отдаде на Кришна, ако не може да разбере кой е Кришна, той е или душкритина, което означава грешник; мудха, негодник; нарадхама, най-низшият от човешкия род; и маяяпахрита-гяна, чиито така наречени образование и дипломи са безполезни, защото истинското знание му е отнето. Маяяпахрита-гяна. Така че не е необходима борба с ... Но ние можем да разберем какви са тези хора като цяло. Те принадлежат към тези четири групи от хора. Така че трябва да се изправим срещу тях. Нашето движение за Кршна съзнание се сблъсква с тези негодници, тези душкритина, тези нарадхама и ги умолява да станат Кршна осъзнати. Това е движението за Кршна съзнание. Не може да си седите безучастно и да демонстрирате възвишеността си на уединено място, подражавайки на Харидаса Тхакура: Харе Кришна, Харе Кришна. Не. Трябва да проповядвате. Това е заповедта на Чайтаня Махапрабху. Амара агяя гуру хана тара еи деша (ЧЧ Мадхя 7.128). Това е истинското следване на Чайтаня Махапрабху. Не да се имитира Харидаса Тхакура. Това не е възможно. Можете да... Дори и да направите това много добре, това е за вашата безопасност. Да предположим, че вие ​​се справяте добре, но това е за вашата безопасност. Но този, който попада в опасни ситуации за доброто на другите, много бързо е признат от Кришна.

на ча тасман манушйешу
кашчин ме прия-криттамах
(БГ 18.69)
я идам парамам гухям
мад-бхактешв абхидхасяти
(БГ 18.68)

Така че ако сте изправени пред... Точно като сражаващи се войници, те рискуват живота си в името на страната си. Те са отличени. По същия начин тези, които са проповедници - от името на Кришна, и проповядват на хората, за да се заемат с Кришна съзнание, те са велики воини. Така че много съм щастлив, че вие, европейците и американците, особено, ми помагате. И така, продължавайте с този процес, и това е най-лесният начин да бъдете признати от Кришна. Защото Той казва, на ча тасман манушйешу кашчин ме прия-криттамах (БГ 18.69). Кой? Този, който проповядва Кришна съзнание. И така, много ви благодаря, че сте дошли тук, във Вриндавана и пътувате да проповядвате. Така че, нека посветим живота си на проповядването на Кришна съзнание по целия свят. И няма значение и да умрем в проповядването. Все пак, това ще бъде славно.

Благодаря ви много.

Преданоотдаден: Джая!