Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

BG/Prabhupada 0982 - Само да се сдобием с кола, колкото и да е изгнила, ние си мислим колко е хубава

From Vanipedia


Само да се сдобием с кола, колкото и да е изгнила, ние си мислим колко е хубава
- Prabhupāda 0982


720905 - Lecture SB 01.02.06 - New Vrindaban, USA

И така, "Бхагавата" казва ясятма-буддхих кунапе три-дхатуке, аз не съм това тяло. То е превозно средство. Все едно се возим в кола, шофираме кола. Аз не съм тази кола. По подобен начин, това е янтра, кола, механична кола. Кришна, или Бог, ми е дал тази кола, аз съм я поискал. Това е казано в "Бхагавад Гита", ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати (БГ 18.61). "Мой скъпи Арджуна, Богът, като Параматма, седи в сърцето на всекиго." Брахмаян сарва-бхутани янтрарудхани маяя (БГ 18.61): и Той дава възможност на живото същество да пътува, да се скита," сарва-бхутани, "навред из вселената." Янтрарудхани маяя, пътувайки с кола, шофирайки кола, дадена му от материалната природа. Така че действителната ни позиция е, че аз съм душа и ми е дадена една хубава кола - колата не е хубава, но само щом се сдобием с кола, колкото и да е изгнила, ние си мислим, че е много хубава, (смях) и се отъждествяваме с колата. "Имам тази кола, имам тази кола". Човек забравя... Ако някой кара много скъпа кола, той забравя, че самият той е бедняк. Той си мисли: "Аз съм тази кола." Това е идентификация.

И така, ясятма-буддхих кунапе три-дхатуке сва-дхих калатрадишу бхаума иджя-дхих (ШБ 10.84.13). Човек, който мисли това тяло за себе си, за аза, и телесните връзки, сва-дхих, "Те са мои. Мой брат, мое семейство, моя нация, моя общност, мое общество," толкова много неща, мое, аз и мен. Неправилно разбиране за "аз" като това тяло и неправилно разбиране за "мое" във връзка с тялото. Ясятма-буддхих кунапе три-дхатуке сва-дхих калатрадишу бхаума иджя-дхих (ШБ 10.84.13). Бхаума иджя-дхих, бхуми, бхуми означава земя. Иджя-дхих, иджя означава обожаема. В настоящия момент е много силно усещането, че "аз съм това тяло," и "аз съм американец," "аз съм индиец," "аз съм европеец," "аз съм индус," "аз съм мюсюлманин," "аз съм брахмана," "аз съм кшатрия," "аз съм шудра," "аз съм такъв, онакъв..." толкова много. Това е много силно и бхаума иджя-дхих, че понеже се идентифицирам с определен тип тяло, там, откъдето идва това тяло, земята е обожаема. Това е национализъм. И така, ясятма-буддхих кунапе три-дхатуке сва-дхих калатрадишу бхаума иджя-дхих (ШБ 10.84.13), ят-тиртха-буддхих салиле, и тиртха, място за поклонение.

Отиваме, окъпваме се в реката, както християните се къпят в река Йордан, или индусите отиват в Харидвар, къпят се в Ганг, или във Вриндавана се къпят. Обаче си мислят, че като се изкъпят във водата, задачата им е приключила. Не. Всъщност задачата е да се отиде на такива поклоннически, свети места, за да се намери, да се преживее духовен напредък. Защото мнозина духовно напреднали хора живеят там. Затова човек трябва да ходи по такива места и да намери опитен трансценденталист, и да взима уроци от него. Това означава наистина да се ходи на поклонение. А не просто да идеш да се окъпеш и работата е готова. Не. Така че

ясятма-буддхих кунапе три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума иджя-дхих
ят-тиртха-буддхих салиле на кархичидж
джанешв абхигйешу...
(ШБ 10.84.13)

Абхигйе, някой, който знае. (неясно) Трябва да се обърнем към личност, която знае много добре нещата, абхигях. Кришна е абхигях, сварат. По същия начин и представителят на Кришна е абхигях, естествено. Ако някой общува с Кришна, ако разговаря с Кришна, той трябва да е много абхигях, много учен, понеже взима уроци от Кришна. Затова... Знанието на Кришна е съвършено, затова, понеже той се учи от Кришна, неговото знание също е съвършено. Абхигях. А Кришна говори. Това не е измислица, не. Кришна - както вече казах - Кришна седи в сърцето на всекиго и Той разговаря с искрения човек. Точно както някой големец, той разговаря с истинския човек, не си губи времето да говори с глупци. Той разговаря, това е факт, ала не разговаря с глупците, а с истинския представител. Как се познава той? Казано е в "Бхагавад Гита", тешам сатата-юктанам (БГ 10.10), кой е истински представител.