BG/Prabhupada 1062 - Ние имаме склонността да властваме над материалната природа

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 1061
Следваща страница - видео 1063 Go-next.png

Ние имаме склонността да властваме над материалната природа
- Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Така че ние, ние грешим. Когато виждаме чудни неща да се случват в космическата природа, трябва да знаем, че зад тези чудни проявления се крие някой, който ги контролира. Нищо не може да бъде проявено без да е контролирано. Детинско е да не се взима предвид контролиращият. Както една много добра кола, с много добра скорост, с много добър двигател преминава по улицата. Някое дете може да си помосли: "Как се движи тази кола без никакъв кон, без никой, който да я тегли?" Обаче един здравомислещ, възрастен човек знае, че въпреки цялото устройство на двигателя на колата, без шофор тя не може да помръдне. Това инженерно устройство на двигателя на колата или в електроцентралата... Понастоящем е времето на машините, ала ние трябва винаги да знаем, че зад машините, зад удивителния начин, по който работят машините, има машинист. Върховният Бог е машинистът, адхякша. Той е Върховната Личност, под чиято диктовка действа всичко. Тези джива, или живите същества, се приемат от Върховния Бог в тази "Бхагавад Гита", както ще узнаем от следващите глави, за частици от Върховния Бог. Мамайвамшо джива-бхутах (БГ 15.7). Амша означава частици. Както песъчинката злато е също злато, капката вода от океана също е солена, по същия начин ние, живите същества, които сме частички от върховния контролиращ, Ишвара, Бхагаван, или Бог Кришна, ние имаме в качествено отношение всички характеристики на Върховния Бог в миниатюрно количество. Понеже ние сме миниатюрен Ишвара, подчинен Ишвара. Ние също се стремим да контролираме. Ние просто се опитваме да властваме над природата. В наше време вие се опитвате да завладеете космоса. Опитвате се да плавате на псевдо планети. Така че тази склонност да контролираме или да създаваме съществува, тъй като частично сме получили склонността към контрол. Обаче трябва да знаем, че тази склонност не е достатъчна. Ние имаме тенденцията да контролираме материалната природа, да властваме над материалната природа, но ние не сме върховният контролиращ. Това нещо е обяснено в "Бхагавад Гита".

След това каква е тази материална природа? Природата също е обяснена. Природата, материалната природа, е описана в "Бхагавад Гита" като по-низша, низша пракрити. По-низша пракрити, а живите същества са описани като по-висша пракрити. Пракрити означава която е контролирана, която е под... Пракрити, истинското значение на пракрити е жена. Точно както съпругът контролира дейностите на своята съпруга, по същия начин пракрити също е подчинена, доминирана. Богът, Върховната Божествена Личност, е доминиращият, а тази пракрити, както живите същества, така и материалната природа, те са различни пракрити, или доминирани, контролирани от Върховния. И така, според "Бхагавад Гита" живите същества, макар да са частици от Върховния Бог, се приемат за пракрити. Това е ясно споменато в Седма Глава на "Бхагавад Гита": апареям итас ту виддхи апара (БГ 7.5). Тази материална природа е апара иям. Итас ту, а над нея съществува друга пракрити. И каква е тази пракрити? Джива-бхута, тези...

И така, тази пракрити, конституцията на тази пракрити, се изразява в три качества: проявлението на доброто, проявлението на страстта и проявлението на невежеството. А над тези проявления, три различни вида проявления, добро, страст и невежество, съществува вечното време. Съществува вечното време. И чрез комбинация на тези проявления на природата и под контрола, под надзора на вечното време, съществуват дейностите. Съществуват дейностите, които са наречени карма. Тези дейности се извършват от незапомнени времена, а ние страдаме или се наслаждаваме на плодовете от своите дейности.