CA/Prabhupada 1062 - Tenim la tendència a controlar la naturalesa material

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1061
Next Page - Video 1063 Go-next.png

Tenim la tendència a controlar la naturalesa material
- Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Així doncs, nosaltres estem equivocats. Quan observem les coses meravelloses que succeeixen a la naturalesa còsmica, hauríem de saber que darrere d'aquestes meravelloses manifestacions hi ha un controlador. Res pot manifestar-se sense ser controlat. És molt ingenu no tenir en consideració el controlador. Així com un bon automòbil, amb la velocitat adequada i unes bones prestacions d'enginyeria pot circular pel carrer, un nen pot pensar "Com pot ser que aquest cotxe funcioni sense l'ajuda d'un cavall o cap altre intermediari que l'arrossegui?" Però un home assenyat o una persona gran, sap que encara que el cotxe tingués la millor enginyeria tècnica possible, sense conductor no es podria moure, malgrat l'enginyeria mecànica de l'automòbil o la potència elèctrica... Actualment estem en el temps de les màquines, però hauríem de saber que darrere d'una màquina, darrere del meravellós funcionament d'una màquina, sempre hi ha un conductor. Així, el Senyor Suprem és el conductor, adhyakṣa. Ell és la Suprema Personalitat, sota la seva direcció tot està en funcionament. Ara, aquestes jīva o els éssers vivents, han sigut acceptats pel Senyor en aquesta Bhagavadgītā, com ens assabentarem en els propers capítols, que són creacions i fragments del Senyor Suprem. Mamaivāṁśo jīvabhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa significa partícules fragmentàries. Així com una partícula d'or també és una partícula, una gota d'aigua de l'oceà també és salada, de la mateixa manera, nosaltres, els éssers vius, sent parts i partícules del Controlador Suprem, īśvara, Bhagavān, o el Senyor Śrī Kṛṣṇa, nosaltres posseïm (vull dir) qualitativament totes les qualitats del Senyor Suprem amb una mínima proporció. Perquè som porcions minúscules d'īśvara, subordinats d'īśvara. També estem intentant controlar. Únicament busquem controlar la naturalesa. Avui en dia esteu tractant de controlar l'espai. Esteu intentant que fluctuïn els planetes artificials. Així que aquesta tendència de controlar-ho i crear-ho tot hi és allà perquè tenim aquesta tendència d'aconseguir el control parcialment. Però hauríem de saber que aquesta tendència no és convenient. Tenim la tendència de controlar la naturalesa material, pretenem dominar-la, però no som el Controlador Suprem.

I així s'explica en la Bhagavadgītā. Llavors, quina és la naturalesa material? Aquesta també s'explica. La naturalesa material s'anomena en la Bhagavadgītā com naturalesa inferior, "prakṛti" inferior. Els éssers vivents són anomenats com naturalesa superior. Prakṛti vol dir allò que és controlat, allò que està per sota... Prakṛti, el veritable significat de prakṛti és una dona o una femella. Així com un marit vetlla per les accions de la seva esposa, de la mateixa manera, la prakṛti també està subordinada, és dependent. El Senyor, la Suprema Personalitat de Déu, és el superior, i aquestes naturaleses, tant la dels éssers vivents com la material, (hi ha diferents naturaleses) estan dominades i controlades pel Suprem. D'acord amb la Bhagavadgītā, els éssers vivents, encara que són parts fragmentàries del Senyor Suprem, poden considerar-se com a prakṛti, naturalesa. Així s'esmenta clarament al capítol setè de la Bhagavadgītā, apareyam itas tv viddhi aparā (BG 7.5). Aquesta naturalesa material és aparā iyam. Itas tu, però a més a més d'aquesta hi ha una altra naturalesa. I quina és aquesta naturalesa? Jīvabhūta, aquesta...

Així que aquesta naturalesa, l'estructura d'aquesta naturalesa està formada per tres modalitats: la modalitat de la bondat, la modalitat de la passió i la modalitat de la ignorància. I per sobre d'aquests tres diferents tipus de modalitats: bondat, passió i (vull dir) ignorància, existeix la vida eterna. Hi ha vida eterna. I per la convinació d'aquestes modalitats de la naturalesa i sota el domini, sota el control d'aquesta vida eterna hi ha les accions. Existeixen les accions, anomenades karma. Aquestes accions que realitzem des de temps immemorials i que estem patint o gaudint són el fruit de les nostres accions.