CRMA/Prabhupada 0004 - Pas soumaite a nerporte ki sanlaLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Sa procedure li.... Fine mentioned dans Bhagavad-gītā. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Si ou envi comprend la sience transadental, ou bizin suivre principe. Ki ete sa? Tad viddhi praṇipātena. Ou bizin soumaite. Meme zaffaire: pareil coument namanta eva. Amois ou vine humbe, ou pas pu capave vine en ame soumaite. Ek cote sa? Praṇipāta. Cote ou pu trouve enn personne ki "Li.... Ici enn personne ki mo capave soumaite moi meme"? Sa veut dire nou bizin faire enn ti test pu nou coner a kisanla nou bizin soumaite. Autant conaisance ou bizin ena. Pas soumaite a neirporte ki sanla. Ou bizin... Ek coument sa intellizence oubien debris la capave trouver? Sa aussi fine mentioner dans śāstra. In fine mentioner dans Kaṭha Upaniṣad. Tad viddhi praṇipātena pari... [Bg. 4.34]. Dans Kaṭha Upaniṣad fine dire ki: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. Sa śrotriyam veut dire ki enn person pe vine depis la sucession diciplik. Ek ki preve ena ki li pe vine depi la sucession diciplik? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham veut dire ki li totalement convinqui ki la Supreme li la Veriter Absolu. La bas ou bizin soumaite ou meme. Praṇipāta. Praṇipāta veut dire prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, pena reservation. Si ou trouve enn personne coumesa, ler la ou soumaite ou meme. Praṇipāta. Ek eseye servi li, faire li plaisir, ek questionne li. Tou kit choze pu reveler. Ou bizin trouve enn personne autoritaire et soumaite ou meme a li. Soumaite a li veut dire soumaite ou meme a Bon Dieu parski li en representant de Bon Dieu. Mais ou capave pose question, pas perdi le temps, mais comprend. Sa apele paripraśna. Sa li bane procedure. Donc tou kit choze li la. Nou simplement bizin adapter li. Mais si nou pas adopter sa procedure la ek simplement perdi nou le temps dans intoxication ek speculer ek faire banne travail absure, oh, sa zamin pas capave. Zamain ou pu comprend Bon Dieu. Parski meme banne demi-dieu ek bane grand sages pas capave comprend Bon Dieu. Nou zeffort miniskul la ki pu capave faire? Alors sa bane procedure. Ek so ou suivre, asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, si ou suive principe doucement mais surement, asammūḍhaḥ, sans aucun doute, si ou faire..... Sa ki appele Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Si ou suivre, ou pu comprend, ou meme, "Oui. Mo pe gagne kit choze." C'est pas ki ou aveuge, ou pe suivre aveugement. Quand ou suive principe, ou pu comprend. Pareil coument ou manze enn manzer balancer, ou gagne la force et satisfais ou faim. Ou pas bizin demand personne. Ou meme ou pu coner. Pareil, si ou suivre principe, ou pu comprend, "Oui, mo pe faire progres." Pratyakṣa... Dans chapite 9 li fine dire: pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. Ek li bien facile. Ek ou capave faire li dans enn bon humeur. Ek ki sa procedure la sa? Nou chant Hare Kṛṣṇa ek manze kṛṣṇa-prasāda ek etudier la philozophi de Bhagavad-gītā, ecoute la music plaisant. Eski li difficile? Eski li difficile? Pas du tou. Alors par sa procedure la ou vine asammūḍhaḥ. Personne pas capave couyone ou. Mais si ou envi gagne couyoner ena boucoup couyonere. Donc pas vine enn couyonere ek enn societer couyoner. Nette suivre la sucession diciplik coument fine mentioner dans literatire Vedic, ki fine recomander par Kṛṣṇa. Esseye comprend li par enn autoriter ek esseye mette li en prakique dans ou la vie. Apres asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyeṣu veut dire... Martya veut dire seki siposer mort. Ki san la? Sa bane ame conditioner la, prend depi Brahmā jusqua enn fourmi insignifiant, zote tout martya. Martya veut dire enn ler pu vini quand zote pu mort. Donc martyeṣu. Parmi bane mortel li vine pli inteligent. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Ki faire? Sarva-pāpaiḥ pramucyate. Li libere depis so bane action pecher. Dans sa le monde materiel, mo pe le dire, conciament ou pas conciament, nou tou faire pecher. Alors nou bizin sorti depi sa reaction la. Ek coument pu sorti? Sa aussi fine mentioner dans Bhagavad-gītā. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Si ou, faire action seulment pu Kṛṣṇa... Yajña veut dire Viṣṇu oubien Kṛṣṇa. Si ou, faire action seulment pu Kṛṣṇa, tou ou bane reaction fini. Śubhāśubha-phalaiḥ. Nou faire kit choze auspicier ou non auspicier. Mais seki dans la conciense de Kṛṣṇa zote agir dans sa facon, li pena narien a faire concernant auspicier ou non auspicier parski li en contact avek le propis, Kṛṣṇa. Alors sarva-pāpaiḥ pramucyate. Li gagne liberation de so action pecher. Sa c'est la procedure. Ek si nou suive sa procedure, finalement nou pu rentre en contact avek Kṛṣṇa ek nou la vie pu vine enn success. Sa procedure la li tres simple, ek zote tou capave adapter li. Merci boucoup.