CS/Prabhupada 0234 - Největší kvalifikací je stát se oddaným KrišnyLecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Takže Prahlad Maharaja ... Nṛsiṁhadeva nabídl Prahláda Maharádžovi, "Teď si můžeš přát jakékoliv požehnání chceš." Takže Prahlad Maharádža odpověděl, "Můj Pane my jsme materialisté. Já jsem se narodil otci, který je absolutní materialista. Takže já jsem také, protože jsem se narodil materialistickému otci, tak já jsem také materialista. Ty jsi Nejvyšší Božská Osobnost, ty mi nabízíš nějaké požehnání. Já od tebe můžu přijmout jakékoliv požehnání, já to vím. Ale jaké je toho využití? Proč bych si měl od tebe ptát nějaké požehnání? Já jsem viděl svého otce. Materiálně, on byl tak mocný, že do konce polobohové, oni byli vystrašení z jeho rudých očí. A on to převzal, kontrolu celého vesmíru. On byl tak mocný. A bohatství, moc, reputace, kompletně všechno, ale Tys to skončil v jedné vteřině. Tak proč mi nabízíš takové požehnání? Co s ním mám dělat? Přijmu od tebe požehnání a pak budu pyšný, Dělat všechno proti Tobě a Ty to pak můžeš skončit v jedné vteřině. Tak mi prosím Tě nenabízej takové požehnání, takové hmotné bohatství. Lepší mi je dát takové požehnání, abych byl zaměstnán ve službě tvého služebníka. Já chci takové požehnání. Požehnej, abych byl zaměstnán ve službě tvého služebníka, ne abych byl přímo Tvým služebníkem."

Pak, po mnoho modlitbách, po zklidnění pana ... On byl velmi rozzlobený. Pak, když byl trochu uklidněn, on se zeptal, "Můj drahý Pane, mohu si od tebe vyprosit jedno jiné požehnání, můj otec byl Tvým velmi neoblomným nepřítelem.. To byla příčina jeho smrti. Teď tě pěkně prosím abys mu odpustil a osvobodil ho. "To je syn Vaišnavi. On si neptá nic sám pro sebe. A i když ví, že jeho otec byl největším nepřítelem, i tak si ptá požehnání, "Tento ubohý člověk ať je osvobozen." Takže Pán Nṛsiṁhadeva to garantoval, řekl, "Můj drahý Prahláde, ne jen tvůj otec, ale otec tvého otce, jeho otec, až po šesnáctou generaci, všichni budou osvobozeni. Protože ty ses narodil v této rodině. " Takže kdokoliv, kdo se stal Vaišnava, oddaným Pána, tak slouží své rodině ohromným způsobem. Protože ve vztahu k němu, jeho otec, matka, kdokoli, oni budou osvobozeni. Tak jako my máme zkušenost, pokud někdo umře v boji a není dospělý, tak se o jeho rodinu postará vláda. Podobně stát se oddaným je nejúžasnější kvalifikace. On dostal všechno. Yatra yogeśvaro hariḥ yatra dhanur-dharaḥ pārthaḥ (BG 18.78). Když je tu Krišna a když je zde oddaný, tak je zde i vše vítězství, veškerá sláva. To je garantováno.