CY/Prabhupada 0004 - Peidiwch a ildio i unrhyyw nonsenseLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Mae'r broses yn ... Mae hynny hefyd yn cael ei dweud yn y Bhagavad Gita. Tad viddhi pranipatena pariprashnena sevaya (BG 4.34). Os ydych chi eisiau deall y wyddoniaeth drosgynnol, yna rhaid i chi ddilyn yr egwyddor hon. Beth yw hynny? Tad viddhi pranipatena... Mae'n rhaid i chi ildio. Rhu fath: Yn union fel eva namanta. Oni bai eich bod yn dod yn ymostyngol, ni allwch fod yn enaid ei hildio. A lle? Lle byddwch yn dod o hyd i berson hwnnw "Dyma berson lle y gallaf ildio?" Yna mae hynny'n golygu bod rhaid i wneud ychydig o brawf ble i ildio. Rhaid i chi gael bod llawer o wybodaeth. Peidiwch â ildio i unrhyw nonsens. Mae gennych hefyd... A sut y deallus neu nonsens gellir dod fendio allan? Mae hynny hefyd yn cael ei ysgrifenedig yn y ysgrythur. Mae hynny'n cael ei grybwyll yn y Katha Upanishad. Adnod Sansgrit o Bhagavad Gita Ch4 Testun34. Mwy o pennill Sansgrit... Mae hyn yn 'shrotriyam' gair yn golygu bod un sy'n dod i mewn olyniaeth disciplic. A beth yw'r prawf ei fod wedi dod yn yr olyniaeth disciplic? Brahma-nisṭham. Brahma-nistham golygu ei fod yn gwbl argyhoeddedig ynghylch y Goruchaf Anfeidrol Gwirionedd. Felly mae rhaid i chi ildio. Pranipaata. Pranipaata golygu prakrshta-rupena nipatam, dim amheuaeth . Os byddwch yn cael gwybod berson o'r fath, yna ildio yno. Pranipata. Ac yn trio wasanaethu ef, ceisio plesio ef, ac ei holi ef. Bydd yr holl beth yn cael ei datgelu. Mae'n rhaid i chi gael gwybod yn berson mor awdurdodol ac ildio iddo. Ildio iddo ef yn golygu ildio i Dduw am ei fod yn cynrychioli Duw. Ond caniateir i chi wneud cwestiynau, i beidio â gwastraffu amser, ond ar gyfer dealltwriaeth. Gelwir hynny yw pariprashna. Mae hyn yn y broses . Felly mae popeth yno. Rydym wedi dim ond i fabwysiadu. Ond os nad ydym yn mabwysiadu'r broses ac yn syml gwastraffu ein hamser gan meddwdod a dyfalu a'r holl weithgareddau hurt, oh, nad yw hynny'n bosibl erioed. Fyddwch chi byth yn deall beth yw Duw. Oherwydd nad yw Duw yn ddealladwy, hyd yn oed gan y duwiau bach a chan y doethion mawr. Beth yw ein hymdrechion bach? Felly mae'r rhain yn y broses. Ac os byddwch yn dilyn, asammudhah, asammudhah, os byddwch yn dilyn yr egwyddorion ac yn araf ond yn sicr, asammudhah, heb unrhyw amheuaeth , os byddwch yn gwneud... Dyna'r... Pratyaksavagamam dharmyam. Os ydych yn dilyn, byddwch yn deall, chi eich hun, " Ydw. Yr wyf yn cael rhywbeth." Nid yw'n eich bod yn dallineb, rydych yn dall ddilyn. Wrth i chi ddilyn yr egwyddorion, byddwch yn deall. Er enghraifft, os ydych chi'n bwyta bwyd da, byddwch yn teimlo eich hun cryfder a'ch newyn yn fodlon. Nid oes angen i chi ofyn i unrhyw un. Byddwch yn teimlo eich hun. Yn yr un modd, os byddwch yn dod at y llwybr cywir ac os ydych yn dilyn yr egwyddor, byddwch yn deall, "Yr wyf yn gwneud cynnydd." Pratyaksha... Yn y nawfed bennod Mae wedi dweud, pratakshavagamam dharmyam susukham. Ac mae'n hawdd iawn. A allwch chi ei wneud mewn hwyliau hapus. A beth yw'r broses? Rydym yn siant Hare Krishna a bwyta krishna prasada, (bwyd ysprodol). ac astudio athroniaeth Bhagavad-gita, glywed synau cerddorol hardd. A yw'n anodd iawn? A yw'n anodd iawn? Dim o gwbl. Felly, gan y broses hon byddwch yn asammudhah. Ni all neb dwyllo chi. Ond os ydych am gael eich twyllo mae cymaint o twyllo. Peidwch a gwneud cymmdeithas o dwyllo Dilynwch y system paramparā fel y caiff ei ragnodi yn y llenyddiaeth Vedic, gan ei fod yn cael ei argymell gan Krishna. Ceisiwch ddeall o'r ffynhonnell awdurdodol ac yn ceisio ei gymhwyso yn eich bywyd. Yna asammudhah sa martyeshu.— Martyeshu yn golygu... Martya yn golygu y rhai sy'n gymwys i gael marw. Pwy yw ? Mae'r rhain eneidiau cyflyredig, gan ddechrau o Brahma i lawr at y morgrugyn ddi-nod, maent i gyd yn martya. Martya golygu bod amser pan fyddant yn marw. Felly martyeshu. Ymhlith y meidrolion marw ei fod yn dod yn y mwyaf deallus. Asammudhah sa martyeshu. Pam? Sarva - papaiḥ pramuchyate. Mae'n rhydd o bob math o adweithiau o weithredu pechadurus. Yn y byd hwn, yn y byd materol, yr wyf yn golygu i ddweud, yn fwriadol neu'n ddiaarwybod, yr ydym i gyd bod amser yn cyflawni gweithredoedd pechadurus. Felly, mae'n rhaid i ni fynd allan o'r adwaith hwn. A sit i ddod allan ohono. Mae hynny hefyd yn cael ei nodi yn y Bhagavad-gita. Yajñarthat karmano 'nyatra loko 'yam karma-bandhanah (BG 3.9) Os ydych yn, yn gweithredu yn unig ar gyfer Krishna ... Yajña golygu Vishnu neu Krishna. Os ydych ond yn gweithredu ar ran Krishna, yna rydych yn cael eu rhyddhau o adwaith unrhyw beth. Shubhashubha-phalaih. Rydym yn gwneud rhywbeth addawol neu anaddawol. Ond y rhai sydd mewn Krishna ymwybyddiaeth ac actio yn y ffordd honno, nid oes ganddo ddim i'w wneud â'r hyn sy'n addawol neu anaddawol oherwydd ei fod yn cysylltu gyda'r mwyaf addawol , Kṛrishna . Felly, sarva-papaiḥ pramucyate . Ef yn dod yn rhyddhau o bob adweithiau o weithgareddau pechadurus. Mae hyn yn y broses. Ac os ydym yn mabwysiadu'r broses hon , felly yn y pen draw y gallwn gysylltu â Krishna ac mae ein bywyd yn dod yn llwyddiannus. Mae'r broses yn syml iawn, a gallwn, pawb eu mabwysiadu. Diolch yn fawr iwan.