DA/Prabhupada 0004 - Overgiv dig ikke til tåbelighederLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Fremgangsmåden er... Dette bliver også nævnt i Bhagavad Gita. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Hvis du ønsker at forstå denne transcendentale videnskab, må du følge dette princip. Hvad er det? Tad viddhi praṇipātena. Du må overgive dig. Det samme. Lige som namanta eva. Med mindre du bliver ydmyg, kan du ikke blive en overgivet sjæl. Og hvor? Praṇipāta. Hvor finder du en sådan person der "Han er....her er en person jeg kan overgive mig til"? Så det betyder, at vi må lave en lille test, hvor vi kan overgive os. Så meget viden bør du have. Overgiv dig ikke til ethvert fjols. Du bliver nødt til...Og hvordan kan man gennemskue den intelligente eller fjolset ? Det nævnes også i sastra. Det nævnes i Katha Upanisad. Tad viddhi praṇipātena pari... (BG 4.34). Kaṭha Upaniṣad siger: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. Dette srotriyam betyder, at en som kommer i discipelrækkefølgen. Og hvad er beviset på, at han kommer indenfor discipelrækkefølgen? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham betyder at han er fuldstændig overbevist om Den Absolutte Sandhed. Så der må du overgive dig. Praṇipāta. Praṇipāta means prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, ingen indvendinger. Hvis du finder en sådan person, overgiv dig der. Pranipata. Og prøv at tjene ham, prøv at tilfredsstille ham, og stil spørgsmål til ham. Alt vil åbenbare sig. Du bliver nødt til at lede efter en sådan autoritativ person og overgive dig til ham. At overgive dig til ham, betyder at overgive sig til Gud, for han er Guds repræsentant. Men det er tilladt at stille spørgsmål, ikke for at spilde tiden, men for at forstå. Dette kaldes pariprasna. Disse er fremgangsmåderne. Så alt er der. Vi skal bare bruge det. Men hvis vi ikke bruger fremgangsmåden og bare spilder vores tid med beruselse og spekulationer og alle mulige fjollede handlinger, oh, så bliver det aldrig muligt. Du vil aldrig forstå hvad Gud er. For Gud kan ikke forstås selv af halvguderne eller de store vismænd. Hvad er vores små bitte anstrengelser? Så dette er fremgangsmåden. Og hvis du følger, asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, hvis du følger principperne og langsomt men sikkert, asammudhah, uden nogen tvivl, hvis du gør.... Det er.....Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Hvis du følger, vil du selv forstå, " Ja, jeg får noget ud af det." Det er ikke på den måde at du er blind, at du følger blindt. Som du følger principperne, vil du forstå. På samme måde som hvis du spiser god, nærende føde, vil du føle din egen styrke og at din sult bliver stillet. Du behøver ikke at spørge nogen. Du vil selv kunne mærke det. På samme måde vil du, hvis du kommer til den rette vej, og hvis du følger principperne, forstå at; "Ja jeg gør fremskridt." Pratyaksa...I niende kapitel siger Han pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. Og det er meget let. Og du kan udføre det med glæde. Og hvad er fremgangsmåden? Vi synger Hare Krishna og spiser Krishna-prasada Studerer Bhagavad-gita filosofi, lytter til dejlige musikalske lyde. Er det meget svært? Er det meget svært? Slet ikke. Så med denne fremgangsmåde kan du blive asammūḍhaḥ. Ingen kan snyde dig. Men hvis du ønsker at blive snydt, er der så mange snydere. Så bliv ikke en snyder og et snydesamfund. Følg blot paramparasystemet som det beskrives i den vediske litteratur, som det anbefales af Krishna. Prøv at forstå det fra de autoritative kilder og prøv at bruge det i dit liv. Derpå asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyesu betyder... Martya betyder, de som er beregnet til at dø. Hvem er det ? Disse betingede sjæle, lige fra Brahma ned til den ubetydelige myre, de er alle martya. Martya betyder, at på et tidspunkt vil de dø. Så martyesu. Blandt de døende dødelige er han blevet den mest intelligente. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Hvorfor? Sarva-papaih pramucyate. Han er fri for alle slags reaktioner på syndfuld handling. I denne verden, i denne materielle verden, hvad jeg ville sige, vidende eller uvidende begår vi hele tiden syndfulde handlinger. Så vi må slippe ud af disse reaktioner. Og hvordan slipper vi ud af det? Det bliver også fortalt i Bhagavad Gita. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Hvis du gør, handl kun for Krishna...Yajna betyder Visnu eller Krishna. Hvis du kun handler for Krishna, så bliver du befriet fra reaktionerne på hvad som helst. Śubhāśubha-phalaiḥ. Vi gør noget lykkebringende eller ulykkebringende. Men de som er Krishna-bevidste og handler på denne måde, har ikke noget at gøre med hvad det er lykkebringende eller ulykkebringende fordi han er i forbindelse med den mest lykkebringende, Krishna. Så derfor sarva-pāpaiḥ pramucyate. Han befries for alle reaktioner på syndfulde aktiviteter. Dette er fremgangsmåden. Og hvis vi engagerer os i denne fremgangsmåde, vil vi i sidste ende komme i berøring med Krishna og vores liv vil blive en succes Fremgangsmåden er meget enkel og vi kan, alle kan deltage. Mange tak!