DA/Prabhupada 0018 - Fast tro ved guruens lotusfødder

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0017
Næste side - video 0019 Go-next.png

Firmly Faithful At The Lotus Feet Of Guru -
Prabhupāda 0018


Lecture on SB 6.1.26-27 -- Philadelphia, July 12, 1975

Prabhupada: Så vi skal bruge tiden til at løse livets problemer at vi dør igen og igen og modtager en anden krop. Så hvordan vil de forstå det , med mindre de kommer til den ægte guru? Derfor siger sastra, tad-vijnanartham: "Hvis du ønsker at kende dit livs egentlige problem Og hvis du ønsker at blive oplyst om, hvordan du bliver Krishnabevidst, Hvordan du bliver evig, tager tilbage, hjem til Guddommen, så må du henvende dig til guruen." Og hvem er guru? Det forklares, meget enkelt. Guru opfinder aldrig en ide som "Du gør dette og giver mig penge og så bliver du lykkelig." Det er ikke en guru. Det er en anden måde at tjene penge på. Så her bliver der sagt, mudha, alle som simpelthen lever i fjolsets paradis, og opfinder sine egne ideer som Ajamila... Nogen beslutter at, "dette er min pligt," nogen har... Han er en nar. Du må få at vide, hvad din opgave er fra guruen. Hver dag synger du, guru-mukha-padma-vakya, cittete koriya aikya, ar na koriho mane asa. Dette er livet. Dette er livet. Guru-mukha-pad... Du modtager den ægte guru, og hvad han beordrer dig til, udfører du. Så er dit liv en succes. Ar na koriho mane asa. Din slyngel, du ønsker ikke noget andet. Synger du det ikke dagligt? Men har du forstået meningen? Er det bare noget du synger? Hvad betyder det? Hvem vil forklare det? Er der nogen der ved det? Ja, hvad betyder det?

En hengiven: "Mit eneste ønske er at mit sind må blive renset af de ord der kommer fra min åndelige mesters mund. Jeg har ingen andre ønsker end det."

Prabhupada: Ja. Det er ordren. Guru-mukha-padma-vakya, cittete koriya aikya. Nu citta betyder bevidsthed eller hjerte. "Jeg skal ikke gøre andet end det, slut. Min Guru Maharaja sagde det til mig; så jeg vil gøre det." Cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Så det er ikke min stolthed, men jeg siger det for at instruere jer, jeg gjorde det. Derfor hvad end succes du kan se, at jeg har opnået, i forhold til alle mine gudsbrødre, så er det på grund af dette. Jeg har ingen kvalifikationer, men jeg accepterede ordene fra min guru som mit liv og min sjæl. Så dette er fakta. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Alle burde gøre det. Men hvis han lægger noget til, eller forandrer noget, så er han færdig. Ingen tillæg, ingen forandringer. Du må henvende til guruen- guru betyder Guds trofaste tjener, Krishna og modtage hans ord om, hvordan du kan tjene Ham. Så vil du lykkes. Hvis du finder på noget selv, "jeg er mere intelligent end min guru, og jeg kan tilføje og forandre," så er du færdig. Så det er det eneste. Og videre, syng videre.

En hengiven: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati.

Prabhupāda: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se, uttama-gati. Hvis du ønsker at gøre virkelige fremskridt, så må du være fuldstændig trofast ved guruens lotusfødder. Og så?

Devotee: Je prasāde pūre sarva āśā.

Prabhupāda: Je prasāde pūre sarva āśā. Yasya prasādāt... Dette er hele vaisnavafilosofiens instruktion. Så med mindre det er det vi gør, forbliver vi mudha, og dette forklares i denne Ajamila-upakhyana. Så i dag læser vi dette vers, sa evam vartamanah ajnah. Igen siger han. Igen siger Vyasadeva at "Denne slubbert var i den situation at, han var fordybet i tjenesten til sin søn, der hed Narayana. Han vidste ikke... "Hvad er dette Narayana fjolleri?" Han kendte sin søn. Men Narayana er så barmhjertig, at fordi han konstant kaldte på sin søn, Narayana, kom venligst her. Narayana, tag venligst dette," så tog Krishna det som at "han chanter Narayana." Krishna er så barmhjertig. Han mente aldrig at "Jeg tager til Narayana." Han ønskede sin søn, fordi han holdt af ham. Men han fik muligheden for at fremsige Narayanas hellige navn. Det var hans held. Derfor, i forhold til det, skifter vi navn. Hvorfor? Fordi hvert navn har betydningen at blive Krishnas tjener. Så lige som Upendra. Upendra betyder Vamanadeva. Så hvis du kalder "Upendra, Upendra," eller noget lignende, så vil det blive noteret. Så det vil blive forklaret senere.