DA/Prabhupada 0125 - Samfundet er så forurenet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Samfundet er så forurenet - Prabhupāda 0125


Lecture on SB 1.5.23 -- Vrndavana, August 4, 1974

Alle folk der er lavere end sudraer. De kaldes for pancamas, femte-klasses. Første-klasses, brahmana, anden-klasses, ksatriya, tredje-klasses vaisya, fjerde-klasses sudra, og alle andre - femte-klasses. De kaldes candalaer. Candalaer.... Gadefejeren, skoflikkeren, og de... Lav-klasse. Stadig i Indien, kun disse femteklasses personer, spiser kød, svin, og nogen gange køer. Femte-klasses. Nu er det blevet almindeligt. Og han er en første-klasses mand. Så se bare. Hvad der var beskæftigelsen for femte-klasses mænd, er nu blevet de såkaldte politikeres beskæftigelse. Forstår I. Så hvis I bliver regeret af femteklasses mænd, hvordan kan I så blive lykkelige? Det er ikke muligt. Hvordan kan der være nogen social ro? Det er ikke muligt. Men selv den femte-klasses mand, han kan blive renset af Krishnabevidsthedsbevægelsen. Derfor er der et stort behov for denne bevægelse. For i øjeblikket er der ingen første-klasses mænd, ingen første-klasses mænd, ingen anden-klasses mænd. Måske tredie-klasses, fjerde-klasses, sjette klasses, på den måde. Men de kan blive rensede. Det er... Den eneste metode er denne Krishnabevidsthedsbevægelse. Enhver kan blive renset. Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ (BG 9.32). De kaldes papa-yoni, født i lave, syndige familier. Papa-yoni. Krishna siger, ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ. Lige meget hvilken slags pāpa-yoni. Māṁ hi pārtha vyapā... "Hvis han søger beskyttelse hos Mig, så..." Denne beskyttelse kan tages fordi Krishnas repræsentant hverver. Så der er ingen mangel. Man må bare søge beskyttelse fra ham. Det er det hele. Lige som Caitanya Mahaprabhus mission er at skabe hververe. "Tag alle steder hen." Āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa (CC Madhya 7.128). "Gå." Han plejede at sende Nityananda Prabhu, Haridasa Thakura og, for at hverve, "Chant venligst Hare Krishna. Chant venligst Hare Krishna. Overgiv dig venligst til Krishna." Og der var også en folkemængde på gaden. Nityananda Prabhu og Haridasa Thakura så det, og de spurgte, "hvad er det for en folkemængde?" "Nej, der er to brødre, Jagai og Madhai, meget besværlige. De er drankere, kvindejægere og kødspisere, og de er, skaber altid problemer." Så Nityananda Prabhu besluttede med det samme, " hvorfor ikke befrie disse personer først? Så vil min Herres navn blive lovprist. Sri Caitanya Mahaprabhus navn vil blive lovprist." Dette er disciplens beskæftigelse, hvordan han kan lovprise den åndelige mester, parampara. Jeg lovpriser min åndelige mester, I lovpriser jeres åndelige mester. Hvis bare vi gør det, lovpriser, så bliver Krishna lovprist. Det var Nityananda Prabhus beslutning, at "hvorfor ikke udfri disse faldne sjæle først?" For Caitanya Mahaprabhus inkarnation er at udfri de faldne sjæle. Og i... Og der er ingen mangel på faldne sjæle i denne tidsalder.

patita-pāvana-hetu tava avatāra
mo sama patita prabhu nā pāibe āra

Narottama dasa Thakura anbringer sig ved Sri Caitanyas lotusfødder. at "min kære Herre, Din inkarnation er at omvende alle disse faldne sjæle. Men jeg er den laveste af de faldne sjæle. Så mit krav er først. Udfri mig venligst." Mo sama patita prabhu nā pāibe āra. "Du er, Din beslutning er at befrie de faldne. Så jeg er den første-klasses faldne. Modtag mig venligst." Så Kali-yuga, folk lider. De er alle faldne, alle kødspisere, alle drukkenbolte, alle femte-klasses, sjette-klasses mænd. De er opblæste, men faktisk er de femte-, sjette-og tiende-klasses mænd, ikke engang gentlemen. Derfor plejede min Guru Maharaja at sige at "ingen gentleman kan bo her. Samfundet er så forurenet." Og... Men det, der er muligheden for at tjene Caitanya Mahaprabhu. Fordi samfundet er så faldent, derfor er der god mulighed for at tjene Sri Caitanya Mahaprabhu. For Sri Caitanya Mahaprabhus inkarnation er at omvende disse faldne sjæle. Så I har fået muligheden for at tjene Sri Cai..., at tilfredsstille Sri Caitanya Mahaprabhu for Han ønskede, at de faldne sjæle skulle blive udfriede. Krishna ønskede det også. Yadā yadā hi glānir bhavati bhārata, dharmasya glānir bhavati bhārata. Krishna kommer... Det er... Guds beskæftigelse foregår på denne måde. Han er meget ivrig efter at omvende alle disse slyngler, der rådner op i denne materielle verden. Krishna er altid ivrig. Han kommer Selv. Han kommer som en hengiven. Han kommer, sender Sin ægte tjener, ægte søn. Så dette er Krishnas interesse, at omvende alle disse faldne sjæle. Derfor er disse muligheden. Yoginierne, yoginah, de rejser over hele verden. Kun under regntiden forblev de. Ikke at de kun spiste og sov på de andre årstider. Nej. For i regntiden er det besværligt at rejse, derfor kun i fire måneder. Så under disse fire måneder, hvor end de boede, simpelthen ved at tjene dem, som en drengetjener, blev de befriede. Der var intet spørgsmål om prædiken. Bare ved at få muligheden for at tjene, blev de faldne sjæle udfriede. Men du må være kompetent, ikke modtage tjeneste for ingenting. Så vil du gå til helvede. Hvis du faktisk er i en åndelig position, så kan andre blive befriede ved at få en lille mulighed for at tjene dig. Intet spørgsmål om at forstå filosofien. En hengiven må være så perfekt. Systemet er derfor, at så snart man ser en hengiven, falder man ned og tager..., rører fødderne. Det er systemet. For ved at røre fødderne... Mahat-pāda-rajo-'bhiṣekam. Hvis han virkelig er ophøjet til åndeligt liv og han er, tager, tager folk muligheden for at røre hans lotusfødder, så bliver han en hengiven. Det er metoden.