DA/Prabhupada 0188 - Den endelige løsning på alle livets probemer

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Den endelige løsning på alle livets probemer - Prabhupāda 0188


Lecture on SB 2.3.17 -- Los Angeles, July 12, 1969

Visnujana: Prabhupada, du beskrev at Herren er årsagen, den oprindelige årsag, og eftersom ingen kender Herren, hvordan er det så muligt for folk at vide, hvordan de bliver kontrollerede? Hvordan kan de vide, hvordan de bliver kontrollerede, eftersom ingen kender Krishna og Han er den oprindelige årsag? Hvordan kan de vide, at det er på grund af Krishna at ting sker?

Prabhupada: Hvordan kan du vide, at du er kontrolleret af staten? Hvordan kan du vide det?

Visnujana: Staten har lovbøger.

Prabhupada: Derfor har vi lovbøger. Anādi bahirmukha jīva kṛṣṇa bhuli gelā, ataeva kṛṣṇa veda-purāṇe karilā. Fordi du har glemt Krishna, derfor har Krishna givet dig så mange bøger, Vedisk litteratur. Derfor lagde jeg vægt på, spild ikke din tid med at læse meningsløs litteratur. Bare koncentrer dit sind på denne Vediske litteratur. Så vil du vide. Hvorfor er disse bøger der? Bare for at huske dig på at følge loven. Men hvis du ikke udnytter det, misbruger du dit liv. Dette prædikearbejde, denne publicering af bøger, litteratur, magasiner, Krishnabevidsthedsbevægelsen, det hele er for at huske dig på, hvordan vi bliver kontrollerede, hvem der er den højeste kontrollør, hvordan dit liv kan blive en succes, hvordan du kan blive befriet fra dette kontrollerede liv, hvordan du kan få et frit liv. Det er bevægelsen. Denne Krishnabevidsthedsbevægelse er med dette formål, ellers, hvad er nytten af denne bevægelse? Det er ikke en "isme" bare for at få en midlertidig fred. Det er den ultimative løsning på alle livets problemer, denne Krishnabevidsthedsbevægelse. Og denne chanten er vejen til hjertet, hvor du vil modtage dette budskab. Ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12), at rense hjertet. Så vil du blive i stand til at modtage budskabet. Så vores metode er meget videnskabelig, autoriseret, og hvis hvem som helst optager den, vil han gradvist realisere det, og han vil blive ophøjet. Der er ingen tvivl om det.