DA/Prabhupada 0193 - Vores samfund hører fra disse bøger

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vores samfund hører fra disse bøger - Prabhupāda 0193


Room Conversation with Professor Durckheim German Spiritual Writer -- June 19, 1974, Germany

Dr. P. J. Saher: Vil De venligst videre belyse Deres teknik for at.... Man chanter Guds navn, og vil De venligst videre belyse, på en bestemt måde, eller hvad der kommer... (tysk) Hvad skal man mere gøre eller hvordan er det, hvordan beskrives det i dette, in den totale, i det fuldstændige system af deres ærede lære?

Prabhupada: Ja. Dette er bhakti-marga, det betyder, det første er sravanam, at høre. Lige som disse bøger er blevet skrevet for at give folk en chance for at høre. Det er den første opgave. Hvis vi ikke hører om Gud forestiller vi os bare noget. Nej. Vi må høre om Gud. Vi udgiver firs bøger som denne, bare for at høre om Gud. Så når du har hørt perfekt, så kan du beskrive det til andre. Det kaldes kirtanam. Sravanam, kirtanam. Og når denne procedure fortsætter med at høre og chante eller beskrive, kirtanam betyder at beskrive. Som i vores, hele dette samfund hører fra disse bøger og de går ud for at beskrive. Det kaldes kirtana. Derpå gennem disse to metoder, at høre og at chante, husker du, smaranam. Det betyder at huske, du har altid samvær med Gud.

Dr. P. J. Saher: Så på alle tidspunkter, "Husk på Mig."

Prabhupada: Ja. Ja. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam (SB 7.5.23). Derpå at tilbede Deiteten, tilbyde blomster til Herrens lotusfødder, give Ham blomsterkranse, klæde Ham på, pāda-sevanam, arcanaṁ vandanam, tilbyde bønner, dāsyam, tjene. På den måde, er der ni forskellige metoder.

Dr. P. J. Saher: Vi har noget lignende i den kristne, parallelt til... (Tysk)

Prabhupada: Ja. Den kristne metode, at bede. Det er bhakti, det er bhakti. (Tysk) Kali-yuga betyder kamp. Ingen er interesserede i at forstå sandheden, men de vil bare slås. "Min mening, denne. " Jeg siger, "Min mening, dette." Du siger, "Hans mening." Så mange tåbelige meninger og indbyrdes kampe. Det er denne tidsalder. Ingen standard mening. Enhver har sin egen mening. Derfor må der være kamp. Alle siger, "Jeg tænker på denne måde." Så hvad er din værdi, tænker du sådan? Det er Kali-yuga. Fordi man ikke har standard viden. Hvis et barn siger til faderen, "efter min mening burde du gøre sådan." Er det så en mening han bør følge? Hvis han ikke ved noget om det, hvordan kan han så give sin mening til kende? Men her, i denne tidsalder, er alle forberedte med deres egen mening. Derfor er der kamp, skænderier. Lige som the United Nation, alle de store mænd tager derhen for at blive forenede, men de forøger flagene. Det er det hele. Kampe, det er et samfund kun af kampe. Pakistan, Hindustan, Amerika, Vietnam. Det var meningen at det skulle være et fællesskab, men det er blevet til et kampfællesskab. Det er det hele. Alt. Fordi alle er mangelfulde, enhver bør give sin perfekte viden.

Tysk dame: Mener De at Kali-yuga eksisterer hele tiden?

Prabhupada: Nej. Dette er den periode hvor tåbelige mænd har udviklet (pause)... i stedet for at skabe løsninger øges kampene. For de har ingen standardiseret viden. Derfor siger denne Brahma-sutra, at du bør være ivrig efter at spørge efter den Absolutte Sandhed. Athāto brahma jijñāsā. Nu svaret, det næste afsnit er, at Brahman, eller den Absolutte Sandhed er det hvorfra, eller den fra Hvem, alting er opstået. Athāto brahma jijñāsā, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Nu må du finde ud af hvor det.. Alle prøver at finde den ultimative årsag. Det bør være formålet. At hvis du følger disse filosofiske citater, så vil din kamp ophøre. Du vil blive nøgtern. Også dette vers athāto jijñāsā. Athāto jijñāsā betyder at spørge om den Absolutte Sandhed. Sid ned, fordi der bør være en klasse af mænd, en meget intelligent klasse af mennesker i samfundet, som drøfter den Absolutte Sandhed, og de vil informere andre, "Dette er den Absolutte Sandhed, mine kære venner, min kære..." Bør gøre det på den måde. Det er ønskeligt. Men her er alle den absolutte sandhed. Det er kamp.