DA/Prabhupada 0231 - Bhagavad betyder den, der ejer hele universet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhagavad betyder den, der ejer hele universet - Prabhupāda 0231


Lecture on BG 2.1-5 -- Germany, June 16, 1974

Så Kṛṣṇa accepteres af autoriteter som Bhagavān, eller Guddommens Højeste Personlighed. Og hvad er Bhagavān? Bhagavān betyder en der er fuldstændigt udstyret med seks overdådigheder. Fuldstændigt udstyret med alle overdådigheder betyder at Bhagavān er den rigeste personlighed. Hvor rig Bhagavān, eller Gud, er, kan vi forstå, ved at vi er stolte over at eje et lille stykke jord, og Bhagavān betyder den, der ejer hele universet. Derfor regnes Han for den rigeste. På samme måde, regnes Han for den stærkeste. Og ligeledes, regnes Han for den viseste. Og på samme måde, er Han den smukkeste personlighed. På den måde, når du opdager at en person er den rigeste, den smukkeste, den viseste, den stærkeste - på den måde, når du finder det, så er det Bhagavān, eller Gud. Så da Kṛṣṇa var til stede på denne planet beviste Han, at Han besad alle disse overdådigheder. Tag som eksempel at alle gifter sig, men Kṛṣṇa, som er den Højeste Person, Han giftede sig med 16,108 kvinder. Men det er ikke sådan at Han forblev en ægtemand til sekstentusind hustruer. Han arrangerede det sådan, at Han sørgede for de sekstentusind hustruer i forskellige paladser. Det beskrives, at hvert palads var lavet af førsteklasses marmor og møbler lavet af elfenben og sæder af meget fint blødt bomuld. På den måde beskrives det. Og rundt om huset, er der mange blomstrende træer. Ikke kun det, Han udvidede også Sig Selv til sekstentusind ekspansioner, personlige ekspansioner. Og Han boede på denne måde med hver eneste hustru. Så det er ikke nogen særlig svær opgave for Gud. Gud siges at befinde Sig overalt. Så med vores indsigt, hvorfor skulle det være svært for Ham at befinde sig i sekstentusinde hjem?

Så her siges det, śrī-bhagavān uvāca. Den mest kraftfulde autoritet taler. Derfor, hvad end Han siger, må antages at være sandt. I dette vores betingede liv, lige som vi lever under materielle forhold, vi har fire defekter: vi begår fejltagelser, vi er under illusion, og vi ønsker også at snyde, og vores sanser er mangelfulde. Så viden modtaget fra en person der er besmittet med fire slags defekter er ikke perfekt. Så når du modtager viden fra en person, der er transcendental til alle disse fire slags defekter, er det perfekt viden. Moderne videnskabsmænd, laver teorier om at "det er måske sådan. Det er måske sådan," men det er ikke perfekt viden. Så hvis du spekulerer med dine mangelfulde sanser, hvad er så værdien af denne viden? Det er måske delvis viden, men det er ikke perfekt viden. Derfor er vores metode til at modtage viden, at modtage det fra den perfekte person. Og derfor modtager vi viden fra Kṛṣṇa, Bhagavān, den mest perfekte og derfor er vores viden perfekt. Lige som et barn. Han er måske mangelfuld, men hvis faderen siger, "Mit kære barn, dette kaldes for et par briller," så hvis barnet siger, "Det er et par briller," så er denne viden perfekt. For barnet laver ikke undersøgelser for at lede efter viden. Han spørger sin far eller mor, "Hvad er det, far? Hvad er det, Mor?" Og moderen siger, "Mit kære barn, det er sådan og sådan." Et andet eksempel der kan gives er, at hvis et barn ikke i sin barndom, hvis han ikke ved, hvem hans far er, så kan han ikke undersøge det. Hvis han leder efter sin far, vil han aldrig finde ham. Men hvis han spørger sin mor, "hvem er min far?" og moderen siger, "han er din far," så er det perfekt. Derfor viden, viden om Gud, som er udover din opfattelsesevne, hvordan kan du vide det? Derfor må du lære Gud at kende fra Ham Selv eller fra Hans repræsentant.

Så her taler Kṛṣṇa, Guddommens Højeste Personlighed, og det er den endelige autoritet. Han siger til Arjuna som følger. Han siger, aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase: (BG 2.11) "Min kære Arjuna, du taler som en meget lærd mand, men du klager over et emne, som du ikke burde sørge over." Gatāsūn agatāsūṁś ca nānuśocanti paṇḍitāḥ. Gatāsūn betyder denne krop. Når den er død eller når den er levende, den kropslige livsopfattelse er tåbelig. Så ingen lærd mand tillægger kroppen seriøs betydning. Derfor siges det i den vediske litteratur at "Den der er i den kropslige livsopfattelse, han er ikke andet end et dyr." Derfor på nuværende tidspunkt, uden viden om selvet, fungerer hele verden på baggrund af den kropslige livsopfattelse. Den kropslige livsopfattelse eksisterer blandt dyrene. Kattene og hundene, de er meget stolte af at blive en stor kat eller en stor hund. På samme måde, hvis en mand bliver stolt på en lignende måde at "Jeg er en stor amerikaner," "en stor tysker," "stor," hvad er forskellen? Men det er faktisk hvad der foregår, og derfor slås de som katte og hunde.

Så vi vil diskutere mere i morgen.