DA/Prabhupada 0234 - At blive Krishnas hengivne er den største kvalifikation

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0233
Næste side - video 0235 Go-next.png

At blive Krishnas hengivne er den største kvalifikation - Prabhupāda 0234


Lecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Så Prahlāda Mahārāja... Nṛsiṁhadeva tilbød Prahlāda Mahārāja, "Nu kan du få en hvilken som helst velsignelse du måtte ønske." Så Prahlāda Mahārāja svarede, "min Herre, vi er materialister. Jeg er født af en fuldstændig materialistisk far. Så jeg er også, fordi jeg er født af en materialistisk far, er jeg også materialistisk. Og Du, Guddommens Højeste Personlighed, Du tilbyder at give mig en velsignelse. Jeg kan få en hvilken som helst velsignelse fra Dig. Det ved jeg. Men hvad er formålet med det? Hvorfor skal jeg spørge Dig om en velsignelse? Jeg har set min far. Materielt set, var han så kraftfuld at selv halvguderne, Indra, Candra, Varuna, de følte sig truede af hans røde øjne. Og han opnåede kontrol over universet. Han var så kraftfuld. Og rigdom, ejendom, styrke, omdømme, det hele fuldstændigt, men Du har udslettet det på et sekund. Så hvorfor tilbyder Du mig en sådan velsignelse? Hvad skal jeg stille op med disse? Hvis jeg modtager den velsignelse fra Dig og jeg bliver stolt, og gør alting galt imod Dig, så kan du afslutte det på et sekund. Så tilbyd mig venligst ikke sådanne velsignelser, sådanne materielle overdådigheder. Giv mig hellere den velsignelse at være beskæftiget i Din tjeners tjeneste. Jeg ønsker denne velsignelse. Lad mig blive velsignet af Dig så Jeg kan blive beskæftiget i Din tjeners tjeneste, ikke direkte som Din tjener."

Så efter mange bønner, efter at have tilfredsstillet Herren... Han var meget vred. Så da Han var faldet en smule til ro, spurgte han, "Min kære Herre, kan jeg bed Dig om en, om en anden velsignelse. Det at min far var en meget, meget standhaftig fjende af Dig. Det var årsagen til hans død. Nu beder jeg dig venligst om at undskylde ham og give ham befrielse. " Det er en Vaiṣṇava søn. Han spurgte ikke om noget til sig selv. Og selvom han vidste, at hans far var den største fjende, stadig, bad han om denne velsignelse, "At denne stakkels fyr må blive befriet." Så Lord Nṛsiṁhadeva garanterede det, sagde, "Min kære Prahlāda, ikke kun din far, men din fars far, og hans far, op til fjorten generationer, de er alle befriede. Fordi du er født i denne familie." Så enhver der er blevet en Vaisnava, en hengiven af Herren, han giver den bedste tjeneste til familien. For i deres forhold til ham, vil hans far, mor, enhver af dem blive befriede. Lige som vi har erfaring med, at hvis en person dør for tidligt i kamp, så tager regeringen sig af hans familie. På samme måde er det den største kvalifikation at blive en hengiven. Han har alt. Yatra yogeśvaro hariḥ yatra dhanur-dharaḥ pārthaḥ (BG 18.78). Når der er Kṛṣṇa og når der er en hengiven, er al sejr, al ære der. Det garanteres.