DA/Prabhupada 0246 - Når man bliver Krishna hengivne, indfinder alle gode kvaliteter sig i kroppen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0245
Næste side - video 0247 Go-next.png

Når man bliver Krishna hengivne, indfinder alle gode kvaliteter sig i kroppen - Prabhupāda 0246


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Denne materielle verden, såkaldt kærlighed, samfund, venskab og kærlighed - alt afhænger af denne sansetilfredsstillelse, maithunādi, starter med sex. Yan maithunādi gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham. Så når man slipper løs fra denne maithunādi-sukham, er han befriet, han er befriet, svāmī, gosvāmī. Så længe man er tiltrukket til denne maithunādi, impulsen for sex, er han hverken svāmī eller gosvāmī. Svāmī betyder at man er blevet herre over sanserne. Som Kṛṣṇa er herre over sanserne, så når man bliver Kṛṣṇabevidst, bliver man herre over sanserne. Det er ikke sådan at sanserne skal stoppes. Nej. De skal kontrolleres. "Når der er brug for det, skal jeg bruge dem; ellers ikke." Det er herre over sanserne. "Jeg vil ikke handle under sansernes tilskyndelser. Sanserne bør handle efter mine retningslinjer." Det er svāmī.

Derfor kaldes Arjuna for Guḍākeśa. Han er herren af… Han er også, når han vil. Han er ikke en kujon, men han er medfølende, fordi han er en hengiven. Fordi han er en hengiven af Kṛṣṇa… Enhver der bliver en hengiven af Kṛṣṇa, alle gode kvaliteter manifesterer sig i hans krop. Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ (SB 5.18.12). Alle gudelige kvaliteter. Så Arjuna, han er også... Hvordan kan han ellers blive Kṛṣṇas nære ven med mindre han er i den samme position? Venskab bliver meget stærkt, når begge venner (er) på samme niveau: samme alder, samme uddannelse, samme prestige, samme skønhed. Jo flere ligheder i position der er, jo mere venskab er der, stærkt. Så Arjuna er også på samme niveau som Kṛṣṇa. Lige som hvis nogen bliver præsidentens ven, kongens ven eller dronningens. Så er han ikke en almindelig mand. Han må være i samme position. Lige som med Gosvāmīerne. Gosvāmīerne, da de opgav deres familieliv... Det beskrives af Śrīnivāsa Ācārya, tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇiṁ sadā tucchavat. Maṇḍala-pati, store, store ledere, Maṇḍala-pati, Store, store ledere, zamindars, store, store, store mænd. Han var minister. Hvem kan blive hans ven, med mindre han også er en meget stor mand? Så Rūpa Gosvāmī opgav deres selskab. Lige så snart Rūpa Gosvāmī og Sanātana Gosvāmī blev bekendt med Śrī Caitanya Mahāprabhu, besluttede de straks at "Vi vil trække os tilbage fra disse ministerposter og slutte os til Śrī Caitanya Mahāprabhu for at hjælpe Ham." For at tjene Ham, ikke for at hjælpe Ham. Śrī Caitanya Mahāprabhu har ikke brug for nogens hjælp. Men hvis vi prøver at omgås og prøver at tjene Ham, så bliver vores liv en succes. Lige som Kṛṣṇa siger... Kṛṣṇa kom for at prædike Bhagavad-gītā. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ (BG 18.66). Det var Hans mission, at "Disse slyngler er blevet tjenere af så mange ting: samfund, venskab, kærlighed, religion, dit og dat, så mange ting, nationalitet, fællesskab. Så disse slyngler bør stoppe alle disse meningsløse beskæftigelser." Sarva-dharmān parityajya: "Opgiv alt det pjat. Bare overgiv jer til Mig. Det er religion. Hvordan kunne Kṛṣṇa ellers tilråde at sarva-dharmān parityajya, (BG 18.66) "Opgiv alle religiøse systemer?" Han kom - dharma-saṁsthāpanārthāya. Han kom for at genetablere religiøse principper. Nu siger Han, sarva-dharmān parityajya: "Opgiv dem alle." Det betyder at alt uden Kṛṣṇabevidsthed, uden Gudsbevidsthed, de er alle snyde religioner. De er ikke religion. Religion betyder dharmāṁ tu sākṣat bhagavat-praṇītam, Den højeste Herres ordre. Hvis vi ikke ved hvem den Højeste Herre er, hvis vi ikke ved, hvad den Højeste Herres ordre er, hvor er så religionen? Det er ikke religion. Det foregår måske i religionens navn, men det er snyderi.