DA/Prabhupada 0272 - Bhakti er transendental

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0271
Næste side - video 0273 Go-next.png

Bhakti er transendental - Prabhupada 0272


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Så disse aktiviteter, tåbelige aktiviteter. Men når man er i godhed, er man besindig. Han kan forstå hvad livets værdi er, hvordan man bør leve, hvad formålet med livet er, hvad der er livets mål. At målet med livet er at forstå Brahman. Brahma jānātīti brāhmaṇaḥ. Derfor den gode kvalitet betyder en brāhmaṇa. På samme måde, en kṣatriya. Så de er guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Guṇa. Guṇa må man tage højde for. Derfor sagde Śrī Kṛṣṇa: catur vārṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Vi har fanget en form for guṇa. Det er meget svært. Men vi kan straks transcendere alle guṇaer. Med det samme. Hvordan? Gennem bhakti yoga processen. Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (BG 14.26). Hvis du antager bhakti-yoga processen, så er du ikke længere påvirket af nogen af disse tre kvaliteter, godhed, lidenskab og uvidenhed. Det beskrives også i Bhagavad-gītā: māṁ ca avyabhicāriṇī bhakti-yogena sevate. Enhver der er beskæftiget i hengiven tjeneste til Kṛṣṇa, avyabhicāriṇī, uden nogen afvigelse, trofast, oprigtig opmærksomhed, en sådan person, māṁ cāvyabhicāriṇī yogena, māṁ ca avyabhicāreṇa yogena bhajate māṁ sa guṇān samatītyaitān (BG 14.26). Med det samme, bliver han transcendental til alle kvaliteterne. Så hengiven tjeneste er ikke indenfor disse materielle kvaliteter. De er transcendentale. Bhakti er transcendental. Derfor, kan du ikke forstå Kṛṣṇa eller Gud uden bhakti. Bhaktyā māṁ abhijānāti (BG 18.55). Kun bhaktyā māṁ abhijānāti. Ellers er det ikke muligt. Bhaktyā māṁ abhijānāti yāvan yas cāsmi tattvataḥ. I realiteten, i realiteten, hvis du ønsker at forstå hvad Gud er, så må du tilegne dig denne bhakti proces, hengiven tjeneste. Så overgår du. Derfor siger Nārada i Śrīmad Bhāgavatam at: tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer (SB 1.5.17). Hvis hvem som helst, selv gennem følelse, giver denne, opgiver sin beskæftigelsesmæssige pligt i forhold til guṇa... Kaldes det svadharma… Svadharma betyder en pligt i forhold til den kvalitet han har opnået. Det kaldes svadharma. En brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra, de er adskilt guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13), af guṇa og karma.

Så her siger Arjuna at kārpaṇya-doṣopahataḥ-svabhāvaḥ (BG 2.7). "Jeg er kṣatriya." Han forstår at: "Jeg gør noget forkert. Jeg nægter at kæmpe. Derfor, er det kārpaṇya-doṣa, gerrigt." Gerrigt betyder at jeg har mulighed for at spendere, men jeg bruger den ikke, det kaldes en gnier, kṛpaṇatā. Så kṛpaṇatā, der er to klasser af mennesker, brāhmaṇa og śūdra. Brāhmaṇa og śūdra. Brāhmaṇa betyder at han ikke er en gnier. Han har muligheden, den store fordel af denne menneskekrop. Mange millioner af dollars værd, denne menneske… Men han bruger den ikke ordentligt. ser bare på den som: "Hvor er jeg smuk." Det er det hele. Bare brug din skønhed eller brug dine fordele, den menneskelige... Det er brāhmaṇa, at være storsindet.