DA/Prabhupada 0324 - Historie betyder at forstå et førsteklasses menneskes handlinger

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0323
Næste side - video 0325 Go-next.png

Historie betyder at forstå et førsteklasses menneskes handlinger
- Prabhupāda 0324


Lecture on SB 6.1.20 -- Chicago, July 4, 1975

Og dette Kurukṣetra er dharma-kṣetra. Det er ikke fordi at slaget var der Kṛṣṇa var der og man så kaldte det dharma-kṣetra. Nogen gange bliver det fortolket sådan. Men faktisk var Kurukṣetra allerede dharma-kṣetra lang, lang tid før. I vedaerne står der kuru-kṣetre dharmam ācaret: "Hvis man ønsker at udføre rituelle ceremonier, så bør man tage til Kurukṣetra." Og sådan er systemet stadig i Indien, hvis der er en uoverenstemmelse eller tvist mellem to parter, så tager de stadig til templet - templet er dharma-kṣetra - fordi ingen tør lyve foran deiteten. Det foregår stadig. Selv en person med meget lav mentalitet, hvis han udfordres foran deiteten, du taler uærligt. Tør du gentage foran deiteten.?" Han vil tøve, "nej." Sådan er det stadig i Indien. Man må ikke lyve foran deiteten. Det er en offense. Tro ikke at deiteten er en marmor-statue. Nej. Svayaṁ bhagavān. Ligesom Caitanya Mahāprabhu. Lige så snart Han så Jagannātha-deiteten så besvimede Han. "Åh, her er Min Herre," Ikke ligesom os, "Åh, her er en statue." Nej. Det er et spørgsmål om værdsættelse. Så uanset om du værdsætter det eller ej, så er deiteten Guddommens Højeste Personlighed personligt. Det skal vi altid huske. Så vi skal være meget omhyggelige med ikke at begå offenser foran deiteten. Når vi tjener Ham, når vi ofrer prasādam til Ham, når vi klæder Ham på, skal vi altid tænke, "her er selveste Kṛṣṇa." Han er der personligt, men på grund af vores mangelfulde viden, så kan vi ikke forstå det.

Så vi skal følge alting i śāstra. Det kaldes braminsk kultur. Denne Kṛṣṇa-bevidstheds bevægelse betyder brahminsk kultur - den kulturelle demonstration af de første-klasses mænd, første-klasses. Det er underforstået at brāhmaṇaen er den første-klasses mand i det menneksleige samfund. Derfor siger Kṛṣṇa, cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Itihāsa, historie, historie betyder at forstå den første-klasses mands aktiviteter. Det er historie. De omhandler de vigtigste begivenheder. Derfor gives eksemplet udāharanti imam itihāsaṁ purātanam. Fordi det er et første-klasses tilfælde... For hvis man nedskriver hele periodens historie, hvor, og hvem vil læse det, og hvem vil værdsætte det, og hvor vil man opbevare det? Hver eneste dag sker der så mange ting. Derfor, ifølge det vediske system, så nedskrives kun de vigstigste hændelser fra historien. Derfor kaldes det Purāṇa. Purāṇa betyder gammel historie. Purātanam. Purātanam betyder meget, meget gammel. Det skrives ned. Så denne Śrīmad-Bhāgavatam er samlingen af meget gammel historie, historiske hændelser. Itihāsa purāṇānāṁ sāraṁ sāraṁ samuddhṛtya. Sāram betyder essens. Det er ikke al nonsens som nedfældes. Nej. Sāraṁ sāram, kun det vigstigste, essensen bliver skrevet ned. Dette kaldes den indiske historie. Mahābhārata... Mahā betyder Større Indien. Det Større Indien, der var mange hændelser, men den vigtigste hændelse, Slaget på Kurukṣetra, findes der. Alle slag behøver ikke at blive omtalt.