DA/Prabhupada 0336 - Hvordan kan det være de gale efter Gud?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0335
Næste side - video 0337 Go-next.png

Hvordan kan det være de gale efter Gud?
- Prabhupada 0336


Lecture on SB 1.2.5 -- Aligarh, October 9, 1976

Nu er du her i dette land, for eksempel Indien, og næste liv, fordi du skal skifte krop, næste liv er det ikke sikkert du bliver født i Indien. Du skal måske fødes på de himmelske planeter eller i dyre-riget. Der gives ingen garanti. Kṛṣṇa siger tathā dehāntara-prāptir. Døden betyder at kroppen skiftes ud. Men hvilken slags krop du tvinges til at acceptere, det afhænger af et højere arrangement. Men du kan også arrangere. Ligesom hvis du består den medicinske eksamen, der er mulighed for at du et lægejob, et arbejde i regeringens medicinske tjenesteråd, men det skal først godkendes af læge-rådet og så videre og så videre. Der er så mange betingelser. På samme måde, så er det at få den næste krop, det er ikke dit valg. Det valg træffes af højere autoriteter. Karmaṇā daiva netreṇa jantur dehopapattaye (SB 3.31.1). Det kender vi ikke, det næste liv. Ej heller anstrenger vi os for kende det næste liv. Vi må acceptere det næste liv efter at have opgivet kroppen.

Derfor skal vi være forberedt på dette. Forberedelse betyder, i Bhagavad-gītā står der yānti deva-vratā devān (BG 9.25). Hvis du forbereder dig på at tage til de højere planetsystemer, Candraloka, Sūryaloka, Indraloka, Svargaloka, Brahmaloka, Janaloka, Maharloka, Tapoloka - der er rigtig mange, hundredevis. Hvis du ønsker at tage derhen, så må du forberede dig. Yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ. Så hvis du ønsker at tage til Pitrloka, så kan du gøre det. Hvis du ønsker at tage til de højere planet-systemer, til deva-loka, så kan du gøre det. Og hvis du ønsker at blive her, så kan du blive her. Og hvis du ønsker at tage til loka, Goloka, Vṛndāvana, mad-yājino 'pi yānti mām (BG 9.25). Så kan du tage dertil. Hjem, tilbage til Guddommen. Det er muligt. Kṛṣṇa siger tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti (BG 4.9). Hvis du har lyst, så kan du tage hjem, tilbage til Gud. Det er muligt. Derfor skal de intelligente personer vide at, "Hvis jeg tager til Devaloka, hvad får jeg så ud af det. Hvis jeg tager til Pitṛloka, hvad bliver resultatet så. Hvis jeg bliver her, hvad er så resultatet. Og hvis jeg tager hjem, tilbage til Gud, hvad er så resultatet." Det ultimative resultat er hvis du tager hjem, tilbage til Guddommen, så siger Kṛṣṇa hvad resuiltatet er. Resultatet er tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9), at du ikke igen bliver født i denne materielle verden. Så det er det højeste man kan nå. Punar janma naiti mām eti.

mām upetya tu kaunteya
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ
(BG 8.15)

Det er det højeste perfekte. Og derfor siges det her, sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). Så hvis du ønsker at vende hjem, tilbage til Gudommen, så yato bhaktir adhokṣaje. Så må du bruge dette middel, bhakti. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Kṛṣṇa, eller den Højeste Herre, kan ikke forstås af karma, jñāna, yoga. Ingen proces er tilstrækkelig til at forstå Kṛṣṇa. Derfor skal du benytte denne proces som bliver anbefalet af Kṛṣṇa, bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaśs cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Derfor skal vi ikke forgribe os på Kṛṣṇas lege med mindre det udføres af hengivne. Ikke af professionelle folk. Det er forbudt. Caitanya Mahāprabhu udbredte sig aldrig om dem. Fordi emnet Kṛṣṇa kan kun forstås gennem bhakti-processen. Yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). Uden bhakti, er det ikke muligt. Man må benytte bhakti-processen hvis man virkelig ønsker at tage hjem, tilbage til Guddommen. Sådan er Kṛṣṇa-bevidstheds-bevægelsen.

Vores bevægelse, denne Kṛṣṇa-bevidstheds bevægelse, uddanner folk til at avancere i hengiven tjeneste og hvorledes man kommer hjem, tilbage til Guddommen. Og det er ikke noget svært job. Det er meget nemt. Hvis det ikke er nemt, hvordan kan det så være at disse europæere og amerikanere tager det seriøst? Fordi de, i hvert fald, tror jeg, for ti år siden, før denne bevægelse startede, så vidste de fleste af dem ikke hvad Kṛṣṇa er. Nu er de alle Kṛṣṇas hengivne. Selv de kristne præster, de er forbavsede. I Boston var der en kristen præst, han indrømmede, at "disse drenge, det er vores drenge, de kommer fra en kristen eller jødisk gruppe. Så før denne bevægelse var de ligeglade med os, og med at stille spørgsmål om Gud eller med at gå i kirke. De var komplet ligeglade. Men nu, hvordan kan de være så vilde efter Gud? De var overraskede. "Hvorfor? Hvordan er de blevet så…?" Fordi de benytter denne proces. Denne proces er vigtig. Spekulation alene... Bhakti er ikke teoretisk. Det er praktisk. Yato bhaktir adhokṣaje. Hvis du ønsker at følge bhakti-processen, det er ikke spekulation. Du må faktisk engagere dig i processen. Yato bhaktir adhokṣaje. Den proces er

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)