DA/Prabhupada 0340 - Vi er ikke beregnet til at dø, men naturen tvinger os

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0339
Næste side - video 0341 Go-next.png

Vi er ikke beregnet til at dø, men naturen tvinger os
- Prabhupāda 0340


Lecture on BG 9.1 -- Melbourne, June 29, 1974

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ
(CC Madhya 19.53)

Śrīla Rūpa Gosvāmī, da han møddte Śrī Caitanya Mahāprabhu ved Prayāg… I Indien er der et helligt sted, som hedder Prayāga. Så Śrī Caitanya Mahāprabhu, efter at have accepteret Sin forsagende rolle som sannyāsa, Så tog Han til Prayāga og andre hellige steder. Så Śrīla Rūpa Gosvāmī, han var regerings-minister, men han opgav alt og sluttede sig til Hare Kṛṣṇa-bevægelsen sammen med Śrī Caitanya Mahāprabhu. Så ved hans første møde, fremsagde han dette vers, namo mahā-vadānyāya. Vadānyāya betyder mest storsindet. Gud har mange inkarnationer, men Rūpa Gosvāmī sagde, "Denne Guds-inkarnation, Śrī Caitanya Mahāprabhu, er den mest storsindede." Namo mahā-vadānyāya. Hvordan storsindet? Kṛṣṇa-prema-pradāya te: "Du uddeler straks Kṛṣṇa med denne Din saṅkīrtana-bevægelse."

Det er et stort arbejde at forstå Kṛṣṇa. Kṛṣṇa har personligt sagt i Bhagavad-gītāen,

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
(BG 7.3)

"Ud af mange, mange millioner af mennesker," ikke bare i denne tid, men også før hen. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu,, "Ud af mange millioner af mennesker," kaścid yatati siddhaye, "er der een der forsøger at opnå perfektion." I almindelighed har de ingen viden om hvad perfektion er. Perfektion kender de ikke til. Perfektion betyder at stoppe fødsel, død, alderdoms og sygdoms-processen. Det kaldes perfektion. Alle forsøger at blive perfekte, men de ved ikke hvad perfektion er. Perfektion vil sige at man er frigjort fra disse fire defekter. Hvad vil det sige? Fødsel, død, alderdom og sygdom. Alle. Ingen ønsker at dø, men man tvinges: man skal dø. Det er en defekt. Men disse slyngler, de ved det ikke. De tror at vi skal dø. Men nej. Fordi du er evig, så er det ikke meningen at du skal dø, men naturen tvinger du, du skal dø.