DA/Prabhupada 0353 - Skriv, læs, tal, tænk, tilbed, lav mad og spis for Krishna, det er Krishna kirtan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0352
Næste side - video 0354 Go-next.png

Skriv, læs, tal, tænk, tilbed, lav mad og spis for Krishna, det er Krishna kirtan
- Prabhupāda 0353


Lecture on SB 2.1.2 -- Vrndavana, March 17, 1974

Prabhupāda: Så bør ikke være som de såkaldte goswamier. De som vil forblive i Vrindavan... overalt. Overalt er Vrindavan. Hvor der end er Krishnas tempel, Krishnas sankirtan, det er Vrindavan. Caitanya Mahāprabhu sagde, at min sind er altid i Vrindavan Fordi Han altid tænker på Krishna. Krishna er der - Han er Krishna selv - blot for at lære os. På samma måde, hvor du end bor, hvis du rent faktisk følger Krishnas instruktioner, som Krishna siger, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65), det er Vrindavan. Hvor du end er. Du skal ikke tro, at bare fordi vi har et tempel i Melbourne, og deiteterne er der, at det så ikke er Vrindavan. Det er også Vrindavan. Hvis man tilbeder Deiteterne meget nøje og følger alle regler og foreskrifter, hvad du end gør, det er Vrindavan. Især Vrindavan Dham, hvor Krishna faktisk fremstod. Så det er Vrindavan, Goloka Vṛndāvana. Her, de som vil lede denne institution, de må være første klasses goswamier. Det er mit forslag. Ikke gṛhamedhi. Ikke gṛhamedhi. Gosvāmī. Og... fordi dette sted blev opdaget af goswamierne, ṣaḍ-gosvāmī. Sanātana Gosvāmī kom her, Rūpa Gosvāmī kom her. Og de andre goswamier, Jīva Gosvāmī, Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī, de fandt alle sammen her, for at udføre Śrī Caitanya Mahāprabhus ordre - at skrive bøger om Krishna, Hans lege, Hans lila jeg mener, den højeste åndelige forståelse skrev de om. Nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau. Det er Goswamiernes opgave, symptomer. Det første symptom er, kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau. De havde altid travlt med Kṛṣṇa-kīrtana. Kṛṣṇa-kīrtana betyder... ligesom vi udfører kirtan med khol, karatal, det er også kṛṣṇa-kīrtana. Og at skrive bøger, det er også kṛṣṇa-kīrtana. Og at læse bøger, det er også kṛṣṇa-kīrtana. Ikke sådan at bare denne kirtan er kirtan. Hvis man skriver bøger om Krishna, hvis man læser bøger m Krishna, hvis man snakker om Krishna, hvis man tænker på Krishna, hvis man tilbeder Krishna, hvis man laver mad for Krishna, hvis man spiser for Krishna - det er you worship Kṛṣṇa, you cook for Kṛṣṇa, you eat for Kṛṣṇa—so that is kṛṣṇa-kīrtana. Derfor betyder goswami at være engageret 24 timer i døgnet med kṛṣṇa-kīrtana, på den ene eller den anden måde. Kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau. How? Premāmṛtāmbho-nidhī. Eftersom de var smeltet sammen med oceanet af kṛṣṇa-prema. Med mindre vi har kṛṣṇa-prema, kærlighed til Krishna, hvordan kan vi ellers forblive tilfredse simpelthen i Krishnas arbejde? Det er ikke muligt De, som ikke har udviklet kærlighed til Krishna, de kan ikke arbejde 24 timer i døgnet for Krishna. Det bør vi forstå, at ... Vi bør altid have tid at være absorberede i Krishnas arbejde Den tid vi sover, det er spild af tid, spild af tid. Så vi bør forsøge at spare tid. Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (CC Adi 17.31). Hari er et andet af Krishnas navne. Sada, 24 timer. Faktisk, som Goswamierne plejede. De er vore eksempler. De sov højst to tre timer i døgnet. Så nidrāhāra-vihārakādi-vijitau. De overvandt. Det er goswami. De overvandt disse ting. Hvad er det? Nidrāhāra, nidrā, āhāra, vihāra. Vihara betyder sansenydelse, og ahara betyder at spise eller samle sammen. I almindelighed, at spise, ahara. Og nidra, Nidrāhāra-vihārakādi-vijitau. Overvundet. Det er Vaiṣṇava. Ikke at vi sover 24 timer, 26 timer i døgnet. (latter) Og samtidigt, at udgive sig for at være goswami. Hvad hedder det nu? Go, go das. De er go dasa Go betyder sanser og dasa betyder tjener. Så vores politik skal være, frem for at blive sansernes tjener, må vi lære at blive Krishnas tjenere. Det er goswami. Men med mindre man overvinder sine sanser, sanserne vil altid kræve ind Spis, sov, hav sex. Jeg vil have dit jeg vil have dat. Det er materielt liv, at være underlagt sine sansers diktater. Det er materielt liv. Så man må blive.... Goswami. Sindet dikterer, spis ere, sov mere, mere sex, mere forsvar, mere, mere, mere Så det er materialisme. Forsvarsbudget betyder at samle penge Forsvarsbudget. Så det er materialisme. Men åndeligt betyder. Nej ikke mere. Nidrāhāra. Sanser dikterer i et væk, men vi må blive så stærke, at vi svarer, nej ikke mere. Det er goswami. Det er goswami. Og gṛhamedhi, gṛhastha- ser ens ud.. Me gṛhastha betyder ikke mere tvang fra sanserne. Så bliver man goswami. Som Narottama dāsa Ṭhākura siger, gṛhe vā banete thāke hā gaurāṅga bole ḍāke. Hā gaurāṅga, "Altid at synge Nitāi-Gaura, og tænke på Nitāi-Gaura," sådan en person, Narottama dāsa Ṭhākura siger... Gṛhe vā... Om man er sannyas eller grihastha, det kan komme ud på et. For man er fordybet i tanker på Nitāi-Gaura. Så narottama māge tāṅra saṅga: Narottama er altid meget ivrig efter at have omgang med sådan en person Gṛhe vā banete thāke, hā gaurāṅga bole ḍāke, narottama māge tāṅra saṅga. Narottama ønsker altid at være sammen med den slags mennesker.. Kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau premāmṛtāmbho-nidhī dhīrādhīra-jana-priyau. Og goswamierne er altid meget vellidte af alle mennesker. Der findes to slags mennesker dhira og adhira. Dhira betyder at man kontrollerer sine saser, og adhira betyder uden sansekontrol. Goswamierne er meget venlige mod alle mennesker. Dhīradhīra-jana-priyau. Så hvordan kan man...? Hvordan kan en goswami være...? Da de seks goswamier i Vrindavan, de var så populære blandt befolkningen. Selv i Vṛndāvana dhāma, landsby folket hvis der var uoverensstemmelser mellem ægtefæller, så ville de gå til Sanātana Gosvāmī, Hr, vi kan ikke enes, kan du ikke mægle mellem os? Og Sanātana Gosvāmī ville afgive dom, du har ikke ret, og alle ville godtage. Bare se hvor populære de var. Sanātana Gosvāmī ville mægle når der var familie uoverensstemmelser. Så dhīrādhīra-jana-priyau. Disse almindelige mennesker, de var ikke hellige mænd, men var hengivet til Sanātana Gosvāmī. Derfor blev deres liv succesfuldt. For de ville rette sig efter Sanātana Gosvāmī, så derfor var også befriede. De havde måske fejæ, men de rettede sig efter Sanātana Gosvāmī. Og Sanātana Gosvāmī var venlig mod dem. Det er en Goswami. Så vi kan også kalde på folk, give dem prasadam, behandle dem venligt, Bare hør Hare Kṛṣṇa. Kom her og og syng Hare Krishna, spis prasadam. På den måde vil de komme under jeres kontrol. Og så snart de er under vores kontrol, med det samme gør de fremskridt. For hvis man er under en Vaishnava, hvis man retter sig efter, så bliver man... Det kaldes ajñāta-sukṛti. Hvis han fx. tilbyder dig... som når vi kommer gående og nogen siger "Hare Kṛṣṇa. Jaya Rādhe." Det er at yde respekt. Så hvis almindelige mennesker tilbyder respekt til en vaishnava, så gør de fremskridt Så man må blive Vaishnava. Hvem vil ellers yde dig respekt? Respekt kan ikke blive krævet, det må være fortjent. Bare ved at se dig vil de vise dig respekt. Så dhīrādhīra-jana-priyau. Det er gosvāmī.

Mange tak.

Hengivne: Jaya Śrīla Prabhupāda.