DA/Prabhupada 0362 - Ligesom vi har tolv GBCer, så har Krishna Sine GBCer

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0361
Næste side - video 0363 Go-next.png

Ligesom vi har tolv GBCer, så har Krishna Sine GBCer
- Prabhupāda 0362


Lecture on SB 1.13.15 -- Geneva, June 4, 1974

Selv hvis du går på gaden og kommer til at slå en myre ihjel ved at træde på den, så bliver du straffet. Sådan er naturens lov. Det er en meget farlig situation vi befinder os i. Hver bevægelse straffes. Hvorvidt du tror på śāstra eller ej, det er en anden sag. Hvis du ikke tror på det, så gør lige hvad du vil. Men śāstra fortæller os at naturens lov, eller Guds lov, er meget, meget streng, meget, meget streng. Derfor irettesatte Maṇḍūka Muni Yamarāja, at "i min barndom, gjorde jeg noget, uden at vide det, og for det gav du mig en streng straf. Derfor er du ikke egnet til at være en brāhmaṇa eller en kṣatriya. Bliv en śūdra." Sådan blev han forbandet til at blive en śūdra. Derfor tog Yamarāja fødsel som Vidura og blev født i livet af en śūdra-moder. Det er historien om Viduras fødsel. Så i hans fravær vikarierede Aryamā, en af halvguderne, for Yamarāja. Derfor siges det, abibhrad aryamā daṇḍam. Hvervet må fortsætte, embedsposten kan ikke stå tom. Nogen må komme og gøre det fornødne. Så det gjorde Aryamā Yathāvad agha-kāriṣu. Agha-kāriṣu. Agha-kāri betyder... Agha betyder syndfulde handlinger, og kāriṣu. Kāriṣu betyder de som begår syndfulde handlinger. Og yathāvat. Yathāvat betyder ned til mindste detalje, hvorledes han skal straffes. Yathāvad agha-kāriṣu. Yāvad dadhāra śūdratvam. I lige så lang tid som Yamarāja forblev śūdra, vikarierede Aryamā i hans sted som Yamarāja. Det er betydningen. (læser betydning:) "Det var forbudt Vidura, som var født i livet på en śūdra-kvinde endda at tage del i den kongelige arv sammen med hans brødre Dhṛtarāṣṭra og Pāṇḍu. Hvorledes kunne han da optage en prædikants rolle og instruere sådanne lærde…? Svaret er at selv om det accepteres at han var śūdra af fødsel, så var han, fordi han forsagede verden til fordel for åndelig oplysning under Ṛṣi Maitreyas autoritet, som gav ham en grundig uddannelse i transcendental kundskab, så var han særdeles kompetent til at besidde en ācāryas, eller en åndelig præceptors stilling." Vidura var en født śūdra. Hvordan kunne han da blive en preacher?

Så forklaringen er, ifølge Śrī Caitanya Mahāprabhu, at enhver som er velbevandret i den transcendentale kundskab, eller videnskab om Gudommen, uanset om han er brāhmaṇa eller śūdra, en husholder eller en sannyāsī, han er egnet til at blive en åndelig mester. At hævde at han ikke kan prædike, fordi han er født som śūdra, at han ikke kan have posten som ācārya eller åndelig mester. Det er ikke Caitanya filosofi. Caitanya filosofi har intet at gøre med denne krop, den ydre krop. Caitanya filosofi drejer sig om sjælen. Denne bevægelse er en bevægelse til ophøjelse af sjælen, at redde sjælen for degradering. Derfor bliver folk sommetider overrasket. De samme handlinger vil i den kropslige livs-opfattelse være karma. Og i den åndelige livs-opfattelse vil den samme karma være bhakti. Den samme karma vil være bhakti. Så bhakti er ikke inaktivitet. Bhakti er fuldt aktivt. Yat karoṣi yaj juhoṣi yad aśnāsi yat tapasyasi kuruṣva tad mad-arpaṇam (BG 9.27). Det er bhakti, bhakti-yoga. Det siger Kṛṣṇa til alle, "Hvis du ikke kan opgive din karma, så er det i orden. Men giv resultatet af din karma, giv det til Mig. Så er det bhakti."

Så Vidura var Yamarāja. Ikke alene var han Yamarāja, men han er en af de store autoriteter Der nævnes tolv autoriteter i śāstra. En af dem er Yamarāja. Balir vaiyāsakir vayam. Det står i Śrīmad-Bhāgavatam. Yamarāja er en af Kṛṣṇas GBC-mænd. Ja. Lighesom vi har tolv GBC-mænd, sådan har Kṛṣṇa også tolv GBC-mænd.

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
(SB 6.3.20)

De tolv mænd er autoriserede til at prædike Kṛṣṇa-bevidsthed. Så dem må vi følge. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Derfor har vi skabt disse GBC-folk. Så derfor skal de være meget ansvarlige mænd. Ellers vil de blive straffet. De vil blive straffet til at blive en śūdra. Selvom Yamarāja er en GBC, så begik han en lille fejl. Han blev derfor straffet til at blive en śūdra. Så de som er GBCere de skal være meget, meget omhyggelige i udførelsen af ISKCONs forehavender. Ellers bliver de straffet. Ligesom det er en stor post, således er straffen også stor meget stor. Det er problemet. Det kan vi lære fra dette eksempel med Vidura. Han blev straks straffet. Han begik en lille fejl. Fordi ṛṣierne, munierne, de vil forbande.