DA/Prabhupada 0368 - Du tror tåbeligt, at du ikke er evig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Du tror tåbeligt, at du ikke er evig
- Prabhupāda 0368


Morning Walk -- January 3, 1976, Nellore

Prabhupāda: Det er det Teosofiske Samfund, tror jeg? Det logo. Eller Rāmakrishna missionen. Acyutānanda: Nej, det er Frelsens Hær. Prabhupāda: Frelsens Hær, oh. Harikeśa: I virkeligheden er det os der er Frelsens Hær. (afbrydelse) Acyutānanda: … en autoritets autoritet. Vi accepterer hans autoritet, men hans erfaring kommer fra hans direkte opfattelse, som er, som kommer fra... Prabhupāda: Sådanne autoriteter lytter vi ikke til, som lytter til andres erfaring. Vi lytter til den autoritet som er… Keśavalāl Trivedi: Erfaren. Prabhupāda: Det indebærer det automatisk. Parāsya bhaktir vividhaiva śruyate svabhāvikī jñāna-bala-kriyā ca. Svabhāva, man kan… Ligesom hvis jeg spørger dig hvordan noget gøres, hvis jeg siger, "Jo, sådan gøres det,"svabhāvikī. Jeg har af natur viden om hvordan det skal gøres perfekt. Sådan foregår det. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Kṛṣṇa dikterer "Gør sådan her." Således vil du se at alt vil blive perfekt. Fra Nim-frøet vil der kommer et Nim-træ. Kṛṣṇa har lavet det på bedste vis - bījo 'haṁ sarva-bhūtānām (BG 7.10), at der kommer et Nim-træ, ikke et mango-træ. Sådan er kemikalerne kombineret. Man ved ikke hvad der ligger der, et lille frø, baṭa vṛkṣa. Og et kæmpetræ vokser frem, ikke et andet træ. Det er viden. Han har givet hele, hvordan skal jeg sige det, hele operationen i et lille frø. Derfor siger Kṛṣṇa, bījo 'haṁ sarva-bhūtānām. Det er ikke til at tage fejl af. Tag det og dyrk det. Så får du et resultat. Acyutānanda: Så det princip, som får ting til at gro, alting, Īśopaniṣad siger, so 'ham asmi: "Jeg er det princip." Īśopaniṣad siger i sidste śloka, so 'ham asmi: "Jeg er det." Prabhupāda: Asmi betyder "Det er Min energi. Det er Min energi. Acyutānanda: Nej, det siger…Prabhupāda: Hvis jeg siger at jeg er ISKCON," hvad er der så galt i det? Fordi jeg har skabt dette; derfor siger jeg, "ISKCON betyder mig. Jeg er ISKCON." Hvad er der galt i det? Sådan skal det forstås. Ved Kṛṣṇas energi bliver alt til. Derfor siges det, "Jeg er det, Jeg er det, Jeg er det, og Jeg er det." Vibhūti-bhinnam. Fordi alting… Janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Alt kommer fra Kṛṣṇa. Acyutānanda: Nej, Īśopaniṣad siger at du er det princip. Īśopaniṣad siger at det princip som får solen til at lyse, det er "jeg som er det princip. Prabhupāda: Ja, en hengiven accepterer… Det accepterer vi. Acyutānanda: Det væsen som får solen til at lyse, det er jeg." Prabhupāda: Jeg forstår dig ikke. Acyutānanda: So 'ham asmi. Det sekstende… Harikeśa: "Som solen, således er jeg." Prabhupāda: Ja, so 'ham asmi - fordi jeg er del og eje. Acyutānanda: Nej, men der står "jeg er det," ikke "at jeg er del af det." Jeg er det." Prabhupāda: Nej, Hvis det siges, så kan det accepteres, fordi jeg er kvalitativt det samme. Keśavalāl Trivedi: Kvantitet, stor forskel. Prabhupāda: Ja. Prabhupāda: Hvis Jeg siger, "Jeg er inder," hvad er der galt i det, hvis jeg siger, "jeg er inder"? Acyutānanda: Det er noget andet. Prabhupāda: Jo. Nej, ikke noget andet. Acyutānanda: Men hvis man direkte accepterer śruti, så står der at du er det samme princip. Prabhupāda: Og det er derfor at man skal lære fra guruen. Hvis man tager det direkte, så forbliver man et fjols. Derfor har man brug for en guru. Det er śrutis instruktion.Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12). Hvis du vil lære śruti, må du komme til en guru. Acyutānanda: Nej, det kommer efter dette. Upaniṣads endelige konklusion, śruti, autoriteten, siger at du er det samme princip. Prabhupāda: Ja. jeg er det samme princip. Nityo nityānām. Acyutānanda: Jamen, intet kan være mere evigt end noget andet evigt. Prabhupāda: Alle er evige. Acyutānanda: Så er det selvmodsigende. Nityo nityanānāṁ. Man kan ikke sige at noget er mere evigt end noget andet. Prabhupāda: Nej, nej. Det er ikke pointen. Alle er evige. Acyutānanda: Så hvordan kan nogen være mere evige end… Prabhupāda: Ligesom Gud er evig, således er også du evig. Fordi du har accepteret denne materielle krop, så tænker du tåbeligt at du ikke er evig. Men ligesom Gud er evig, således er også du evig. Acyutānanda: Hvorfor skal de så skelnes fra hinanden hvis de begge er evige? Prabhupāda: Ligesom solen er skelnet fra solskinnet, men kvalitativt så findes der varme og lys der også. Men blot fordi der er solskin, så kan man ikke sige at solen er der. Det kan man ikke påstå. Mat-sthāni sarva-bhūtāni nāhaṁ teṣv avasthitaḥ (BG 9.4) Det siges tydeligt. Keśavalāl Trivedi: Jeg synes, Swamijī, du har forklaret dette og jeg så det rationelle i det, at "jeg er īśa, men jeg er ikke sarveśa. Jeg er ātman , men ikke Paramātman" "Jeg er aṁśa, men ikke Paramāṁśa." Prabhupāda: Ja. Det bliver forklaret et andet… Man skal referere. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1). Jeg er også īśvaraḥ. Det har jeg forklaret mange gange. Men det betyder ikke at jeg er paramesvara. Paramesvara er Kṛṣṇa. Hvad er det for en bygning? Keśavalāl Trivedi: Ahaṁ brahmāsmi det var jeg ikke i stand til at forklare før jeg hørte Swamijī den første dag i Rajeswara i Mandapur. Det passer ind. Ellers Māyāvādīer, "all right, men Śaṅkarācārya siger ahaṁ brahmāsmi. Hvorfor siger du ikke det? Der er så mange der stiller mig det spørgsmål. Og når jeg blev konfronteret, så kunne jeg ikke svare. Men den måde mukti blev defineret på, mukti, ja, og i foredraget, og īṣa, sarveśa, alle disse ting - ātmā, Paramātmā, aṁśa, Paramāṁśa - der fandt jeg at det kan forklares. Så mange persone stiller disse spørgsmål, for eksempel til offentlige møder i Lions Club, når disse emner kommer op. Så føler vi os ikke i stand til at svare. Men nu tror jeg at jeg kan forklare dem. Prabhupāda: Så min forklaring var i orden? Keśavalāl Trivedi: Ja, det synes jeg. Og det vil også besvare Acyutānanda Swamis spørgsmål, synes jeg. Acyutānanda: Nej, jeg spiller bare djævlens advokat. Keśavalāl Trivedi: Nej, det er i orden. Det ved jeg. Acyutānanda: Så Durga er højere end Viṣṇu, fordi Viṣṇu havde brug for Durga til at vække Ham fra yoga-nidrā for at dræbe Madhu og Kaitabha. Så hun styrer Ham. Prabhupāda: Jo, men fordi jeg beder min tjener om at vække mig klokken syv, så betyder det ikke…(latter)