DA/Prabhupada 0413 - Ved at chante kan vi komme til det højeste stadie af fuldkommenhed

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ved at chante kan vi komme til det højeste stadie af fuldkommenhed
- Prabhupāda 0413


Lecture on SB 1.16.26-30 -- Hawaii, January 23, 1974

Chantningen har tre stadier. Det ene slags chantning er med forseelser, det er begyndelsen. Der er ti former for forseelser. Det har vi beskrevet mange gange. Hvis vi chanter med forseelser, så er det et andet stadie. Hvis vi chanter uden forseelser, så er det et tredje stadie. Og hvis vi chanter rent... Uden forseelser er ikke rent. Du forsøger ikke at begå forseelser, men er det ikke endnu. Men når den rene chantning kommer, så er det succes. Nāma, nāmābhāsa, og śuddha-nāma. Så vores mål er… Dette blev diskuteret. Man vil i Caitanya-caritāmṛta finde diskussionen mellem Haridāsa Ṭhākura og en brāhmaṇa. Så ved at chante kan vi komme til perfektionens højeste stadie. I begyndelsen vil der være forseelser, men hvis vi forsøger at undgå forseelserne, så er det nāmābhāsa. Nāmābhāsa betyder ikke helt det rene navn, men næsten rent. Nāmābhāsa og śuddha-nāma. Når man chanter śuddha-nāma, navnet, Guds hellige navn, så er han på den kærlige Kṛṣṇa-platform. Det er det perfekte staddie. Og på nāmābhāsa-stadiet, ikke det rene, det marginelle, mellem ren og fortrædeligt, det er mukti. Man bliver mukta, befriet fra materiel trældom. Og hvis vi chanter med forseelser, så forbliver vi i den materielle verden. Bhaktivinoda Ṭhākura har sagt ,nāmākāra bahira haya nāma nāhi haya.

Det er mekanisk ,"Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa," men stadig er det ikke Hare Kṛṣṇa. Nāmākāra, nāma bahira haya, nāmākāra, nāma nāhi haya. Så vi må chante rent. Men vi skal ikke blive skuffede. Selv urent… Derfor skal vi have en fastlagt chante proces. Fordi vi ikke er på det rene stadie. Derfor, med tvang... Ligesom en dreng i skolen. Vi blev selv trænet sådan i vores barndoms skole. Vores lærer bad mig, "Du skal skrive ti sider, skråskrift." Så det betød ti sider øvelse, så bliver ens håndskrift lært. Så hvis vi ikke chanter seksten runder, hvordan skal vi så kunne chante Hare Kṛṣṇa? Så lad ikke som om. Lad være med at lave et show. Gør det ordentligt. Det er ønskeligt. Hvis man ønsker at drage reel fordel af åndeligt liv, så vær ikke en `showbottle´. Ved I hvad `showbottle´er? På apoteket, en stor flaske. Fuld af vand. Rød eller blå-farvet eller sådan noget lignende. Men den virkelige medicin har ikke behov… (til siden) Nej, ikke nu. Virkelig medicin har ikke behov for en `showbottle.´En lille... Hvis man blot kan chante rent, uden forseelser, een gang kṛṣṇa-nāma, Så er man befriet fra alle materiel bindinger. Bare een gang. Eka kṛṣṇa nāme yata pāpa haya, pāpī haya tata pāpa kari baro nāhi.

Så śaucam, śaucam betyder invendig og udvendig renlighed,śaucam, śaucam. Indvendigt, bør vi være rene, rene tanker, ingen besmittelse. Vi bør ikke tænke på nogen som min fjende. Alle er ven. "Jeg er… Jeg er ikke ren; derfor tænker jeg på nogen som min fjende." Der er så mange symptomer. Så śaucam: Man bør være ren, indvendigt og udvendigt. Satyaṁ śaucaṁ dayā. Den dayā har jeg allerede forklaret. Dayā betyder at være barmhjertig mod de faldne, den som er falden, den som er trængt. Så faktisk er hele befolkningen, på nuværende tidspunkt, de er faldne. Kṛṣṇa siger,

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
(BG 4.7)
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge
(BG 4.8)

Så på nuværende tidspunkt i Kali, Kali-yuga, så er de, praktisk taget er de alle dæmoner. Alle dæmoner. Så hvis Kṛṣṇa... Selvfølgelig, den tid vil komme hvor Kṛṣṇa blot kommer her for at slå dæmonerne ihjel. Det er Kalki avatāra. Det er beskrevet af Jayadeva Gosvāmī. Hvordan lyder den?Keśava dhṛta-kalki-śarīra jaya jagadīśa hare. Kalau, dhūmaketum iva kim api karālam, mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavālam. Mleccha, mlecchaen, dette ord, yavana, disse... disse ord i det vediske sprog, mleccha, yavana. Yavana betyder kød-spisere. Yavana. Det betyder ikke at kun europæerne og amerikanerne er kød-spisere, at inderne ikke er yavana. Nej. Alle der spiser kød, han er yavana. Yavana betyder kød-spiser. Og mleccha betyder uren. En som ikke følger de vediske principper, han kaldes mleccha. Ligesom… Som muhammedanerne siger, kafir. Den som ikke følger den muslimske religion, de kaldes en kafir. Det er et religiøst synspunkt. De kristne siger "hedninge". Den som ikke følger den kristne religion kaldes en hedning. Ikke sandt? På samme måde, den som ikke følger de vediske principper, han kaldes mleccha. Så den tid vil komme, hvor ingen følger de vediske livs-principper. Derfor, mleccha. Så mleccha-nivaha, når alle folk bliver mlecchaer, og ingen følger de vediske principper, mleccha, nivaha-nidhane, på det tidspunkt er der ikke mere preaching, blot drab.