DA/Prabhupada 0438 - Kogødning, tørret og brændt til aske bruges som tandpasta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kogødning, tørret og brændt til aske bruges som tandpasta
- Prabhupāda 0438


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

I Āyur-veda, bliver ko-gødning tørret og brændt til aske og brugt til tand-pulver. Det er et meget anti-septisk tandpulver. På samme måde, så er der mange ting, mange påbud i vedaerne, som tilsyneladende er modsigende, men de er ikke modsigelser. De er baseret på erfaring, på transcendental erfaring. Som når en fader siger til sit barn, "Mit kære barn, spis denne mad. Den er rigtig god." Og barnet spiser det, tror på sin fader, autoriteten. Faderen siger... Barnet ved at "min fader..." Han er fuldt overbevist om at "min fader vil aldrig give mig noget som er giftigt." Derfor accepterer han det blindt, uden årsag, uden nogen analyse af maden, hvorvidt det er rent eller urent. Den tro må man have. Man tager på et hotel fordi det er autoriseret af regeringen. Man må kunne stole på at når man spiser der, så er det godt, det er rent, eller det er antiseptisk, eller det er... Men hvordan kan man vide det? Autoriteten. Fordi dette hotel er autoriseret af regeringen, det har tilladelse, derfor har man tillid. På samme måde så betyder śabda-pramāṇa, at lige så snart der føres bevis, fra den vediske litteratur, "Sådan er det," så må man acceptere. Det er alt. Så er din viden perfekt, fordi du accepterer det fra den perfekte kilde. Således bliver Kṛṣṇa, Kṛṣṇa accepteres som Gudommens Højeste Personlighed. Hvad-end Han siger, det er i orden. Acceptér. Arjuna sagde til sidst, sarvam etad ṛtaṁ manye (BG 10.14). "Min kære Kṛṣṇa, hvad-end Du siger, så accepterer jeg det." Det skal være vores princip. Hvorfor skal vi bekymre os om forskning, når beviserne ligger der fra autoriteten? Så for at spare tid, for at undgå besværet så må man acceptere autoriteten, den ægte autoritet. Dette er den vediske proces. Og derfor siger veda, tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12).