DA/Prabhupada 0459 - Prahlad Maharaja er en af Mahajanaerne, autoriserede personer

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0458
Næste side - video 0460 Go-next.png

Prahlad Maharaja er en af Mahajanaerne, autoriserede personer
- Prabhupāda 0459


Lecture on SB 7.9.7 -- Mayapur, February 27, 1977

Pradyumna: "Prahlāda Mahārāja fæstnede sit sind og syn på Herren Nṛsiṁha-deva med fuld opmærksomhed, i fuldstændig trance. Med et fikseret sind, begyndte han at synge bønner med kærlighed og en skælvende stemme."

Prabhupāda:

astauṣīd dharim ekāgra-
manasā susamāhitaḥ
prema-gadgadayā vācā
tan-nyasta-hṛdayekṣanaḥ
(SB 7.9.7)

Så det er måden at gøre det på. Denne proces kan man ikke forvente lige med det samme, men hvis man praktiserer den generelle proces, så er det let gjort, som det bliver anbefalet i Bhagavad-gītā, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Man kan ikke opnå Prahlāda Mahārājas position med det samme. Det er ikke muligt. Processen er, først og fremmest, sādhana-bhakti. Denne Prahlāda Mahārājas position er anderledes. Han er mahā-bhāgavata. Det har vi set mange steder allerede, han er nitya-siddha. Der er to former for hengivne, tre: nitya-siddha, sādhana-siddha, kṛpa-siddha. Disse ting er beskrevet i "The Nectar of Devotion." Nitya-siddha betyder at de er Guddommens Højeste Personligheds evige ledsagere. De kaldes nitya-siddha. Og sādhana-siddha vil sige at man er faldet ned i denne materielle verden, men ved udøvelse af hengiven tjeneste ifølge reglerne og reguleringerne, śāstras påbud, guruens instruktioner, på den måde, kan man nå den samme position som nitya-siddhaen. Det er sādhana-siddha. Og der er en til. Det er kṛpa-siddha. Kṛpa-siddha betyder... Ligesom Nityānanda Prabhu, Han ønskede at disse Jagāi-Mādhāi skulle befries. Der var ingen sādhana. De fulgte aldrig nogen regler eller reguleringer. De var tyve og banditter, meget faldne. Men Nityānanda Prabhu ønskede at sætte et eksempel, at, "Jeg skal udfri disse to brødre. Uanset at de er så faldne." Det kaldes kṛpa-siddha. Så derfor skal vi altid huske at der er tre kategorier: nitya-siddha, sādhana-siddha and kṛpa-siddha. Men når de bliver siddha, perfekte, uanset hvilken proces, så er de på samme niveau. Der er ingen forskel.

Så Prahlāda Mahārāja position er nitya-siddha. Gaurāṅgera saṅgi gane nitya-siddha boli māne. Caitanya Mahāprabhu, da Han kom... Ikke bare Ham, men også andre. Ligesom Kṛṣṇa med så mange hengivne, de steg ned, ligesom Arjuna. Arjuna er nitya-siddha, nitya-siddha ven. Da Kṛṣṇa sagde at "Jeg talte denne Bhagavad-gītā-filosofi til sol-guden," maṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam (BG 4.1), det skete for mange millioner år siden. For at afklare denne sag, spurgte Arjuna ,"Kṛṣṇa, Du er på min alder. Hvordan kan jeg tro at du talte denne filosofi for så mange millioner af år siden? Kṛṣṇas svar, det kender I, "Min kære Arjuna, både du og Jeg, vi viste os mange, mange gange. Forskellen er at du har glemt det. Det betyder at du også var tilstede dengang, fordi du er Min nitya-siddha-ven Når Jeg viser Mig, så viser du dig også. Men du har glemt det, Jeg har ikke glemt det." Det er forskellen mellem jīva og (utydeligt), eller Herren at vi er meget små partikler af den Højeste; derfor glemmer vi. Men Kṛṣṇa glemmer aldrig. Det er forskellen. Så nitya-siddha. Det forstås at Prahlāda Mahārāja er nitya, mahā-bhāgavata, nitya-siddha. De viser sig for at fuldkommen-gøre līlā Kṛṣṇas līlā.

Så vi skal ikke forsøge at imitere Prahlāda Mahārāja. Det er ikke godt. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ, Det forklarede jeg allerde i går. Prahlāda Mahārāja er en af mahājanaerne, autoriserede personer, en autoriseret hengiven, Vi bør forsøge at følge ham. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ. Derfor śrutayo vibhinnāḥ.

tarko 'pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsau munir yasya matam na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ
(CC Madhya 17.186)

Man kan ikke forstå Gud gennem logik og argumenter. Det vil aldrig falde på plads. Der er så mange Māyāvādīer, de bliver ved med at spørge; "Hvad er Gud?" Neti neti: "Ikke dette, ikke dette, heller ikke dette. Hvad er Brahman?" Så med den proces vil man aldrig blive i stand til at forstå hvad Gud er. Jñāne prayāse udapāsya namanta eva. Caitanya Mahāprabhu har godtaget denne opskrift. Hvis du med kundskab, med din studerede lærdhed, ønsker at forstå - du kan være en nok så højt-uddannet lærd mand - men det kvalificerer dig ikke til at forstå Gud. Det er ikke en kvalifikation. Du er nødt til at opgive din forfængelighed om at, "jeg er så rig, jeg er så lærd," "jeg er så smuk, "jeg er meget...," og så videre, og så videre. Disse er janmaiśvarya śruta śrī (SB 1.8.26). Disse ting er ikke kvalifikationer. Kuntīdevī har sagt, akincana gocaraḥ: "Kṛṣṇa, Du er akiñcana gocara." Akiñcana. Kiñcana betyder at hvis nogen tænker at "jeg besidder dette; derfor kan jeg købe Kṛṣṇa," næ, nej, den går ikke. Det er ikke muligt. Man er nødt til at blive blank, akiñcana-gocaraḥ