DA/Prabhupada 0481 - Krishna er alttiltrækkende, Krishna er smuk

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0480
Næste side - video 0482 Go-next.png

Krishna er alttiltrækkende, Krishna er smuk
- Prabhupāda 0481


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Så dette argument, at fordi de røde blod-legemer er holdt op med at være; og at livet derfor er ophørt - nej Der er så mange argumenter og mod-argumenter. Men det er et faktum, fordi vi taler på basis af skrifterne, de hellige personer og den åndeliges mesters kraft Det er måden at forstå på. Man kan ikke fabrikere med sin egen lille hjerne, uperfekte sanser. Mennesker, de er uperfekte, altid. Eksempelvis, et barn ser på solen, og en videnskabs-mand ser på solen. Af natur, er barnets viden om solen uperfekt. Men når det samme barn bliver belært af videnskabs-manden, så kan han forstå at solen er meget stor. Derfor er direkte viden ved hjælp af sanserne altid uperfekt. Man er nødt til at henvende sig til en autoritet - på alle livets områder. På samme vis, hvis man ønsker at forstå hvad Gud er, så må man søge dækning i denne Bhagavad-gītā. Der er intet alternativ. Man kan ikke spekulere sig til at, "Gud er sådan, eller Gud er sådan," "Der er ingen Gud," "Gud er død." Det er simpelthen spekulation. Her siger Kṛṣṇa,

mayy āsakta-manāḥ pārtha
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ
yathā jñāsyasi tac chṛṇu
(BG 7.1)

Hvis du tror at Kṛṣṇa, Guddommens Højeste Personlighed, taler personligt, på samme måde som Arjuna troede. så kan du forstå hvad Gud er. Ellers er det ikke muligt. Asaṁśayam.

Så processen er, den første proces er, mayy āsakta-manāḥ. Man må konstant engagere sit sind i Kṛṣṇa. Det er yoga-processen, som her, som vi her præsenterer som Kṛṣṇa-bevidsthed. Kṛṣṇa -bevidsthed... Ligesom hvis man hele tiden er forbundet med, elektricitets-værket, så er der en løbende forsyning af elektrisk energi. På samme måde fungerer det, hvis man konstant engagerer sit sind i Kṛṣṇa , det er heller ikke særlig svært. Kṛṣṇa er alt-tiltrækkende. Kṛṣṇa er smuk. Kṛṣṇa laver så mange ting. Hele den vediske litteratur er fuld af Kṛṣṇas aktiviteter. Bhagavad-gītāen er fuld af Kṛṣṇas aktiviteter. Hvis man kun forstår at Gud er stor, så er det en neutral forståelses-måde. Man må hæve sig mere og mere og forstå hvor stor Han er. Hvor stor Han er, det er det ikke muligt at forstå, fordi vores sanser er altid uperfekte. Men du kan i videst muligt omfang høre om Guds aktiviteter, om Guds position, og du kan tænke over det, og så kan du bedømme, så kan du give argumentere. Så vil du utvivlsomt forstå hvad Gud er. Begyndelsen er, mayy āsakta-manāḥ. I det sidste kapitel har Kṛṣṇa forklaret, at den som konstant er absorberet i tanker om Kṛṣṇa, han er en første-klasses yogi, første-klasses yogi. I jeres land er yoga-systemet meget populært, men I ved ikke hvem som er en første-klasses yogi. Den første-klasses yogi bliver beskrevet i Bhagavad-gītā: yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā (BG 6.47), ud af mange, mange tusinder af yogier, så er den yogi eller bhakti-yogien som altid ser indad, i sit hjerte ser, Kṛṣṇas form, han er en første-klasses yogi, han er første-klasses. Så I må fortsætte det første-klasses yoga-system, og det bliver forklaret her, mayy āsakta-manāḥ: at være forbundet.