DA/Prabhupada 0531 - Som angivet i den vediske litteratur har Krishna et væld af forskellige kræfter

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Som angivet i den vediske litteratur har Krishna et væld af forskellige kræfter
- Prabhupāda 0531


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

En levende væsens navn er sarva-gaḥ. sarva-gaḥ. betyder en som kan gå hvor som helst han har lyst til." Som Nārada Muni. Nārada Muni kan rejse lige hvorhen han vil, Enten i den åndellige verden eller i den materielle verden. Så det kan I også. Den mulighed er der. Der var en Durvāsā Muni, en stor yogi. På et år rejste han over hele universet, og tog til Viṣṇuloka og tilbage igen. Det fortælles i historien. Så dette er livets perfektioner. Og hvorledes opnår man disse perfektioner? Ved at forstå Kṛṣṇa. Yasmin vijñāte sarvam eva vijñātaṁ bhavanti. Upaniṣaden siger at, hvis man blot forstår Kṛṣṇa, så vil alle disse ting blive lette at forstå. Kṛṣṇa-bevidsthed er vidundeligt.

Så idag, i aften, så taler vi om Rādhāṣṭamī. Vi prøver at forstå Kṛṣṇas højeste potens. Rādhārāṇī er Kṛṣṇas glædes-potens. Som vi forstår fra den vediske litteratur, så har Kṛṣṇa mange former for potens. Parāsya śaktir vividhaiva śruyate (CC Madhya 13.65, purport). Fx. har en mægtig mand mange assistenter og sekretærer så han ikke personligt behøver at gøre alting, men alt udføres blot efter hans vilje, på samme måde, så har Guddommens Højeste Personlighed en mængde forskellige energier, og alting finder sted på bedste vis. For eksempel denne materielle energi. Denne materielle verden hvor vi nu befinder os... Dette kaldes den materielle energi. Bahir-aṅga-śakti. Sanskrit-navnet er bahir-aṅga, Kṛṣṇas eksterne energi. Så alt udføres på bedste vis, alting i den materielle energi. Dette forklares også i Bhagavad-gītā, mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram: (BG 9.10) "Under Min vejledning fungerer alting i den materielle energi." Den materielle enrgi er ikke blind. Den er... I baggrunden befinder Kṛṣṇa SIg. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Prakṛti betyder den materielle energi. På samme måde... Det er ekstern energi. Således, er der også en anden energi, som er den interne energi. Med den interne energi manifesterer den åndelige verden sig. Parās tasmāt tu bhavaḥ anyaḥ (BG 8.20). Det er en anden energi, parā, overordnet, transcendental, den åndelige verden. Ligesom denne materielle verden manipuleres af den eksterne energi, på samme måde styres den åndelige verden af den interne potens. Den interne potens er Rādhārāṇī.

Rādhārāṇī..., i dag er det Rādhārāṇīs åbenbarelses-dag Så vi bør forsøge at forstå Rādhārāṇīs kendetegn. Rādhārāṇī. er nydelses-potensen, hlādinī-śakti. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vedānta-sūtra 1.1.12). I Vedānta-sūtra, beskrives den Absolutte Sandhed som ānandamaya, altid i nydelses-potens. Den ānandamaya,, nydelses potensen... For eksempel ānanda.. hvis man ønsker ānanda, nydelse, så kan man ikke få det alene. Alene kan man ikke nyde. Når man er i en kreds af venner, eller familie, eller andre samhørige, så føler man glæde. Ligesom når jeg taler. Denne tale er meget behagelig når der er mange personer tilstede. Jeg kan ikke tale alene her. Det er ikke ānanda. Hvis jeg taler her om natten, midt om natten, uden nogen her. Det er ikke ānanda. Ānanda betyder at der må være andre til stede.