DA/Prabhupada 0599 - Krishnabevidsthed er ikke let. Du kan ikke få det medmindrer du overgiver dig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0598
Næste side - video 0600 Go-next.png

Krishnabevidsthed er ikke let. Du kan ikke få det medmindrer du overgiver dig
- Prabhupāda 0599


Lecture on BG 2.23 -- Hyderabad, November 27, 1972

Så et andet sted i Brahma-saṁhitā siges det: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (BS 5.33). Vedeṣu. Hvis bare du studerer Vedaerne, selvom det ultimative mål med at studere Vedaerne er at kende Kṛṣṇa, men hvis du ønsker at studere Vedaerne gennem din egen spekulative proces, så vil Han altid være svær opnåelig. Vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (Bs. 5.33). Men hvis du henvender dig til en hengiven af Herren. Han kan befrie. Mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat, naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim (SB 5.7.32). Prahlāda Mahārāja siger at "Du kan ikke få Kṛṣṇabevidsthed…" Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim. Kṛṣṇabevidsthed er ikke så let. Du kan ikke opnå det, medmindre du overgiver dig. Niṣkiñcanānām, mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Så længe du ikke modtager støvet fra en hengivens lotusfødder, niṣkiñcanānām, den som ikke har noget at gøre med denne materielle verden - han er kun interesseret i tjeneste til Herren - med mindre du er i berøring med en sådan person, er det ikke muligt at opnå Kṛṣṇabevidsthed. Dette er udsagn fra śāstra.

Så Kṛṣṇa er den Højeste Absolutte Sandhed, og Han er en person. Men vi kan ikke forstå Ham, med mindre vi går gennem en kṛṣṇa-bhakta. Derfor for at forstå Kṛṣṇa, er Kṛṣṇa steget ned som en bhakta, Herren Caitanya Mahāprabhu. Śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Så vi må forstå Kṛṣṇa gennem Herren Caitanya. Fordi Kṛṣṇa Selv er kommet…kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne. Da Rūpa Gosvāmī, først mødte Caitanya Mahāprabhu… Ikke første, men anden gang. Den første gang var, mens han var minister i Nawab Hussein Shahs regering. Og derpå, efter mødet, ønskede Caitanya Mahāprabhu at de skulle gennemføre Hans mission. Så de besluttede at trække sig tilbage fra regeringens tjeneste og slutte sig til Caitanya Mahāprabhu for at sprede denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse. Da Rūpa Gosvāmī derfor mødte Caitanya Mahāprabhu ved Allahabad, Prayāga, i det første vers han digtede i den forbindelse, sagde han, namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te: (CC Madhya 19,53) "Min Herre, Du er den mest barmhjertige inkarnation." Hvorfor? "Fordi Du uddeler kṛṣṇa-prema. Folk kan ikke forstå, hvad Kṛṣṇa er, for slet ikke at tale om kṛṣṇa-prema. Men denne kṛṣṇa-prema, uddeler Du vidt og bredt." Namo mahā-vadān… "Derfor er Du den mest generøse, gavmilde person." Namo mahā-vadānyāya. Vadānya betyder, en der er meget gavmild, der giver dig alt, hvad du ønsker dig.