DA/Prabhupada 0601 - Chaitya-guru betyder den, der giver samvittighed og viden indefra

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Chaitya-guru betyder den, der giver samvittighed og viden indefra
- Prabhupāda 0601


Sunday Feast Lecture -- Los Angeles, May 21, 1972

Så disse er Guds kræfter. Ikke at jeg kan vise en smule magi og straks bliver jeg Gud. Bare se magien, Guds virkelige magi. Accepter ikke en billig Gud. Gud må vise guddommelig magi. Lige som vi viser en smule magi, svæver i en flyvemaskine eller en sputnik eller en jetjager på himlen. Vi tager så meget ære, så meget ære at videnskabsmændene erklærer, "Der er ingen Gud. Jeg er Gud, fordi jeg har lavet denne flyvemaskine." Og hvad er din flyvemaskine i sammenligning med disse planeter? Så intelligente personer, de vil give mere ære til Gud end til disse videnskabsmænd eller filosoffer. For han kan se kraften, hvor meget kraft der er. Så han har mange kræfter. Fra den Vediske litteratur forstår vi, parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, purport). I Vedaerne, Upaniṣad: na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate. Gud behøver ikke at gøre noget selv. Na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate. Na tat-samas cābhyadhikaś ca dṛśyate. Ingen er lig med Ham eller mægtigere end Ham. Ingen. Det er Gud. Hvis nogen konkurrerer, den ene konkurrent af Gud, den anden konkurrent af Gud... Lige som det nu til dags er blevet moderne at blive Gud, og der er konkurrence mellem den ene og den anden "Gud". Men i virkeligheden kan ingen konkurrere med Gud. Det er Gud. Na tasya sama. Sama betyder lige. Adhikasya, eller mægtigere. Det betyder, at alle er underordnede. Alle er underordnede. Alle er lavere end Gud. Han er måske meget kraftfuld, men ingen kan være lig med eller mægtigere end Gud. Det er de Vediske oplysninger. Na tasya sama adikasya dṛśyate.

Vi ser ikke… De er også, store helgenagtige personer, de undersøger, hvem der er den mægtigste personlighed. Den Mægtigste personlighed. Så gennem disse store hellige personers efterforskning, specielt af Herren Brahmā... Han er det første levende væsen i dette univers. Så gennem sine åndelige fremskridt og efterforskninger, har han fundet ud af, at Kṛṣṇa er den største. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs 5.1). Han giver sin afgørelse: "Den største personlighed er Kṛṣṇa." Lige som vi sidder her, så mange damer og herrer. Vi kan analysere hvem der er den største her. Så, lad os sige at du for argumentets skyld kan acceptere at "Du er den største." Men jeg er ikke den største. Jeg har min åndelige mester. Han har sin åndelige mester. Han har en åndelig mester. Og på denne måde hele vejen op til Brahmā. Brahmā. er den oprindelige åndelige mester i dette univers, som gav os den Vediske viden. Han kaldes derfor for forfaderen, eh, bedstefaderen, pitāmaha. Men han er heller ikke uafhængig. I Vedānta-sūtra eller Bhāgavata siges det at Brahmā... Han er det første skabte væsen. Der var ingen andre, ingen andre levende væsner da han blev skabt først. Så hvis jeg siger at han også fik sin viden fra andre, så vil der måske blive argumenteret, "Hvem er den næste person der gav ham viden?" Så derfor siger Bhāgavata, "Nej. Han modtog viden fra Kṛṣṇa." Hvordan? "Fra hjertet." Tene brahma hṛdā. Hṛdā. Fordi Gud, Kṛṣṇa, sidder i enhvers hjerte - dit hjerte, mit hjerte, enhvers. Og Han kan give dig instruktioner. Derfor er Hans navn Caitya-guru. Caitya-guru betyder den der giver samvittighed og viden indefra. I Bhagavad-gītā siger Kṛṣṇa sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo: (BG 15.15) "Jeg sidder i alles hjerter." Hṛdi, "i hjertet"; sanniviṣṭo, "der sidder Jeg." Sarvasya. Ikke kun du og jeg, selv dyrene, insekter, fugle, pattedyr, Brahma, alle. Sarvasya. Alle levende væsner. Så sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ: "fra Mig"; smṛtir jñānam apohanaṁ ca, "erindring, viden og forglemmelse." Også forglemmelse. Hvis du ønsker at glemme Gud, vil Gud give dig intelligensen, så du kan glemme Gud for altid. Han er så venlig. Hvad end du ønsker, så vil han give dig intelligensen, "gør sådan."