DA/Prabhupada 0643 - De som er fremdkredne i Krishnabevidsthed, de må arbejde for Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

De som er fremdkredne i Krishnabevidsthed, de må arbejde for Krishna - Prabhupāda 0643


Lecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

Prabhupāda: Ja?

Hengiven: Prabhupāda, det står skrevet i Bhagavad Gita, at hvis vi blot læser fra, om at have tro, at Krishna vil forsyne os. Og videre i Bhagavad Gita siges det, at Gud hjælper de, der hjælper sig selv.

Prabhupāda: Ja.

Hengiven: Hvordan skal vi nu bestemme, hvad vi skal..?

Prabhupāda: At hjælpe sig selv vil sige at underlægge dig Krishna, det er at hjælpe sig selv. Og hvis du tænker, Åh, jeg kan beskytte mig selv, så hjælper du ikke dig selv. Ligesom denne finder, så længe den er sund, fungerer, hvis der opstår problemer, så kan jeg bruge tusindvis af kroner på det. Men hvis fingeren skæres væk fra min krop, og så tramper på den finger, så er jeg ligeglad. På samme måde, at hjælpe sig selv betyder at placere sig selv i den rette situation som del og eje f Krishna. Det er virkelig hjælp. HVordan kan du ellers hjælpe? Fingeren kan hjælpe sig selv ved at placere sig selv i sin rette position på hånden og arbejde for hele kroppen. Det er den rette position. Hvis fingeren tror, at jegvil forblive adskilt fra denne krop og hjælpe mig selv, så vil den dø. Så snart du tænker, at jeg skal leve uafhængigt uden at bryde mig om Krishna, det er døden, og så snart jeg beskæftiger mig selv som Krishnas del og eje, det er livet. Så at hjælpe sig selv vil sige at kende sin position og arbejde derefter. Det er at hjælpe. Uden at kende sin position, hvordan kan jeg hjælpe mig selv? Det kan ikke lade sig gøre. Ja?

Hengiven: Så vi bør altid altid handle med omhu og altid prøve at tjene Krishna, og ikke forlange at Krishna tjener os. Altid føle, at vi skal tjene Krishna fremfor, jeg vil sådan for Krishna, og så vil Krishna forsyne, Krishna vil hjælpe os.

Prabhupāda: Du tjener Krishna, det betyder du handler. At tjene betyder at handle. Hvad mener du med at tjene? Hvis du faktisk tjener nogen, gør du så ikke noget? Du er beskæftiget i Krishnas tjeneste, hvordan? Du udbreder Krishnabevidsthed, du laver mad, du gør rent, du gør så meget forskelligt. Så at hjælpe Krishna betyder at gøre noget. At hjælpe Krishna betyder ikke at du sidder ned uden at røre dig. Det er Krishnabevidste aktiviteter. Hvilke evner du end har, så brug dem for Krishna. Det er bhakti. Nu har vi, hvilke tilgange har vi? Vi har sindet, ok, så tænk på Krishna. Vi har disse hænder - gør templet rent eller lav mad til Krishna. Vi har ben, så gå hen til Krishnas tempel. Vi har en næse - Åh, duft til blomsterne ofret til Krishna. Så du kan beskæftige. Krishnabevidst beskæftigelse betyder handling, aktivitet. Arjuna ville undlade at handle. Krishna tilskyndede ham tl at handle. Det er hele Bhagavad Gita. Krishnabevidsthed vil ikke sige at ophøre med arbejde. At beskæftige sig selv i Krishnabevidsthed vil sige at arbejde _ for Krishna. Krishna siger ikke, Krishna siger selvfølgelig noget om i dette kapitel... Han siger aldrig, Min kære ven Arjuna, du skal ikke bryde dig om denne verden. Sid bare ned og mediter på Mig. Har du set det i Bhagavad Gita? Denne meditation går ud på at stoppe alt nonsens arbejde og sidde nned uden at røre sig. Men de, der er avancerede i Krishnabevidsthed, de arbejder for Krishna. Ligesom et barn. Laver simpelthen ballade i hjemmet. Moren siger, mit kære barn, sæt dig ned her. Men hvis det kan arbejde ordentligt, så siger moderen, Min kære dreng du kan gøre dette eller hint, du kan gøre sådan eller sådan. Blot at sidde ned for at undgå nonsens, det er ikke for de fornuftige. Men for en slyngel, jo mere han sidder ned, i det mindste laver han ikke noget nonsens så længe. At negere nonsens, det er ikke positivt. Her er positive handlinger. Så negering er ikke liv, Positivt liv er liv. Lad være med det, det er ikke liv. Gør dette, det er liv. Men for at gøre det rigtige, er der ting vi ikke gør. Lad være er ikke liv, gør dette, er liv. Hele Bhagavad gIta går ud på at gøre, kæmp for Mig. Der ikke noget om ikke at gøre. Arjuna ville have, pres mig ikke. Og det brød Krishna sig ikke om. Du snakker som en ikke-arier. Kutas tvā kaśmalam idam. Anārya-juṣṭam (BG 2.2). Sådan taler kun ikke-arierer. Han blev beskyldt for at være ikke-arier. Anārya. Så Krishnabevidsthed betyder ikke at sidde med hænderne i skødet. Nej. Vi har alle Krishnas lege, de er fulde af aktivitet. Når du kommer til den åndelige verden, så danser Krishna altid. Vi må 24 timer i døgnet, danse her, spise der. Hvor sidder vi ned? Der er ikke tale om at sidde ned. Har du nogensinde hørt om gopierne sidde ned og meditere? Sæt dig ned. (latter) Har du hørt? På denne jord, Krisha, Herren Caitanya Mahāprabhu? Har var virksom. Og hvad gjorde Han? Han dansede, Hare Krishna, kan du se? Ser du, ånd, du er en åndelig sjæl, så du kan ikke afholde dig fra noget. Det er ikke muligt. Arjuna nægtede, da... Du vil se i dette kapitel, da Arjuna blev anvist.. Min kære Arjuna, sid ned og mediter. Han afslog øjeblikkeligt Min kære Krishna, det er ikke muligt for mig, det kan ikke lade sig gøre for mig. Det er et faktum, hvordan var det muligt for ham? Han var husholder, han ville have et kongerige, han ville herske over landet. Hvoedan er der da tid til at meditere? Han afslog blankt. Min kære Krishna, det er ikke muligt for mig. Han sagde, at kontrollere sindet, vāyor iva suduṣkaram. Det er ligeså svært som at kontrollere vinden. Det er et faktum. Du må beskæftige dit sind i Krishna. Så er det kontrolleret. Ellers, på kunstig vis, kan du ikke beherske. Det er umuligt. Arjuna sagde, for ikke at snakke om andre. Arjuna, hvem er Arjuna? Han snakkede personligt med Krishna. Tro ikke han er et almindeligt menneske. Han sagde, det er umuligt. Vāyor iva suduṣkaram (BG 6.34).

Det samme eksempel gav han. Cañcalaṁ hi manaḥ kṛṣṇa pramāthi balavad dṛḍham (BG 6.34). Min kære Krishna, du beder mig om at kotrollere sindet. Det er så kaftfuldt og hvileløst, - Jeg tror, at kontrollere sindet er som at kontrollere vinden. Hvis der er kraftig vind, kan du beherske? Så han giver det eksempel. Du kan beherske sindet, når dit sind er fixeret på krishnas lotusfødder, det er det hele. Intet nonsens kan entre sindet, kun Krishna. Det er den perfekte meditation.