DA/Prabhupada 0650 - Slip ud af denne indsnørring ved hjælp af den perfekte yoga, Krishnabevidsthed

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0649
Næste side - video 0651 Go-next.png

Slip ud af denne indsnørring ved hjælp af den perfekte yoga, Krishnabevidsthed
- Prabhupāda 0650


Lecture on BG 6.2-5 -- Los Angeles, February 14, 1969

Hengiven: "I materiel eksistens er man underlagt indflydelsen fra sindet og sanserne." Faktisk så er den rene sjæl indviklet i den materielle verden pga. sindets ego, der ønsker at herske over den materielle natur. Sindet bør derfor trænes på en sådan måde, at de ikke vil blive tiltrukket til den materielle naturs blændværk På den måde kan den betingede sjæl blive frelst. Man skal ikke degradere sig selv gennem tiltrækningen til sanse objekterne. Des mere man er tiltrukket til sanseobjekterne, jo mere bliver man viklet ind i materiel eksistens. Den bedste måde at afvikle sig selv er ved altid at beskæftige sindet i Krishnas tjeneste. Sanskrit ordet hi i dette vers understreger denne pointe, dvs. at det skal gøres. Det siges også: 'For mennesket er sindet årsag til binding såvel som årsag til befrielse. Et sind absorberet i sanseobjekter er årsag til binding, og et sind ubundet til sanseobjekter er årsag til befrielse.' Et sind, der derfor altid beskæftiges i Krishnabevidsthed, er årsag til befrielse.

Prabhupāda: Ja. Der er ingen mulighed. Et sind, der altid er beskæftiget i Krishnabevidsthed, er uden mulighed for at være beskæftiget i maya bevidsthed. Des mere vi engagerer vores sind i Krishnabevidsthed, jo mere holder vi os selv i sollyset, så der er ingen chance for at være i mørke. Det er processen. Og hvis i vil, så har i valget. Du kan forblive i et mørkt rum, eller du kan komme ud i fuld dagslys. Det afhænger af dit valg. Men hvis du kommer ud i fuld dagslys, så er der ikke plads til mørke. Mørke kan blive udslettet af lys, men lys kan ikke dækkes af mørke. Hvis du fx. befinder dig i et mørkt værelse, og du tænder en lampe, så er mørket forbi. Men hvis du bringer et eller andet mørke ud i solen, så vil det forsvinde. Så kṛṣṇa sūrya-sama māyā andhakāra (CC Madhya 22.31). Krishna er ligesom sollys, og maya er ligesom mørke. Så hvilket mørke kan forblive i sollys? Hvis du holder sig selv i sollys, så kan mørket ikke overkomme dig. Det går hele den Krishnabevidste filosofi ud på. Hold dig altid beskæftiget i Krishnabevidste aktiviteter. Maya kan ikke røre dig. For der er ingen mulighed for at mørke kan have indflydelse i lys. Det beskrives i Śrīmad-Bhāgavatam. At da Vyāsadeva, under sin åndelige mester, Nāradas instruktioner om bhakti-yoga: bhakti-yogena praṇihite samyak, praṇihite 'male. Bhakti-yogena manasi (SB 1.7.4). Det samme sind, manasi betyder sind. Under indflydelse af bhakti-yoga, bhakti lys, bhakti-yogena manasi samyak praṇihite amale. Når sindet bliver helt renset for al forurening. Det kan lade sig gøre ved bhakti-yoga. Bhakti-yogena manasi samyak praṇihite 'male apaśyat puruṣaṁ pūrṇam. Han så den Højeste personlige Guddom. Māyāṁ ca tad-apāśrayam. Og han så maya lige i baggrunden. Apāśrayam. Lys og mørke, sammen. Ligesom her er der lys. Og der er også lidt mørke her. Så mørket forbliver under ly af lyset. Men lyset forbliver ikke under ly af mørket. Så Vyāsadeva så Kṛṣṇa, den Højeste Herre, og denne māyā, mørke, apāśrayam, under Hans ly.

Og hvem er denne maya? Det forklares. Yayā sammohito jīva. Den samme māyā, den samme illusoriske energi, der har dækket disse betingede sjæle. Og hvem er de betingede? Yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam (SB 1.7.5). Selvom sjælen er lys ligesom Krishna eller Gud, selvom den er lille. Men han identificerer sig selv med den materielle verden. Yayā sammohitaḥ, dette kaldes illusion, når vi identificerer os selv med materien. Yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam, paro 'pi manute 'nartham. Selvom han er transcendental, er han beskæftiget i nonsens handlinger. Paro 'pi manute 'narthaṁ tat-kṛtaṁ cābhipadyate. Hans handlinger er dikteret af denne maya. Det forklares meget fint i Śrīmad-Bhāgavatam, i første bog finder vi i syvende kapitel.

Så det er vores tilstand. Vi er åndelige gnister, lysende gnister, men vi er nu dækket af denne illusoriske energi, maya. Og vi bliver dikteret af maya til at handle og bliver indsnæret mere og mere i den materielle energi. Man bliver nødt til at komme ud af denne indvikling gennem denne yoga, eller den perfekte Krishnabevidste yoga. Det er yoga systemet.