DA/Prabhupada 0654 - Du kan ikke se Gud gennem dine egne anstrengelser for dine sanser er helt nonsens

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0653
Næste side - video 0655 Go-next.png

Du kan ikke se Gud gennem dine egne anstrengelser for dine sanser er helt nonsens
- Prabhupāda 0654


Lecture on BG 6.6-12 -- Los Angeles, February 15, 1969

Ligesom i Bhagavad-gītā siges det:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ
(BG 9.26)

"Hvis nogen tilbyder Mig en blomst, frugt, grøntsager, mælk, med hengivenhed, tager Jeg imod det." Man kan måske ikke se, hvordan Han spiser, på nuværendetidspunkt, men Han spiser. Den er en daglig oplevelse. Vi ofrer noget til Krishna i henhold til de rituelle processer, og man kan se hvordan smagen af maden, forandrer sig øjeblikkeligt. Det er praktisk. Han spiser, men fordi Han er fuldkommen, spiser Han ikke som os. Ligesom hvis jeg giver dig en tallerken mad, så spiser du den. Gud er ikke sulten, men Han spiser uden at formindske føden. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Śrī Īśopaniṣad, Invocation). Gud er så fuldkommen, at Han kan spise alt det mad, du giver Ham, og forblive som Han er. Han kan spise med sine øjne. Det siges i Brahma-saṁhitā: aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti. Enhver af Hans krops dele har alle evnerne fra alle de andre lemmer. Du kan se med dine øjne, men du kan ikke spise med øjnene. Men Gud, hvis Han blot skuer ud over din ofring, er det samme som Han spiser den.

Så disse ting er ikke til at forstå på nuværende tidspunkt. Padma Purāṇa siger derfor, kun ved at blive åndeligt mættet af Herrens transcendentale tjeneste, bliver Herrens transcendentale navn, form, kvalitet og lege, åbenbaret for en. Man kan ikke forstå det gennem sin egen anstrengelse, Gud åbenbarer det for dig. Ligesom hvis man vil se solen, lige nu er det mørkt. Hvis man siger, Ov jeg har en stærk lommelygte, kom så skal jeg vise jer solen. Det kan man ikke. Men når solen selv står op om morgenen, bliver det tydeligt. På samme måde kan man ikke se Gud ved sin egen anstrengelse pga. sine nonsens sanser. Man må rense sine sanser, og indvente tiden... Når det behager Gud at vise sig selv for dig. Det er metoden. Mann kan ikke bare forlange, min kære Gud, kære Krishna, kom nu. Jeg vil se dig. Nej. Gud er ikke sin stik i rend dreng, dn tjener. Når det behager Ham, vil Han vise sig. Så vores proces går ud på at behage Ham, så Han vil vise sig for os. Det er metoden. Man kan ikke... Derfor forveksler de Gud med et eller andet nonsens. Eftersom de ikke kan se Gud, så tror de enhver kan være Gud. De ved ikke hvad Gud er. Nogle siger, jeg søger sandheden. Men man må vide hvad sandheden er. hvordan kan man ellers søge efter den? Lad os sige, du skal købe noget guld. Så man må vide i teorien eller have en oplevelse af guld. Eller snyder folk dig. Så alle disse mennesker bliver snydt, de accepterer en eller anden slyngel som Gud. Fordi de ikke ved, hvad Gud er, så kan enhver sige hvad som helst, Jeg er Gud, og slynglen - han er en slyngel, og ham der påstår at være Gud, ha er også en slyngel. Et slyngel samfund, hvor slyngler accepteres som Gud. Sådan er Gud ikke. Man må kvalificere sig selv til at se gud. Det er Krishnabevidsthed. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ [Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234]. Hvis du beskæftiger dig i Herrens tjeneste, så vil du kvalificere dig til at se Gud. Ellers, glem det. Fortsæt.