DA/Prabhupada 0659 - Hvis du blot lytter alvorliigt og andægtigt, så vil du forstå Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hvis du blot lytter alvorliigt og andægtigt, så vil du forstå Krishna
- Prabhupāda 0659


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Prabhupāda: Ja?

Hengiven: Prabhupāda, du sagde, at Kṛṣṇa ingen lemmer har, ingen øjne, ingen form som vi kan fatte. Hvordan skal vi så forstå den form af Krishna, vi ser i billeder eller i deiteten?

Prabhupāda: Jo, det har jeg forklaret. Du bliver nødt til blot at tjene Ham, og så vil Han åbenbare. Du kan ikke forstå Krishna gennem din opstigende metode. Du må tjene Krishna, så vil Krishna åbenbare sig for dig. Det siges i Bhagavad Gita, vi finder i det 10. kapitel.

teṣām evānukampārtham
aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho
jñāna-dīpena bhāsvatā
(BG 10.11)

De som er beskæftiget i MIn tjeneste, blot for vise dem særlig begunstigelse, teṣām evānukampārtham, aham ajñāna-jaṁ tamaḥ nāśayāmi. Jeg vil overvinde al uvidenhedens mørke gennem kundskabens lys. Så Krishna er indeni dig. Og når du seriøst søger efter Krishna gennem den hengivne proces, som det siges i Bhagavad Gita, i det 18. kapitel, bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). Man kan kun forstå Mig gennem den hengivne proces, Bhaktya. Og hvad er bhakti? Dette er bhakti: śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ SB 7.5.23). Blot ved at høre og synge om Vishnu. Det er begyndelse af bhakti. Så hvis du blot lytter alvorligt og ydmygt, så vil du forstå Krishna. Krishna vil åbenbare for dig. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam arcanaṁ vandanaṁ dāsyam, der er 9 forskellige varianter. Så vandanam, at tilbyde bønner, er også bhakti. Sravanam, at høre om det. Ligesom vi hører om Krishna fra Bhagavad Gita. Synge om Hans herlighed, Hare Krishna. Det er starten. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ SB 7.5.23). Vishnu betyder... Alt er Vishnu. Meditationen er Vishnu. Bhaktien er Vishnu. Intet uden Vishnu. Og Krishna er Vishnus oprindelige form. Kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Den Højeste Personlige Guddoms orindelige form. Så når vi følger denne proces, så vil vi blive i stand til at forstå uden tvivl.