DA/Prabhupada 0683 - Der er ingen forskel på en yogi i samadhi på Vishnus form ogen Krishnabevidst person

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0682
Næste side - video 0684 Go-next.png

Der er ingen forskel på en yogi i samadhi på Vishnus form ogen Krishnabevidst person
- Prabhupāda 0683


Lecture on BG 6.30-34 -- Los Angeles, February 19, 1969

Viṣṇujana: "Kṛṣṇa i form af Oversjælen befinder sig i alles hjerter. Hvad mere er, der er ingen forskel på de utallige Oversjæle tilstede i de utallige levende væsener. Ej heller er der forskel... "

Prabhupāda: Eksemplet med solen, der er en sol på himmelen. Men hvis der på jorden er millioner af spande med vand, så finder man, at de hver især afspejler solen. Eller et andet eksempel, ved middagstid spørger man sin ven, der befinder sig tusinder af kilometer væk - hvor er solen, så siger han, Åh, den er over mit hovede. Så millioner og trillioner af folk vi se solen over sig. Men der er kun en sol. Og et andet eksempel er vandspanden. Der er en sol, men der er millioner af vandspande, der reflekterer den samme sol. På samme måde er der utallige levende væsener, der er ikke tal på dem. Jīvasya asaṅkhya. På det vediske sprog siges det, at de levende væsener er utallige. Utallige. På samme måde er Vishnu... Hvis et materielt objekt kan blive reflekteret i hver eneste beholder med vand, hvorfor kan så ikke den Højeste Personlige Guddom Vishnu befinde sig alles hjerter? Det er ikke svært at forstå. Han befinder sig der. Det bliver konstateret. Og yogien må koncentrere sit sind på den form af Vishnu. Så Vishnu formen er en fuldstændig ekspansion af Krishna.

Så den der er engageret i Krishnabevidsthed, han er allerede den perfekte yogi. Det vil blive forklaret. Han er den perfekte yogi. Det vil vi forklare i sidste vers af dette kapitel. Fortsæt.

Viṣṇujana: "Ej heller er der forskel på en Kṛṣṇa bevidst person, der er fuldt beskæftiget i Krishnas transcendentale, kærlige tjeneste, og en perfekt yogi, der mediterer på Oversjælen.

Prabhupāda: Der er ingen forskel. En yogi i samādhi, trance, på Viṣṇu formen, og en Krishnabevidst person, der er ingen forskel. Fortsæt.

Viṣṇujana: "Yogien i Kṛṣṇabevidsthed, selvom han er beskæftiget i forskellige gøremål, i den materielle eksistens, forbliver altid situeret i Krishna. En Herrens hengivne, der altid handler i Krishnabevidsthed, er automatisk befriet.

Prabhupāda: Det finder vi i Bhagavad-gītās tolvte kapitel, at en der...

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Der siges det, at en der er beskæftiget i ren hengiven tjeneste til Mig, han har allerede transcenderet naturens materielle kvaliteter. Brahma-bhūyāya kalpate. Han er på Brahman platformen - det betyder befriet. At blive befriet betyder at være på Brahman platformen. Der er tre stadier. Den kropslige eller sensuelle platform, den mentale platform og den åndelige platform. Den åndelige platform kaldes Brahman stadiet. Så at blive befriet betyder at være situeret i Brahman. De betingede sjæle, vi er på nuværende tidspunkt på den kropslige eller den sensuelle platform. De, der befinder sig lidt over, de er på den mentale platform, spekulative filosoffer Og over det er der Brahman platformen. Så man finder i Bhagavad Gitas tolvte kapitel, eller i fjortende, tror jeg, at den, der er i Krishnabevidsthed, han er allerede på Brahman platformen. Det betyder befriet. Fortsæt.

Viṣṇujana: "I Nārada Pañcarātra bekræftes det på denne måde: Ved at koncentrere sin opmærksomhed på Krishnas transcendentale form, som er altgennemtrængende og hævet over tid og rum, bliver man absorberet i tanker om Krishna og da opnår man det lykkelige stadie i transcendental omgang med Ham. Krishnabevidsthed er det yderste stadie af trance i yoga udøvelse. Denne forståelse, at Krishna er tilstede som Oversjælen i alles hjerter, gør yogien fejlfri. Vedaerne bekræfter Herrens ufattelige kraft som følger: Vishnu er en og alligevel så sandeligt altgennemtrængende. Gennem sin ufattelige kraft, på trods af at være en form, så er Han tilstede overalt. Ligesom solen kommer Han til syne mange steder på en gang.

Prabhupāda: Jo, det eksempel har jeg allerede anført. Ligesom solen kan være tilstede mange steder samtidigt, kan Vishnuformen eller Krishna være tilstede i alles hjerter. Han er faktisk tilstede: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna (BG 18.61). Han sidder. Lokaliseringen bliver også omtalt. Hṛd-deśe. Hṛd-deśe betyder i hjertet. Så koncentration i yoga betyder, at finde ud af at Vishnu sidder i hjertet. Fortsæt.