DA/Prabhupada 0707 - De, som ikke er entusiastiske - dovne, apatiske - kan ikke avancere i åndeligt liv

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

De, som ikke er entusiastiske - dovne, apatiske - kan ikke avancere i åndeligt liv
- Prabhupāda 0707


Lecture on SB 3.26.30 -- Bombay, January 7, 1975

Der er en åndelig verden. Kṛṣṇa siger i Bhagavad-gītā at paras tasmāt tu bhāvaḥ anyaḥ: (BG 8.20) "Der er en anden bhāva, natur." Hvad er naturen?" Sarveṣu naśyatsu na vinaśyati: "Når den materielle verden, denne kosmiske manifestation, fænomenernes verden, er til ende, så vil den forblive. Den ender ikke." Der er mange eksempler. Som et fatamorgana i ørkenen. Engang imellem kan du se en stor mængde vand i ørkenen. Dyrene løber efter vandet, fordi de er tørstige, men der er intet vand. Derfor dør dyrene. men et menneske bør ikke være som et dyr. De bør hæve standarden. De har en speciel bevidsthed. De kan hæve deres standard af forståelse gennem denne litteratur, den Vediske litteratur der er givet af Gud. Vyāsadeva er en inkarnation af Kṛṣṇa, så han har givet os den Vediske litteratur. Derfor er Hans navn Vedavyāsa, en inkarnation af Gud, Vedavyāsa. Mahā-muni-kṛte kiṁ vā paraiḥ. Der er intet behov for spekulation. Bare følg Vyāsadeva i discipelrækkefølgen. Vyāsadeva's discipel er Nārada Muni. Nārada Muni's discipel er Vyāsadeva. Så hvis vi modtager viden gennem paramparā systemet, så er det perfekt viden. Så vi må acceptere det. Niścayātmikā.

Derfor siger Rūpa Gosvāmī, at man kan gøre fremskridt i åndeligt liv, det første princip er utsāha. Utsāhāt. Utsāha betyder entusiasme: Ja, Kṛṣṇa siger, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Jeg vil acceptere det og arbejde entusiastisk ifølge princippet, som Kṛṣṇa siger." Kṛṣṇa siger, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65), og vi må gøre det, udføre det med entusiasme: " Ja, jeg vil altid tænke på Kṛṣṇa." Man-manāḥ. Kṛṣṇa siger direkte. Man-manā bhava mad-bhaktaḥ, "Bare bliv Min hengivne." Så vi må være entusiastiske, "Ja, jeg vil blive Kṛṣṇas hengivne." Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī. Kṛṣṇa siger, "tilbed Mig," så vi bør være meget entusiastiske med at tilbede Kṛṣṇa, tilbyde Ham maṅgala-ārātrika, stå tidligt op om morgenen. Disse ting er alle entusiasme, utsāha. De der ikke er entusiastiske, dovne, sløve, de kan ikke gøre fremskridt i åndeligt liv. De sover bare, de kan ikke. Man må være meget, meget entusiastisk, positiv. Utsāhād dhairyāt. Dhairya betyder tålmodighed, ikke at "Fordi jeg er startet på hengiven tjeneste med stor entusiasme... Så du allerede på perfektionens platform, men hvis du bliver utålmodig at ,"hvorfor bliver jeg ikke perfekt? Hvorfor sparker māyā mig af og til?" Ja. Det er almindeligt. Det vil fortsætte. Det vil stoppe. Niścayāt. Dhairyāt, niścayāt, at " når Kṛṣṇa siger, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), nu har jeg opgivet alt. Jeg har ikke andre pligter. Kun at tjene Kṛṣṇa. Så når jeg har valgt det, så niścaya, Kṛṣṇa vil helt sikkert beskytte mig." Det kaldes niścaya. Bliv ikke skuffet. Kṛṣṇa lyver ikke. Han siger, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi.