DA/Prabhupada 0720 - Behersk dine begær med Krishnabevidsthed

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Behersk dine begær med Krishnabevidsthed
- Prabhupāda 0720


Lecture on BG 16.10 -- Hawaii, February 6, 1975

Hunden gøer meget stolt, "Yow! Yow! Yow!" He ved ikke, at "Jeg er lænket." (latter) Han er så dum, at så snart hans herre kalder - "kom så." (latter) Så māyā er herren: "Din slyngel, kom her." "Ja." Og vi kan se, at han er stolt: "Jeg er noget." Den hundeagtige civilisation, naṣṭa-buddhaya, har mistet al intelligens... De kaldes mindre intelligente. Kāmaṁ duṣpūram. Så kāmam, lystfulde ønsker... På grund af denne krop er der lystfulde ønsker. Vi kan ikke nægte det. Men gør det ikke duṣpūram - aldrig bliver de tilfredsstillede. Så er du færdig. Gør dem begrænsede. Gør dem begrænsede. Derfor ifølge den Vediske civilisation, er der lystfulde ønsker, men du kan ikke udnytte dem med mindre formålet er at få et dejligt barn. Det kaldes pūram, som betyder begrænset.

Så en brahmacārī uddannes på denne måde. Indtil han er femogtyve år, kan han ikke se på en ung kvinde. Han kan ikke engang se. Dette er brahmacārī. Han kan ikke se. Derpå bliver han oplært på en sådan måde, at han kan fortsætte et brahmacārī-liv. Naiṣṭhika-brahmacārī. Men hvis han ikke er i stand til det, må han gerne gifte sig. Dette kaldes for gṛhastha-liv, familieliv. For mellem femogtyve og op til fyrre år er ungdommens tid, så der er de lystfulde ønsker meget stærke. Den der ikke er i stand til at kontrollere... ikke for alle. der er mange naiṣṭhika-brahmacārī. Naiṣṭhika-brahmacārī—cølibat gennem hele livet. Men det er ikke muligt i denne tidsalder, det er heller ikke muligt at blive en brahmacārī. Tiderne har skiftet, denne tidsalder. Derfor kan du kontrollere dine lystne ønsker gennem Kṛṣṇabevidsthed. Ellers er det ikke muligt.

Yad-avadhi mama cetaḥ kṛṣṇa-padāravinde. En kejser, han var konge, så naturligvis var han også lystfuld. Men han opgav det liv, blev en hengiven. Og da han var perfekt situeret, sagde han, Yāmunācārya— han var guru for Rāmānujācārya - så han sagde yad-avadhi mama cetaḥ kṛṣṇa-padāravinde: "Efter at jeg har oplært mit sind til at være engageret i tjenesten af Kṛṣṇas lotusfødder," yad-avadhi mama cetaḥ kṛṣṇa-padāravinde nava-nava-dhāmany udyataṁ rasa, "Dagligt tilbyder jeg min tjeneste til Kṛṣṇa, jeg får nyere, nyere nydelse." Åndeligt liv betyder... Hvis man virkelig er velsitueret i åndeligt liv, vil han få åndelig glæde, transcendental lykke, ved at tjene mere og mere, nyere og nyere. Det er åndeligt liv. Så Yāmunācārya sagde, yad-avadhi mama cetaḥ kṛṣṇa-padāravinde nava-nava-dhāmany udyataṁ rantum āsīt: "Når jeg nu realiserer transcendental nydelse hvert øjeblik gennem at tjene Kṛṣṇas lotusfødder," tad-avadhi, "siden da," bata nārī-saṅgame... Af og til nyder vi subtil nydelse, ved at tænke på sex. Dette kaldes nārī-saṅgame. Nārī betyder kvinde, og saṅga betyder forenet med. Så de der er øvede, så når der faktisk ikke er noget samvær, tænker de på samvær. Så Yāmunācārya siger at "Ikke et reelt samvær med en kvinde, men hvis jeg bare tænker på samværet," tad-avadhi bata nārī-saṅgame smaryamāne, smaryamāne, "bare ved at tænke det," bhavati mukha-vikāraḥ, "Oh, straks væmmes jeg: 'ah, hvad er dette væmmelige?" Suṣṭhu niṣṭhī... (laver en spyttende lyd) Det er perfekt. (latter) Dette er perfektion. Ja. Så længe vi tænker på det, der kaldes subtilt sex, at tænke. De læser sex-litteratur. Det er subtil sex. Groft sex og subtilt sex. Så man må blive fuldstændigt fri fra disse lystfulde ønsker, ikke blive viklet ind i det, der aldrig kan blive tilfredsstillet- utilfredshed, duṣpūram.