DA/Prabhupada 0778 - Den største gave til menneskesamfundet er viden

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0777
Næste side - video 0779 Go-next.png

Den største gave til menneskesamfundet er viden
- Prabhupāda 0778


Lecture on SB 6.1.17 -- Denver, June 30, 1975

Nitāi: "I denne materielle verden er det at følge de rene hengivnes vej, de der opfører sig godt og er fuldstændigt udstyret med første klasses kvalifikationer fordi de er fuldstændigt beskæftigede i tjenesten til Nārāyaṇa, med deres liv og sjæl, helt sikkert de mest lykkebringende uden nogen form for frygt og med autorisation fra śāstra."

Prabhupāda:

sadhrīcīno hy ayaṁ loke
panthāḥ kṣemo 'kuto-bhayaḥ
suśīlāḥ sādhavo yatra
nārāyaṇa-parāyaṇāḥ
(SB 6.1.17)

Så śāstra udtaler at samvær med hengivne... Nārāyaṇa-parāyaṇāḥ betyder hengivne. Nārāyaṇa-para: en der opfatter Nārāyaṇa som livets ultimative mål. Nārāyaṇa, Kṛṣṇa, Viṣṇu—De er samme tattva, viṣṇu-tattva. Så folk er ikke klar over dette, at for at nærme sig platformen, hvor man tilbeder Nārāyaṇa eller Viṣṇu eller Kṛṣṇa, er det mest ophøjede, og hvad man kan kalde en sikret platform. Lige som vi får en forsikring, er dette sikret. Sikret af hvem? Sikret af Kṛṣṇa. Kṛṣṇa forsikrer; ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi (BG 18.66). Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). Api cet sudurācāro bhajate mām ananya-bhāk, sādhur eva sa man... (BG 9.30). Der er så mange forsikringer. Nārāyaṇa-parā. Kṛṣṇa siger personligt at; "Jeg vil beskytte dig." Folk lider på grund af syndefulde reaktioner, uvidenhed. På grund af uvidenhed begår de syndefulde handlinger, og de syndefulde handlinger får reaktioner. Lige som et barn, uvidende, han rører ved den flammende ild og den brænder hans hånd, og han lider. Du kan ikke sige at; "barnet er uskyldigt, og ilden har brændt ham." Nej. Det er naturens lov. Uvidenhed. Så syndefulde handlinger udføres på grund af uvidenhed. Derfor må man være vidende. Uvidenhed om loven er ingen undskyldning. Hvis du går i retten og beder, "Hr, jeg vidste ikke, at jeg må lide, at jeg bliver nødt til at sidde i fængsel i seks måneder, fordi jeg har stjålet. Det vidste jeg ikke..." Nej. Vidende eller uvidende, du bliver nødt til at sidde i fængsel. Derfor er den største gave til det menneskelige samfund viden. At holde dem i uvidenhed, i mørke, det er ikke det menneskelige samfund, det er kattenes og hundenes... For de er uvidende, ingen kan give dem viden, og de kan heller ikke tage imod den. Derfor er der institutioner, hvor man kan modtage viden i det menneskelige samfund. Det er det største bidrag. Og denne viden, den højeste viden, findes i Vedaerne. Vedaiś ca sarvaiḥ (BG 15.15). Og alle Vedaerne konstaterer, at man bør vide, hvad Gud er. Det er der behov for. (til siden)"Lav ikke denne lyd. Vedaiś ca sarvaiḥ. Folk ved det ikke. I hele denne materielle verden ved de ikke, hvad faktisk viden er. de har travlt med midlertidige ting for sansenydelsens skyld, men de er ikke klar over, hvad det egentlige mål for viden er. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (SB 7.5.31): målet med viden er at kende Viṣṇu. Gud. Det er målet med viden. Athāto brahma jijñāsā. Jīvasya tattva-jijñāsā (SB 1.2.10). dette liv, den menneskelige livsform er beregnet til at forstå den Absoluttet Sandhed. Det er liv. Og uden at prøve at forstå den Absolutte Sandhed, er vi kun travlt beskæftigede med at spise en smule komfortabelt, at sove en smule komfortabelt eller hvordan vi let kan få sex, dette er dyriske aktiviteter. Dette er dyrenes aktiviteter. Menneskelige aktiviteter er at vide, hvad Gud er. Det er menneskelige aktiviteter. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ (SB 7.5.31). Uden at vide dette, kæmper de for deres eksistens. De ønsker at blive lykkelige ved at tilpasse den ydre energi, bahir-artha-māninaḥ. Og folk, ledere, andhā yathāndhair upanīyamānāḥ (SB 7.5.31). Spørg store, store videnskabsmænd, filosoffer, "Hvad er meningen med livet?" De ved det ikke. De teoretiserer blot, det er det hele. Livet virkelige mål er at forstå Gud.