DA/Prabhupada 0780 - Vi kan få et glimt af viden om den Absolutte Sandhed

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi kan få et glimt af viden om den Absolutte Sandhed
- Prabhupāda 0780


Lecture on SB 7.6.20-23 -- Washington D.C., July 3, 1976

Prabhupāda: Så denne Devī-dhāma bliver kontrolleret af den mest kraftfulde energi, Durga. Sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir eka (Bs 5.44). Men hun handler som chāyeva, en skygge af Guddommens højeste Personlighed. Dette bliver også sammenfattet i Bhagavad-gītā:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate
(BG 9.10)

Så på den måde, hvis vi studerer gennem śāstra, findes alt der. Hvis du ønsker at finde den Absolutte Sandhed, hvordan? Śāstra cakṣuṣā (SB 10.84.36): gennem śāstra. Gennem den Vediske viden, vil du finde Den Absolutte Sandhed. Hvis vi fuldt ud accepterer, at Veda betyder viden... Vetthi veda vida jñāne. Veda betyder viden, jñāna. Så Veda-anta, den sidste, den sidste del af viden. Slutningen på viden er Den Absolutte Sandhed. Du må komme op til det. Så denne Absolutte Sandhed, hvis du fortsætter med at spekulere... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo (Bs. 5.34). Det vil ikke være muligt. Śata-vatsara-sampragamyo, i hundrede og hundredevis af år, hvis du fortsætter i den fart... Hvad er denne fart? Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi. Flyver, flyvemaskine, vāyor athāpi.Og hvad er farten? Vāyor athāpi. Panthās tu koṭi-śata-vatsara sampragamyo vāyor athāpi. Manaso vayu: gennem sindet og vindens fart. Sindet er meget hurtigt. Du befinder dig her, du kan med det samme erindre ti tusind mil væk, så hurtigt går det. Så selv gennem tankens fart kan du ikke, ved at bevæge sig i rummet, koṭi-śata-vatsara, i mange millioner af år, så forbliver det stadig ukendt. Så det er ikke måden, hvorpå man kan forstå den Absolutte Sandhed, men hvis vi accepterer den Vediske proces, avaroha panthā, når viden kommer fra den Absolutte Sandhed, så er det muligt. Så vi Kṛṣṇabevidste, Jeg mener, hengivne, vi prøver at forstå den Absolutte Sandhed gennem den Absolutte Sandheds nåde. Den Absolutte Sandhed er Kṛṣṇa. Kṛṣṇa siger, mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7): "Jeg er den Højeste." Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). På denne måde, hvis vi prøver at forstå Kṛṣṇa, som Han taler, som det beskrives i śāstra, som det bliver accepteret af ācāryaerne, så kan vi finde spor af den Absolutte Sandhed. Lige som Kṛṣṇa siger,

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Udvidelsen af den Absolutte Sandhed, hvordan det fungerer, så Kṛṣṇa sammenfattede for Arjuna, at denne materielle verden, materielle verden... Ekāṁśena sthito jagat, denne materielle verden. Hvad er den materielle verden? Denne materielle verden, vi kan kun se et univers med vores syn. På samme måde er der millioner af universer. Yasya prabhā prabhavato jadad-aṇḍa koṭi (Bs. 5.40). Jagad-aṇḍa betyder et univers, og i hvert univers, koṭiṣu aśeṣa. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭisv aśeṣu vibhūti-bhinnam. Der er millioner af planeter, og hver planet er forskellig fra denne. Det er Guds skabelse. Så alt dette tilsammen, ekāṁśena sthito jagat, denne materielle verden er en fjerdedel af Guds skabelse. Og de tre fjerdedele er i Vaikuṇṭhaloka, den åndelige verden. Så ved at spekulere, gennem vores undersøgelser, er det umuligt, men vi kan få et glimt af viden om den Absolutte Sandhed, når vi modtager den gennem den Absolutte Sandhed, Kṛṣṇa. Det er Kṛṣṇabevidsthedsbevægelsen.

Mange tak.

Hengivne: Jaya Śrīla Prabhupāda.