DA/Prabhupada 0793 - Der er ingen forskel på instruktionerne, derfor er guruen en og den samme

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Der er ingen forskel på instruktionerne, derfor er guruen en og den samme
- Prabhupāda 0793


Lecture What is a Guru? -- London, August 22, 1973

Så guruens opgave er at tage fakkelskæret af viden og præsentere det foran den uvidende, eller disciplen i mørke, og at give ham, lette ham for lidelserne fra mørke og uvidenhed. Det er guruens opgave.

Et andet vers udtaler,

tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet
samit-pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham
(MU 1.2.12)

Det er Vediske påbud. Der var en der spurgte, om en guru er absolut nødvendigt. Ja, absolut nødvendigt. Det er det Vediske påbud. Vedaerne siger, tad-vijñānārtham. Tad-vijñāna betyder åndelig viden. Åndelig viden; for at opnå åndelig viden. Tad-vijñānārtham. Sa—man; gurum eva—eva betyder må; gurum—til en guru. Må gå til en guru. Ikke "en" guru; guru"en." Guruen er en. For som det forklares af vores Revatīnandana Mahārāja, kommer guruen fra discipelrækkefølgen. Det som Vyāsadeva underviste i for fem tusinde år siden, eller som Kṛṣṇa underviste i, det er det samme som vi underviser i. Derfor er der ingen forskel på instruktionerne. Derfor er guruen en. Selvom hundreder og tusinder af ācāryaer er kommet og forsvundet, men budskabet er et. Derfor kan guruen ikke være to. den virkelige guru vil ikke tale anderledes. Der er guruer der siger at "efter min mening, skal du gøre således," og nogen guruer vil sige, "efter min mening skal du gøre sådan"- de er ikke guruer; de er alle slyngler. Guru har ikke sin "egen" mening. Guru har kun en mening, den samme mening som bliver udtrykt af Kṛṣṇa, eller Vyāsadeva eller Nārada, eller Arjuna eller Śrī Caitanya Mahāprabhu eller Gosvāmīerne. Du vil finde det samme. For fem tusinde år siden, talte Śrī Kṛṣṇa Bhagavad-gītā og Vyāsadeva skrev den, optog den. Vyāsadeva siger ikke at; "det er min mening." Vyāsadeva skriver, śrī bhagavān uvāca: "Det jeg skriver, er talt af Guddommens højeste Personlighed." Han giver ikke sin egen mening. Śrī bhagavān uvāca. Derfor er han guru. Han misfortolker ikke Kṛṣṇas ord. Han giver dem som de er. Lige som en bærer, budbringer. Hvis nogen har skrevet et brev til dig, så får budbringeren brevet. Det betyder ikke, at han skal rette det eller redigere det eller lægge noget til eller...Nej. Han præsenterer det. Det er hans pligt. Så er han guru. Han er ærlig. På samme måde, kan guruen ikke være to. Vær opmærksom på det. Personen er måske en anden, men budskabet er det samme. Derfor er guruen en.