DA/Prabhupada 0808 - Vi kan ikke snyde Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi kan ikke snyde Krishna
- Prabhupāda 0808


730926 - Lecture BG 13.03 - Bombay

Så lige så snart vores bevidsthed bliver Kṛṣṇabevidst, forstår Kṛṣṇa. Kṛṣṇa er i dit hjerte. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61).

Så Kṛṣṇa forstå dit motiv. Vi kan ikke snyde Kṛṣṇa. Kṛṣṇa kan straks forstå, hvor seriøs og alvorlig du er, i forhold til at forstå Kṛṣṇa eller møde Ham eller gå tilbage hjem, tilbage til Guddommen. Det kan Kṛṣṇa forstå. Lige så snart Han forstår at "Her er en sjæl, han er meget seriøs," Så tager han sig specielt af dig. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). Kṛṣṇa, som er Guddommens højeste Personlighed, han er lige overfor alle. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu. Na me dveṣyo 'sti na priyaḥ. Ingen er mere kær, eller, dveṣa, eller emnet, målet for jalousi. Kṛṣṇa er ikke misundelig, heller ikke specielt tiltrukket til enhver. Faktisk, er Guds position neutral. Alle...Han holder af alle. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ jñātvā māṁ śāntim ṛcchati (BG 5.29). Det beskrives også i Bhagavad-gītā. Han er alles ven.

Vi søger venskab med så mange mennesker for at realisere vores motiver. Men hvis vi gør Kṛṣṇa, hvis vi ved, at Kṛṣṇa allerede er klar... I Upaniṣaden siges det, at to fugle sidder venskabeligt i det samme træ, kroppen. Så hvis vi forstår; "Kṛṣṇa er min bedste ven..." Kṛṣṇa siger, suhṛdaṁ sarva-bhūtānām. Han er ikke kun min ven, din ven, men han er alles ven. Så dette venskab uddeles ligeligt. Men hvis man bliver en speciel hengiven, ye tu bhajanti māṁ prītyā, med kærlighed og hengivenhed, en der er beskæftiget i Herrens tjeneste, ham er Han specielt tiltrukket til. Det er Kṛṣṇas barmhjertighed mod den hengivne. Kṛṣṇa er lige overfor alle, men Han er specielt velvillig indstillet mod de hengivne som er beskæftigede i Hans tjeneste med kærlighed og tro.

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te
(BG 10.10)

Kṛṣṇa giver ham... Fordi Han specielt passer på den hengivne...

Så enhvers hjerte, Han sidder der. Kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata (BG 13.3). Men han sørger specielt for den hengivne, vejleder ham, giver ham intelligens. Hvad slags intelligens? Yena mām upayānti te. Bare for at give ham et hint om, hvordan man kommer tilbage hjem, tilbage til Guddommen. Kṛṣṇa giver ikke intelligensen til at opnå materielt rigdom. Det er overladt til māyā—daivī māyā eller Durgādevī.

Derfor er folk ikke særligt interesserede i at tilbede Kṛṣṇa. De er i almindeligvis interesserede i at tilbede gudinden Durgā, Herren Śiva. For ved at tilbede Herren Śiva, gudinden Durgā får de materiel rigdom. Så at tilbede halvguderne betyder hundrede procents materialisme. Der er intet spørgsmål om åndeligt liv. Derfor siger Kṛṣṇa... Hvad er det for et vers? Naṣṭa-buddhayaḥ. Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ yajanti 'nya-devatāḥ (BG 7.20). De der har interesse i at tilbede andre halvguder, deres intelligens er stjålet, hṛta-jñāna. Kāmais tais tair, māyayāpahṛta-jñāna. Disse termer er der. Māyā arbejder på to måder: prakṣepātmikā-śakti, āvaraṇātmikā-śakti. Āvaraṇātmikā-śakti betyder, at hun overdækker. Āvaraṇātmikā-śakti, hun overdækker. De virkelige fakta bliver dækket af māyā.