DA/Prabhupada 0826 - Vores bevægelse overfører det hårde arbejde til Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0825
Næste side - video 0827 Go-next.png

Vores bevægelse overfører det hårde arbejde til Krishna
- Prabhupāda 0826


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, November 4, 1972

I śāstra siges det, "generelt set er folk i denne materielle verden, de er i rajo-guṇa." Derfor tager de aktiviteter som hårdt arbejde, som en form for glæde. Hvis en hellig person ikke arbejder...Hvis han er beskæftiget med hengiven tjeneste eller meditation eller at chante. Nogen gange misforstås dette, som at disse mennesker flygter - fordi de opfatter det at arbejde hårdt som meget godt. Med mindre du arbejder meget hårdt, er det efter deres opfattelse en metode til at flygte: " De flygter fra deres sociale forpligtelser og andre forpligtelser ved at leve som tiggere og overleve på bekostning af andre." Så mange ting. Så de kan lide det, at arbejde meget hårdt.

Men vores Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse overfører dette at arbejde hårdt til Kṛṣṇas sag. Denne tiltrækning til at arbejde hårdt kan bruges. På samme måde som Māyāvādīfilosofferne, de tænker at lyst og vrede, de er vores fjender. Kāma-krodha-lobha-moha-mātsarya. Men Narottama dāsa Ṭhākura siger, at dette kāma også kan bruges i Kṛṣṇas tjeneste.. Kāmaṁ kṛṣṇa-karmārpane. Hvis man er meget tiltrukket til at arbejde for Kṛṣṇa, denne tendens som karmīerne har til at arbejde meget hårdt for at få sansenydelse, den kan udnyttes. Den kan blive...På samme måde, 'krodha' bhakta-dveṣi jane. Krodha vrede er ikke godt, men vrede kan også bruges i Kṛṣṇas tjeneste. Som med Hanumān, han blev vred på Rāvaṇa på Herren Rāmacandras vegne, og han satte ild til Rāvaṇas gyldne by, Lanka. Så denne vrede blev udnyttet i Herren Rāmacandras tjeneste. Han brugte aldrig vreden til sin egen personlige sansetilfredsstillelse. På denne måde, kan alt blive forbundet med Herrens tjeneste, og som jeg forklarede til andre, er der seks emner, hvordan hengiven tjeneste, ren hengiven tjeneste, er den eneste måde, hvorpå man kan tiltrække Kṛṣṇa. For at tiltrække Kṛṣṇa, kan du ikke bruge ånden fra karmīer eller jñānīer eller yogier. Du kan kun tiltrække Kṛṣṇa gennem hengiven tjeneste. Bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). Kṛṣṇa siger ligeud at; "Kun gennem hengiven tjeneste, kan man forstå Mig." Bhaktyā mām abhijānāti. Så når karmīernes aktiviteter bliver forbundet med tjeneste til Kṛṣṇa, selv ved at arbejde så hårdt, vores tendens til, vi kan...

I virkeligheden afhænger hengiven tjeneste af hovedprincipperne; śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam, arcanaṁ vandanaṁ dāsyam ((SB 7.5.23). Men indenfor kategorien af dāsyam,... Som med Hanumān, Hanumānjī: han var beskæftiget på platformen for dāsyam. Arjuna var beskæftiget på platformen af sakhyam. Så de arbejdede også meget hårdt. Slagmarken ved Kurukṣetra, den var ikke et sted, hvor man satte sig fredeligt og roligt. Da han kæmpede, kæmpede han som en soldat. Han udførte alle en soldats pligter. Men der blev kæmpet for Kṛṣṇa. Det er tiltrækningen. Det er ren hengiven tjeneste. Kṛṣṇa gav ham også et certifikat: bhakto 'si priyo 'si (BG 4.3). "Min kære Arjuna, du er Min kære ven og hengivne." Så gennem enhver handling, hvis den er forbundet med Kṛṣṇas tilfredsstillelse, så er det hengiven tjeneste, og man kan tiltrække Kṛṣṇa, Kṛṣṇas opmærksomhed. Man kan tiltrække Kṛṣṇas opmærksomhed gennem ren hengiven tjeneste uden noget personligt motiv. Hvis det er... Og dette motiv, denne ordre, modtages gennem den åndelige mesters discipelrækkefølge, hvordan Kṛṣṇa kan tilfredsstilles.