DA/Prabhupada 0899 - Gud betyder uden konkurrence. Gud er Gud, ingen er mægtigere end Han

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Gud betyder uden konkurrence. Gud er Gud, ingen er mægtigere end Han
- Prabhupāda 0899


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Oversættelse: "O Hṛṣīkeśa, sansernes Herre og Herren over alle herrer, Du har befriet Din moder, Devakī som længe var fængslet og gjort ulykkelig af den misundelige kong Kaṁsa, og mig selv og mine børn fra en serie af konstante farer."

Prabhupāda: Så det er de hengivnes position, at Devakī, som er Kṛṣṇas moder... Hun er ingen almindelig kvinde. Hvem kan blive Guddommens højeste Personligheds mor? Den mest avancerede hengivne, så Kṛṣṇa har sagt ja til at blive hendes søn. I deres tidligere liv, gennemgik ægtemand og hustru strenge forsagelser, og da Kṛṣṇa fremkom foran dem og ønskede at give dem en velsignelse, ønskede de en søn som Gud. Så hvor kan man finde en person, der er lig med Gud? Det er ikke muligt. Gud betyder uden lige, der er ingen større. Asamordhva. Det er Gud. Gud, der er ingen konkurrence, at: "Du er Gud, jeg er Gud, han er Gud, han er Gud." Nej. Det er hunde. De er ikke Gud. Gud betyder uden sammenligning: en. Gud er en. Ingen er stør...asamordhva. Ingen er større end Ham. ingen er lig med Ham. Alle er lavere. Ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya (CC Adi 5.142). Den eneste herre er Kṛṣṇa, Gud; og alle andre, tjenere. Selv om. Selv hvis han er Brahmā, Viṣṇu eller Śiva, store, store halvguder. For ikke at tale om andre?

Śiva-viriñci-nutam (SB 11.5.33). I śāstra siges det, at Han tilbydes respekt fra Herren Śiva og Herren Brahmā. De er de højeste halvguder. Der er halvguder. Oven over menneskene, er der halvguder. Som vi er mennesker, oven over de lavere skabninger, lavere dyr, på samme måde, over os er der halvguder. Og de vigtigste halvguder er Herren Brahmā, Herren Śiva. Herren Brahmā er skaberen af dette univers, og Herren Śiva er ødelæggeren af dette univers. Og Herren Viṣṇu er opretholderen. Herren Viṣṇu er Kṛṣṇa Selv. Så for opretholdelsen af denne materielle verden er der tre gunaer, sattva-guṇa, rajo-guṇa, tamo-guṇa. Så hver af dem sørger for en afdeling. Så Herren Viṣṇu sørger for afdelingen af sattva-guṇa, og Herren Brahmā står for afdelingen af rajo-guṇa, og Herren Śiva står for afdelingen af tamo-guṇa. De er ikke under indflydelse af disse guṇaer. Lige som en, den overordnede i fængslet. Han er ikke en indsat; han er kontrolløren. På samme måde med Herren Śiva, Herren Viṣṇu, Herren Brahmā, selvom de kontrollerer hver deres afdeling, står de ikke under afdelingens kontrol. Lad os ikke tage fejl af det.

Så Hṛṣīkeśa. Kṛṣṇa er den overordnede leder. Hṛṣīka. Hṛṣīka betyder sanser. Så vi nyder vores sanser, men den ultimative kontrollør er Kṛṣṇa. Forestil dig at dette er min hånd. Jeg erklærer at det er min hånd: "Jeg vil slå en proper næve på din..." Jeg er meget stolt. Men jeg er ikke kontrolløren. Kontrolløren er Kṛṣṇa. Hvis Han trækker Sin kraft, der bevæger din arm tilbage, så bliver du lammet. Selvom du erklærer: "Det er min hånd. Jeg vil bruge den." Men når den er lammet, kan du ikke gøre noget. Derfor har jeg måske fået denne hånd gennem Kṛṣṇas nåde, men jeg er ikke kontrolløren. Det er Kṛṣṇabevidsthed. Derfor vil et fornuftigt menneske forstå at ultimativt, hvis hans hånd bliver kontrolleret af Kṛṣṇa, så er den beregnet for Kṛṣṇa. Det er sund fornuft.