DA/Prabhupada 0933 - Krishnabevidsthedsbevægelsen forsøger at redde folk fra at synke ned til dyreliv

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0932
Næste side - video 0934 Go-next.png

Krishnabevidsthedsbevægelsen forsøger at redde folk fra at synke ned til dyreliv
- Prabhupāda 0933


730424 - Lecture SB 01.08.32 - Los Angeles

Prabhupāda: Kṛṣṇa kommer for at blive Devakīs søn for at forherlige Devakī. Kṛṣṇa bliver Yaśodās søn for at forherlige Sin hengivne Yaśodā. På samme måde fremkommer Kṛṣṇa i Mahārāja Yadus dynasti bare for at forherlige. Han var en stor hengiven af Kṛṣṇa, og...Han bliver født i Mahārāja Yadus familie. Hele familien bliver stadig fejret: Yādava. Kṛṣṇas navn er Yādava, fordi Han tog fødsel i Yadu-familien. Så hvordan kan det være at Kṛṣṇa tog...? For at forherlige familien. Præcis, dette eksempel gives: som malayasyeva candanam (SB 1.8.32). Candana. Det er et træ. Og træer kan vokse overalt, men sandeltræstræer fordi de er meget fremtrædende i Malaysia... Tidligere dyrkede de dette candana-træ, som jeg har fortalt jer, for der var en god efterspørgsel specielt i Indien efter sandeltræ. Så de... Nu om dage dyrker de gummitræer, fordi der er efterspørgsel på gummi.

Så...Så selv efter sagen...Kuntī giver det meget fine eksempel. Dette candana træ, det er et specielt slags træ. Det kan vokse overalt. Det behøver ikke nødvendigvis at vokse i Malaysia eller på Malaya Hill. Der er ikke den form for regler og reguleringer. Det kan vokse overalt. Men fordi dette sandeltræ vokser i store mængder i denne del af verden, er sandeltræ kendt som malaya-candana. Malaya-candana.

Lige som det parfumerede vand: eau de cologne i jeres vestlige lande. Eau de cologne. Cologne er et sted i Frankrig...? Og der bliver det lavet, derfor kaldes det eau de cologne. Så på samme måde, eau de cologne kan laves alle steder, men oprindeligt, fordi det blev fremstillet i denne by Cologne, kendes det som eau de cologne. På samme måde kan sandeltræ også vokse overalt, men fordi det oprindeligt var meget fremtrædende i Malaya...

Nuvel for 5000 år siden, tilbød Kuntī denne bøn. Det betyder at for 5000 år siden, voksede der sandeltræ i Malaysia. Så dette Malaysia er ikke et nyt navn. Det var kendt for tusindvis af år siden. Og... Alle disse steder, de var Vedisk kultur. Så på samme måde giver hun eksemplet, at... Kṛṣṇa er ikke forpligtiget til at tage fødsel i en speciel familie eller i et specielt land. Han har ikke den slags forpligtelser. Men for at forherlige en bestemt familie eller en bestemt person, fordi han er en hengiven, derfor tager Han fødsel.

Grunden til Hans fremkomst... Derfor kaldes det divyam, transcendentalt. Han er ikke forpligtiget. Men vi er forpligtede. Det er forskellen mellem vores fødsel og Kṛṣṇa. Vi er forpligtede. Hvis vi gennem vores karma, gennem vore aktiviteter passer til at blive født i en god familie, så vil jeg blive født i en god familie, eller i menneskesamfundet, eller i halvgudesamfundet. Men hvis mine aktiviteter bliver lavere som med dyrene, så vil jeg blive nødt til at blive født i en dyrefamilie. Det er kraften. Karmaṇā daiva-netreṇa jantur deha upapattaye (SB 3.31.1). Vi udvikler en bestemt form for krop i forhold til vores karma.

I dette liv... Denne menneskelige livsform er beregnet for athāto brahma jijñāsā, for at forstå den Højeste, den Absolutte Sandhed. Men hvis ikke vi gør det, hvis vi bare forbliver som dyr, så går vi igen tilbage til den dyriske livsform. Ikke udnytter muligheden. Så er vi... Derfor prøver denne Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse at redde folk, fra at gå nedad til dyrisk liv.

Mange tak.

Hengivne: Hare Kṛṣṇa, al ære til Śrīla Prabhupāda!