DA/Prabhupada 0966 - Man kan se Gud, når ens øjne er smurt med Bhaktisalve

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Man kan se Gud, når ens øjne er smurt med Bhaktisalve
- Prabhupāda 0966


720527 - Lecture BG The Yoga System - Los Angeles

Så dette yogasystem, bhakti-yoga, hvordan man forøger sin tiltrækning til Kṛṣṇa, kan man lære i vores Kṛṣṇabevidsthedsbevægelse. Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ (BG 7.1). I denne forbindelse, må man lære dette yoga-system fra Kṛṣṇa direkte eller fra Hans repræsentant. Det er betydningen af mad-āśraya. Man må søge beskyttelse... Så på nuværende tidspunkt, er det ikke muligt at søge beskyttelse ved Kṛṣṇa direkte, derfor må man søge beskyttelse ved hans ægte repræsentant. Der er fire grupper eller sampradāyaer, der er Vaishnavaer. Brahmā-sampradāya, Rudra-sampradāya, Śrī-sampradāya, og Kumāra-sampradāya. Så man må søge beskyttelse ved en af disse sampradāyaer, discipelrækkefølger, og derpå lære bhakti-yogasystemet fra ham. Så vil han forstå, eller han vil se Gud. At se Gud er ikke præcis som at se med øjnene. Et andet navn for Gud er Anubhāva, realisation. Åbenbaring. Realisation. Så det er der behov for. Kṛṣṇa åbenbarer Sig Selv til den ægte hengivne. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (CC Madhya 17.136). Kṛṣṇa, Gud åbenbarer Sig Selv. Lige som du ikke kan se solen i nattens mørke. Solen er på himlen, men på en eller anden måde, når din planet er på den anden side, og der er mørke, så kan du ikke se solen. Ikke sådan at solen ikke er der, men du kan ikke se den. På samme måde er Kṛṣṇa altid til stede foran os, men vi kan ikke se Ham. Lige som da Kṛṣṇa var personligt til stede, der var... der var så mange hundreder og millioner af mennesker på klodens overflade, kun få kunne se Ham, forstå at Han er Guddommens Højeste Personlighed. Så selv Gud, Guddommens højeste Personlighed, Kṛṣṇa kommer hen til nogen; så er det ikke muligt at se Ham. Det er en anden måde at se på. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena (Bs 5.38). Man kan se, når øjnene er smurt med salven af bhakti. Når øjnene er rensede, så de kan se Gud. Det er åbenbaring.