DA/Prabhupada 0987 - Tro ikke at du vil sulte, hvis du bliver Gudsbevidst. Du vil aldrig sulte

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0986
Næste side - video 0988 Go-next.png

Tro ikke at du vil sulte, hvis du bliver Gudsbevidst. Du vil aldrig sulte
- Prabhupāda 0987


720905 - Lecture SB 01.02.07 - New Vrindaban, USA

Gud har skabt dette univers. Gud har skabt den kosmiske manifestation, utallige universer, men Han er ikke interesseret i det. Han er interesseret; Han har skabt det. Han har givet os faciliteterne til at leve her, men Han kommer her ikke for at nyde det. Han har noget bedre. Eller Han er ligeglad med alle disse overdådigheder. Det er en anden af Guds kvalifikationer. Så denne menneskelige livsform er beregnet til at forstå Gud, og videnskabeligt, med fuld viden. Det beskrives i Śrīmad-Bhāgavatam. Derfor forkynder vi denne Bhāgavata samtale. I begyndelsen af Śrīmad-Bhāgavatam hvad er Guds natur? Det er blevet beskrevet, janmādy asya yataḥ anvayād itarataś ca artheṣu abhijñaḥ svarāṭ (SB 1.1.1). Gud...Gud er vidende, Han ved alt. Han er et følende væsen. Ikke en død sten. Hvis Gud ikke er et følende væsen, hvis Gud ikke er en person, hvordan kan så mange kraftfulde personer, følsomme personer udgå fra Ham? Hvis faderen ikke er intelligent, hvordan kan sønnerne og døtrene så blive intelligente? En hund kan ikke føde en intelligent person, en person der er intelligent kan føde intelligente børn. Det er vores praktiske eksempel. Derfor denne beskrivelse af Gud, aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ. Vi bør prøve at forstå, hvad Gud er. Hvis du kan finde en person der er overordnet i alt, i rigdom, i styrke, i skønhed, i berømmelse, i viden, i forsagelse, er Han Gud. Opfang ikke nogen fjerde-klasses Gud. Hvis du er intelligent, så prøv at forstå hvad Guds mening er og...Prøv at forstå. Så her i Śrīmad-Bhāgavatam, siges det at det er første-klasses religion. Hvilken er den? Den der giver dens følgere muligheden for at elske Gud. Hvorfor skulle vi ikke? Hvis Gud er stor, hvis vores far er så stor, hvorfor skulle vi ikke elske? Vi smigrer nogen her... hvis de har et par millioner dollars, så smigrer vi dem, og hvem er den rigeste af alle, skulle vi ikke elske Ham? Hvorfor? Hvad er grunden? Og i virkeligheden tildeler Han alt, eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Han tildeler alle livsnødvendigheder til alle de levende væsner, lige fra myren til elefanten. Så hvorfor ikke til os? Vi har overgivet hele vores liv til Guds tjeneste, så hvis Gud giver mad til myren, til elefanten, hvorfor så ikke til os? Så tro ikke at du kommer til at sulte i Gudsbevidsthed. Du vil aldrig sulte. Fortsæt med dine pligter, at elske Gud og forkynde kærlighed til Gud. Du vil altid være rig, med sikkerhed. En almindelig mand, hvis du arbejder for ham, så giver han dig løn, en god løn. Og vi arbejder for Gud, får vi ikke løn? Hvordan kan det passe? Vi må få det. Hvis du virkelig elsker Gud, arbejder for Gud, tænk ikke på din økonomiske tilstand. Det vil bliver understøttet. I Bhagavad-gītā siges det, yoga-kṣemaṁ vahāmy aham (BG 9.22). Han tildeler personligt alle nødvendigheder. Lige som en fader. Et lille barn der er fuldstændigt afhængigt af sine forældre, forældrene vil sørge for det. Barnet spørger ikke forældrene, for han kan heller ikke tale. Så han afhænger bare af Gud, afhænger bare af forældrene. Hvis bare du afhænger af Gud, er der intet spørgsmål om økonomiske problemer. Vær sikker på det. Det er sund fornuft. Så der er mangel på Gudshengivne på nuværende tidspunkt. Folk har fornægtet Gud. Nogen siger: "Gud er død." Nogen accepterer en slyngel som Gud. Nogen erklærer sig selv som Gud. Så prøv at forstå Gud videnskabeligt og bliv en hengiven, en elsker af Gud, dit liv vil blive fuldkomment. Det er Kṛṣṇabevidsthedsbevægelsen. Det er ikke at "min Gud," "din Gud," "denne religion," "denne religion." Gud er en og religion er en. Hvad er denne religion? Kærlighed til Gud. Det er alt. Der er ingen anden sekundær religion. Dette er religionen. Derfor kommer Gud og siger: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Det er religion.