DA/Prabhupada 1079 - Bhagavad Gita er transcendental litteratur, der bør læses meget grundigt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1078
Næste side - video 1080 Go-next.png

Bhagavad-gita is a Transcendental Literature Which One Should Read Very Carefully - Prabhupāda 1079


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

At høre Bhagavad-gītā eller Śrīmad-Bhāgavatam fra en realiseret person, det vil øve en i tanker på det Højeste Væsen 24 timer i døgnet, og det vil lede en til yderst set, anta-kāle, at huske den Højeste Herre og når man således forlader kroppen vil man få en åndelig krop en åndelig krop der passer til omgang med Herren. Herren siger derfor,

abhyāsa-yoga-yuktena
cetasā nānya-gāminā
paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ
yāti pārthānucintayan
(BG 8.8)

Anucintayan, at konstant tænke på Ham, er ikke ret svært. Man må lære denne proces fra en erfaren person i traditionen Tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12). Man skal nærme sig en person, der allerede er kyndig i denne metode Så abhyāsa-yoga-yuktena. Det kaldes abhyāsa-yoga, at praktisere.... Abhyāsa... Hvoedan man altid husker den Højeste Herre. Cetasā nānya-gāminā. Sindet, sindet flyver altid hid og did. Så man må øve sig i altid at koncentrere sindet på den Højeste Herre, Krishnas form, eller lyden, lyden af Hans navn, som er lettere. I stedet for at kontrere sindet, mit sind er måske meget rastløst, det vandrer hid ig did, men jeg kan focusere det på lyden af Krishnas navn, og det vil hjælpe mig. Det er også abhyāsa-yoga. Cetasā nānya-gāminā paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ. Paramaṁ puruṣa, den Højeste Personlige Guddom i det åndelige rige, i den åndelige sfære, kan man nærme sig ved, anucintayan, konstant at huske. Så disse metoder, disse processer, bliver alle beskrevet i Bhagavad Gita. Der er intet til hinder for nogen. Det er ikke sådan at kun en særlig klasse af mennesker kan gøre dette. At tænke på Herren Krishna, høre om Herren Krishna, det kan lade sig gøre for enhver. Og Herren siger i Bhagavad Gita,

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim
(BG 9.32)
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
(BG 9.33)

Herren siger, at selv mennesker fra livets laveste status, eller selv faldne kvinder eller forretningsfolk eller folk fra arbejder klassen Købmænd, arbejdere eller kvinder, de hører alle til samme kategori, fordi deres intelligens ikke er så udviklet. Men Herren siger, at de også, ja selv dem der er endnu lavere, māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ (BG 9.32), ikke bare dem eller de endnu lavere, alle og enhver, uanset hvem hun eller han er, alle kan indgå i bhakti yogaens principper og godtage den Højeste Herre som suma sumarum i livet det højeste mål, det endelige mål i livet... Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ, te 'pi yānti parāṁ gatim. Dette parāṁ gatim i det åndelige rige og den åndelige sfære, det kan alle komme til. Man skal blot praktisere dette system. Og det system peges der meget fint på i Bhagavad Gita, og det kan man tilpasse sig og gøre livet perfekt og varigt løse livets problemer Dette er hele summen af og formålet med Bhagavad Gita. Derfor er konklusionen, at Bhagavad Gita er transcendental litteratur, som man bør læse meget nøje. Gītā-śāstram idaṁ puṇyaṁ yaḥ paṭhet prayataḥ pumān. Og resultatet vil være, hvis man følger instruktionerne ordentligt, at man vil blive frigjort fra al elendig og ængstelse i livet. Bhaya-śokādi-varjitaḥ (Gītā-māhātmya 1). Al frygt i livet, i dette liv, og i næste liv man få et åndeligt liv.

gītādhyāyana-śīlasya
prāṇāyama-parasya ca
naiva santi hi pāpāni
pūrva-janma-kṛtāni ca
(Gītā-māhātmya 2)

Så fordelen ved at læse Bhagavad Gita meget seriøst, meget grundigt, så ved Herrens nåde vil alle reaktionerne på forrige slette handlinger ikke virke på en.