EL/Prabhupada 1079 - Η Μπαγκαβαντ-γκιτα Είναι Ένα Υπερβατικό Έργο Που Θα Πρέπει Να Αναγνωσθεί Προσεκτικότατα

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Προηγούμενη Σελίδα - Βίντεο 1078
Επόμενη Σελίδα - Βίντεο 1080 Go-next.png

Η Μπαγκαβαντ-γκιτα Είναι Ένα Υπερβατικό Έργο Που Θα Πρέπει Να Αναγνωσθεί Προσεκτικότατα
- Prabhupāda 1079


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Ακούγοντας την Μπαγκαβαντ-γκιτα ή την Σριμαντ-Μπαγκαβαταμ από ένα συνειδητοποιημένο άτομο, θα εκπαιδευθεί κάποιος να σκέφτεται το Υπέρτατο Ον εικοσιτέσσερις ώρες, κι αυτό θα τον οδηγήσει τελικά, ¨αντα-καλε" να θυμάται τον Υπέρτατο Κύριο, κι έτσι αφήνοντας αυτό το σώμα θα αποκτήσει ένα πνευματικό σώμα, κατάλληλο για να συναναστρέφεται τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος λέει:

"αμπιασα-γιογκα-γιουκτενα τσετασα νανια γκαμινα παραμαμ πουρουσαμ ντιβιαμ γιατι παρτανουτσινταγιαν (Μπ. Γκ. 8.8)

"Ανουτσινταγιαν" η διαρκής σκέψη του Κυρίου και μόνο. Δεν είναι μια δύσκολη μέθοδος. Θα πρέπει να μάθει κανείς αυτή τη μέθοδο από το έμπειρο άτομο που την εφαρμόζει. ¨Ταντ βιγκιαναρταμ σα γκουρουμ εβαμπιγκατσετ" (Μ. Ου. 1.2.12). Θα πρέπει να πλησιάσει κανείς το άτομο που ήδη εφαρμόζει. Έτσι λοιπόν: "αμπιασα-γιογκα-γιουκτενα", Αυτό ονομάζεται: "αμπιασα-γιογκα" εξάσκηση. "Αμπιασα"... Πώς να θυμόμαστε διαρκώς τον Υπέρτατο Κύριο. ¨Τσετασα νανια-γκαμινα" Ο νους περιφέρεται διαρκώς από το ένα στο άλλο. Γι' αυτό θα πρέπει κανείς να εξασκείται στη συγκέντρωση του νου στη μορφή του Υπέρτατου Κυρίου Σρι Κρισνα διαρκώς, ή στον ήχο, στο όνομά Του, το οποίο είναι ευκολότερο. Αντί να συγκεντρώνω τον νου μου (ο νους μου μπορείς να είναι πολύ ταραχώδης και να πηγαίνει εδώ κι εκεί), αλλά εγώ μπορώ να συγκεντρώνω το αυτί μου στην ηχητική δόνηση του Κρίσνα, κι αυτό θα με βοηθήσει. Κι αυτό είναι: "αμπιασα-γιογκα". "Τσετασα νανια-γκαμινα παραμαμ πουρουσαμ ντιβιαμ". "Παραμαμ πουρουσα" εκείνος ο Θεός, το Υπέρτατο Πρόσωπο στο πνευματικό βασίλειο, στον πνευματικό ουρανό, μπορεί κανείς να προσεγγίσει, "ανουτσινταγιαν", με τη διαρκή σκέψη. Αυτές οι μέθοδοι, τα μέσα, όλα αναφέρονται στην Μπαγκαβαντ-γκιτα, και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για κανέναν. Δεν σημαίνει ότι μονάχα μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων μπορεί να πλησιάσει Το να σκέφτεται κανείς τον Κύριο Κρίσνα είναι εφικτό, η ακρόαση για τον Κύριο Κρίσνα είναι εφικτή για όλους. Κι ο Κύριος λέει στην Μπαγκαβαντ-γκιτα:

"μαμ χι παρτα βιαπασριτια γιε 'πι σγιουχ παπα-γιοναγιαχ στριγιο βαϊσιας τατα σουντρας τε 'πι γιαντι παραμ γκατιμ" (Μπ.Γκ. 9.32).

"κιμ πουναρ μπραχμαναχ πουνια μπακτα ρατζαρσαγιας τατα ανιτιαμ ασουκαμ λοκαμ ιμαμ πραπια μπατζασια μαμ" (Μπ.Γκ. 9.33).

Ο Κύριος λέει ότι ακόμα κι ένα ανθρώπινο ον στο κατώτατο επίπεδο ύπαρξης, ακόμα και μια ξεπεσμένη γυναίκα, ένας έμπορος, ένας εργάτης ή ένας... Οι έμποροι, οι εργάτες και οι γυναίκες, θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία επειδή η εξυπνάδα τους δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη. Όμως ο Κύριος λέει ότι κι αυτοί όπως κι όσοι είναι κατώτεροι από αυτούς, "μαμ χι παρτα βιαπασριτια γιε 'πι σιουχ" (Μπ.Γκ. 9.32), όχι μόνο εκείνοι ή όσοι είναι κατώτεροι από εκείνους, ή οποιοσδήποτε. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ή ποια είναι, οποιοσδήποτε δεχθεί αυτή την αρχή της μπακτι-γιογκα και αποδεχθεί τον Υπέρτατο Κύριο ως το summum bonum της ζωής, τον ανώτατο στόχο της ζωής... "Μαμ χι παρτα βιαπασριτια γιε 'πι σιουχ τε 'πι γιαντι παραμ γκατιμ". Αυτό το "παραμ γκατιμ" το πνευματικό βασίλειο και τον πνευματικό ουρανό μπορεί να τα πλησιάσει ο καθένας. Θα πρέπει μονάχα να εφαρμόσει τη μέθοδο. Αυτό το σύστημα υποδεικνύεται στην Μπαγκαβαντ-γκιτα πολύ όμορφα και μπορεί κανείς να το υιοθετήσει και να τελειοποιήσει τη ζωή του και να δώσει μια οριστική λύση στη ζωή του. Αυτή είναι η ουσία ολόκληρης της Μπαγκαβαντ-γκιτα. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι η Μπαγκαβαντ-γκιτα είναι ένα υπερβατικό έργο που θα πρέπει να το διαβάσει κανείς προσεκτικότατα. "Γκιτα-σαστραμ ινταμ πουνιαμ γιαχ πατετ πραγιαταχ πουμαν. Και το αποτέλεσμα θα είναι, αν ακολουθήσει κανείς ορθά την εντολή. τότε θα μπορέσει να ελευθερωθεί από όλες τις δυστυχίες της ζωής, τα άγχη της ζωής. "Μπαγια-σοκαντι-βαρτζιταχ" (Γκιτα-μαχατμια 1).

Όλοι οι φόβοι στη ζωή, σ' αυτή τη ζωή, και η επόμενη ζωή του θα είναι πνευματική. "Γκιταντιαγιανα-σιλασια πραναγιαμα-παρασια τσα ναϊβα σαντι χι παπανι πουρβα-τζανμα-κριτανι τσα (Γκιτα-μαχατμια 2).

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι λοιπόν ότι όποιος διαβάσει την Μπαγκαβαντ-γκιτα, πολύ ειλικρινά και με κάθε σοβαρότητα, τότε με το έλεος του Κυρίου, οι συνέπειες των περασμένων κακών του πράξεων δεν θα τον βλάψουν.