FI/Prabhupada 0290 - Kun himonne ei saavuta tyydytystä teistä tulee vihainen

From Vanipedia


Kun himonne ei saavuta tyydytystä teistä tulee vihainen
- Prabhupāda 0290


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Upendra: Prabhupāda, millainen on suuttumuksen luonto? Miten suuttumus...

Prabhupāda: Suuttumus merkitsee himoa. Kun olette himokkaita eikä halunne täyty, teistä tulee vihaisia. Siinä kaikki. Se on himon eräs ominaisuus. Kāma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ. Kun teihin vaikuttavat hyvin paljon intohimon laadut, teistä tulee himokas. Ja kun teidän himonne ei täyty, olette vihainen, seuraavassa vaiheessa. Ja sitä seuraavassa vaiheessa seuraa hämmentyminen. Ja jälleen seuraava vaihe on praṇaśyati, kun olette hukassa. Siksi tätä halua ja vihaa on hallittava. Tämä hallinta merkitsee että teidän on asetuttava hyvyyden laatuihin, ei intohimoisuuden laatuihin. On olemassa kolmenlaisia aineellisen luonnon laatuja: tietämättömyyden laadut, intohimoisuuden laadut sekä hyvyyden laadut. Jos siis joku tahtoo tuntea tieteen Jumalasta, hänen on pitäydyttävä hyvyyden laaduissa. Muutoin hän ei voi. Sen vuoksi me opetamme oppilaillemme, että "Älkää tehkö näin, älkää tehkö näin, älkää tehkö näin, älkää tehkö näin," koska heidän on pysyteltävä hyvyyden laaduissa. Muutoin he eivät kykene ymmärtämään. Kṛṣṇa tietoisuutta ei voida ymmärtää tietämättömyyden ja intohimoisuuden asemasta käsin. Koko maailma on tietämättömyyden ja intohimon vaikutuksen alainen. Mutta tämä menetelmä on niin yksinkertainen, että jos te yksinkertaisesti seuraatte neljää rajoittavaa periaatetta ja lausutte Hare Kṛṣṇa, te ylitätte välittömästi kaikki aineellisen luonnon laadut. Eli, vihastuminen tapahtuu intohimon laadun asemassa.